Claudiu Zamfir

Avocat: Firmele de construcții, obligate să asigure salariul minim brut de 3.000 de lei, indiferent de ponderea activității și de facilitățile fiscale

Thumbnail

Firmele din sectorul construcțiilor sunt obligate să asigure salariu minim brut de 3.000 de lei inclusiv salariaților cu activitate mixtă, independent de facilități fiscale acordate și indiferent de ponderea activității de construcții în firmă - atrage atenția un avocat specializat în taxe.

Avocatul Madalina Nicola, financial & tax advisor în cadrul firmei de avocatură Noerr, a explicat într-un comunicat remis StartupCafe.ro, modul în care se aplică prevederile ordonanței de urgență 114/2018 referitoare la salariul minim brut în firmele de construcții și facilitățile fiscale acordate, de la 1 ianuarie 2019.

Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră” - prevede OUG 114/2018.

Obligația se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 din OUG 114/2018:

(i) activitatea de construcții definită la codul CAEN 41.42.43 - secțiunea F - Construcții;

(ii) domeniile de producere a materialelor de construcții, definite de următoarele coduri CAEN:

 • 2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;
 • 2331 - Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramic;
 • 2332 - Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argilă arsă;
 • 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
 • 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;
 • 2363 - Fabricarea betonului;
 • 2364 - Fabricarea mortarului;
 • 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
 • 2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;
 • 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
 • 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;
 • 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal;
 • 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
 • 0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei;
 • 0812 - Extracția pietrișului și nisipului;
 • 711 - Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică;

Într-un comunicat de presă, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) a preciazat că prevederile privind salariul minim brut de 3.000 de lei „sunt aplicabile tuturor salariaților angajatorilor care desfășoară activități în sectorul construcții”, în domeniile menționate.

Explicațiile avocatului, privind salariul minim și facilitățile fiscale la firmele de construcții:

Ca urmare a aprobării OUG114/2018, salariile din domeniul construcțiilor au suferit modificări semnificative, având două coordonate majore: stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat și facilitățile fiscale pentru salariații societăților din domeniul construcțiilor.

În privința stabilirii salariului de bază minim brut pe țară garantat,  Art. 71  stabilește pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019, pentru domeniul construcțiilor salariul de bază minim brut pe țară garantat la 3.000 lei.  Salariul minim se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 din OUG 114/2018:

 • activitatea de construcții (Cod CAEN 41.42.43, secțiunea F)
 • domeniile de producere a materialelor de construcții (cod CAEN -2312, 2331, 2332, 2361, 2362, 2363, 2364, 2369, 2370, 2223, 1623, 2512, 2511, 0811, 0812)
 • activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică - cod CAEN 711

Drept urmare, Art. 71 obligă acordarea salariului minim de 3.000 lei tuturor salariaților din domeniul construcțiilor, inclusiv celor cu activitate mixtă, independent de acordarea facilităților fiscale și indiferent de ponderea  activității de construcții în totalul activităților desfășurate de firmă - consideră avocata Madalina Nicola, Financial & Tax Advisor în cadrul Noerr.

Întrucât nu există o precizare suplimentară referitoare la societățile care desfășoară activitățile menționate la Art. 66, pct.1 și cele care nu desfășoară aceste activități, dar au înscrise activitățile respective în lista codurilor CAEN, putem pleca de la premisa că acestea din urmă sunt obligate la aplicarea prevederilor Art.71.

În scopul clarificării anumitor aspecte, Inspectoratul Teritorial de Muncă a emis un comunicat de presă ce precizează că salariul minim de 3.000 lei este aplicabil tuturor salariaților angajatorilor care desfășoară activități în sectorul construcțiilor, în domeniile prevăzute de Art.66 pct. 1 din OUG 114/2018. Cu toate acestea, cât timp legea nu menționează explicit dacă angajatorii desfășoară activități sau nu, nu putem face uz de comunicatul de presa al ITM în cazul unei inspecții fiscale.

„Condițiile de acordare a facilităților fiscale pentru salariații societăților din domeniul construcțiilor vizează, pe lângă domeniile menționate la Art. 66, pct.1 și prevederi referitoare la cifra de afaceri și nivelul veniturilor salariale. Astfel, cifra de afaceri obținută din activitățile de construcții trebuie să fie în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care se aplică scutirea, iar veniturile lunare brute din salarii și asimilate salariilor,  între 3.000 lei și 30.000 lei.”, a declarat avocata Madalina Nicola, Financial & Tax Advisor în cadrul Noerr.

În privința cifrei de afaceri, Ordinul 611/2019 privind aprobarea modelului declarației D112 aduce clarificări suplimentare în sensul deducerii reducerilor comerciale, a TVA și a altor impozite direct legate de cifra de afaceri și a includerii a veniturilor din subvențiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, soldurilor contului 711 si 712 și veniturilor din producția de imobilizări corporale.

Facilitățile acordate salariaților din domeniul construcțiilor sunt:

 • reducerea contribuției de asigurări sociale datorată de salariat (CAS) de la 25% la 21,25% și 
 • scutirea de la plata contribuției de asigurări de sănătate datorată de salariat (CASS) și impozitul pe salariu.

În privința contribuției asiguratorii pentru munca (CAM), datorate de angajator, OUG 114/2018 prevede reducerea acesteia de la 2,25% la 0,3375%, lucru care a generat controverse și modificări ca urmare a interpretării de către ANAF a aplicării facilitații fiscale pentru CAM.

Cu toate că Art. 91. prevede, printre altele, că aplicarea reducerii contribuției asiguratorii pentru munca se realizează cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat (până în prezent schema de ajutor de stat nu a fost aprobată), declarația fiscală D112 care a fost pusă la dispoziție de ANAF pentru lunile  ianuarie și februarie 2019 a prevăzut cota redusă de 0.3375%.

Ulterior, ca urmare a constatării de către ANAF a faptului că art. 66 din OUG 114/2018 nu se poate aplica fără respectarea legii ajutorului de stat, declarația D112 a fost refăcută pentru a permite calcularea CAM cu procentul normal de 2,25%.

De asemenea, ANAF solicită ca cei care au aplicat și declarat CAM în procent de  0,3375% să rectifice calculul salarial și declarațiile lunilor Ianuarie și februarie utilizând nivelul normal al CAM.

Actualizarea calculului salarial și depunerea declarațiilor rectificative duc la creșterea obligațiilor de plată ale angajatorului și la calculul unor accesorii (dobânzi de întârziere) pentru lunile ianuarie și februarie aferente diferențelor de plată.

Parallax

Vizualizari
20406
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri