Claudiu Zamfir

Salariul minim 2019 este mai mare: Cât e salariul în mână pentru angajat, cât plătește patronul. Cum e la studii superioare și la construcții. Procedura în REVISAL

Thumbnail

Salariul minim pe economie s-a majorat de la 1 ianuarie 2019, fiind prevăzute și praguri superioare pentru angajații cu studii superioare și pentru cei din sectorul construcțiilor, în anumite condiții.

Potrivit HG 937/2018, salariul minim pe economie a crescut de la 1900 de lei la 2080 de lei brut. De asemenea, persoanele cu facultate care au cel puțin 1 an vechime în muncă în domeniul studiilor superioare vor avea salariu minim brut 2350 lei lunar.

La salariul minim brut de 2080 lei pe lună, salariul net (în mână) primit de angajat este de 1263 lei, iar costul total plătit de firmă, de 2127 de lei.
Dacă salariatul are și persoane în întreținere, el beneficiază de deduceri personale mai mari, iar salariul net crește astfel (prin diminuarea sumei de la impozit):

 • cu 1 persoană în întreținere, 1279 lei,
 • cu 2 persoane în întreținere, 1295 lei,
 • cu 3 persoane în întreținere, 1311 lei,
 • cu 4 sau mai multe persoane în întreținere, 1343 lei.

La un salariu minim de 2350 de lei brut, salariul net (în mână) primit de angajat este de 1413 lei, iar costul total plătit de firmă, de 2403 lei.
Dacă salariatul are și persoane în întreținere, salariul net crește astfel:

 • cu 1 persoană în întreținere, 1429 lei,
 • cu 2 persoane în întreținere, 1445 lei,
 • cu 3 persoane în întreținere, 1461 lei,
 • cu 4 sau mai multe persoane în întreținere, 1493 lei.

Spre comparație, nivelurile de la 1 ianuare 2018 până la 31 decembrie 2018 erau:  salariul minim brut 1900 de lei, salariul minim net de 1162 de lei și cost salarial al firmei de 1943 de lei.

Dacă salariatul avea și persoane în întreținere, salariul său net era:

 • cu 1 persoană în întreținere, 1178 lei,
 • cu 2 persoane în întreținere, 1194 lei,
 • cu 3 persoane în întreținere, 1210 lei,
 • cu 4 sau mai multe persoane în întreținere, 1235 lei.

SALARIUL MINIM 2019 în firmele de construcții

Prin ordonanța de urgență 114/2018, se stabilește un salariu minim superior în cadrul firmelor din domeniul construcțiilor, care vine și cu o scutire la impozit și o parte din contribuțiile sociale.

În perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte  la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Angajații cărora li se aplică acest salariu minim pe economie sunt cei ai angajatorilor care:

- desfăşoară activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 - secţiunea F - Construcţii;

- desfăşoară activitatea în domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de următoarele coduri CAEN:

 • 2312 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;
 • 2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramic;
 • 2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă;
 • 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;
 • 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;
 • 2363 - Fabricarea betonului;
 • 2364 - Fabricarea mortarului;
 • 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;
 • 2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;
 • 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;
 • 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii;
 • 2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;
 • 2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;
 • 0811 - Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei;
 • 0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului;
 • 711 - Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică;

De asemenea, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028, angajații de la firmele încadrate în domeniile de mai sus pot beneficia de scutire de la plata impozitului pe venit, de 10%, de la plata contribuției la sănătate (CASS), de 10% și de scăderea contribuției la pensii (CAS) de la 25% la 21,25%. Persoanele prevăzute mai sus care datorează contribuţia la fondul de pensii administrat privat reglementat de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt scutite de la plata acestei contribuţii în limita cotei prevăzute mai sus.

Totodată, angajatorul va plăti o contribuție asiguratorie pentru muncă redusă cu 85% din valoarea ei. Astfel contribuția scade de la 2,25% la 0,337% din salariul brut.

Pentru aceste reduceri angajatorul trebuie să mai îndeplinească 2 condiții:

 • realizează cifră de afaceri din activităţile menţionate mai sus în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală, calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea;
 • veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt cuprinse între 3.000 şi 30.000 lei lunar inclusiv şi sunt realizate în baza contractului individual de muncă. Salariile angajaților încadrați în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 nu intră în aceste limite.

Astfel, în sectorul construcțiilor, la condiții normale de muncă, la un salariu minim brut de 3000 de lei, angajatul fără persoane în întreținere primește în mână un salariu net de 2362 de lei, iar angajatorul plătește un cost salarial de 3010 lei.

SALARIUL MINIM 2019 - procedura în REVISAL

Conform HG 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, angajatorii au obligația să transmită informațiile privind noile salarii pentru angajați în REVISAL, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării, adică de la data de 1 ianuarie 2019.

Datele în registru se completează şi se transmit on-line pe portalul Inspecţiei Muncii.

La încetarea activităţii salariatului, angajatorii au obligaţia să îi elibereze acestuia o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, precum şi un extras din registru.

Citește și:

Criza de lucrători înalt calificați în România: Criza de lucrători înalt calificați în România: Puțini IT-iști, mai mulți artiști

Parallax

Vizualizari
388661
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Adrian
Tudor
Salariul minim brut în construcții de 3000lei brut devine obligatoriu, ori reprezinta doar pragul de la care se aloca scutirea de taxe?
Mai exact, vor putea exista angajați în constructii cu salariu minim brut la fel ca în celelalte domenii?
Mulțumesc!
poza de profil
sebastian
hanes
Fals si superficial. Salariul MINIM in constructii nu creste la 3000/luna brut.
Textul din OUG 114:
Art. 66 - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 60, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5 cu următorul cuprins:
”5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv, pentru care sunt îndeplinite următoarele condiții:
a) angajatorii desfășoară activităţii în sectorul construcții care cuprind:
i) activitatea de construcții definită la codul CAEN 41.42.43 - Secțiunea F –CONSTRUCȚII
ii) domeniile de producere a materialelor de construcții, definite de următoarele coduri CAEN:
2312- Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;
2331- Fabricarea plăcilor si dalelor din ceramic;
2332- Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argila arsă;
2361- Fabricarea produselor din beton pentru construcții; -PREBET
2362- Fabricarea produselor din ipsos pentru contrucții;
2363- Fabricarea betonului;
2364- Fabricarea mortarului;
2369- Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
2370- Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;
2223- Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
1623- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;
2512- Fabricarea de uși și ferestre din metal;
2511- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
0811- Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei;
0812- Extracția pietrișului și nisipului;
711- Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică;
b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activitățile menționate la lit. a) în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală, calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea;
c) veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt cuprinse între 3.000 și 30.000 lei lunar, inclusiv și sunt realizate în baza contractului individual de muncă;
d) scutirea se aplică potrivit instrucțiunilor la ordinul comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului sănătăţii, prevăzut la art. 147 alin. (17), iar Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate reprezintă declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condițiilor de aplicare a scutirii.”
Deci salariul minim Nu este crescut, se aplica doar scutiri pentru cei cu minim 3000 lei brut/luna.
Salariul minim va fi cel confrom HG 937.
In constructii exista munaca necalificata, care nu poate fi retribuita cu 3000/ luna brut, ar fi aberant.
Nu se pot da HG speciale pentru salariu minim pe fiecare ramura, va fi bulibasheala shi proteste.
poza de profil
Dana
Baraian
poza de profil
Viorel
Cacenschi
Cod CAEN 2511 calificat lacatus -mecanic,sudor beneficiaza de marire salariu brut 3000lei
poza de profil
Manuela
Duducea
conf art. 71 din OUG 114/2018 (1)Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 -
Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada
1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de
bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include
sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de
lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.
(2)Prevederile alin. (1) se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la
art. 66 pct. 1 din prezenta ordonanţă de urgenţă
intrebare:Scutirea de taxe pentru Salariul minim pentru constructii se aplica numai daca cifra de afaceri in domeniile indicate este de cel putin 80% din cifra totala calculata incepand cu anul 2019? exemplu: Firma de constructii drumuri care are si activitatea de deszapezire, primele luni ale anului se factureaza aproximativ numai deszapeziri, se mai beneficieaza de scutire.? In acest caz care este salariul minim care trebuie aplicat?
poza de profil
adrian
stefanescu
poza de profil
Adina
Iancu
Am 2 nelamuriri :
1. Unde scrie ca sau de unde se intelege ca : Salariile angajaților încadrați în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 nu intră în aceste limite ? Eu nu reusesc sa gasesc asta
2. Cum platesti taxele in situatia in care 4 luni indeplinesti conditiile si a 5-a luna nu le indeplinesti ? Platesti taxe in a 5-a luna ? Ce faci cu salalriile oamenilor ? Le modifici iar contractele ?
poza de profil
A
N
poza de profil
Costin-Sebastian
Manu
Salariul minim in constructii creste 100% la 3000.lei
De obicei nu comentez, dar pentru cei ce nici macar nu au citit OUG 114/2018 si comenteaza aiurea:
Articolul 71
(1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019,
pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în
bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de
lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 din
prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articolul 66
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688
din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după
cum urmează:
1. La articolul 60, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:
5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin.
(1)-(3), în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite
următoarele condiţii:
a)angajatorii desfăşoară activităţi în sectorul construcţii care cuprind:
(i) activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 - secţiunea F - Construcţii; domeniile de
producere a materialelor de construcţii, definite de următoarele coduri
(ii) CAEN:
2312 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;
2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramic;
2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă;
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;
2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;
2363 - Fabricarea betonului;
2364 - Fabricarea mortarului;
2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;
2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;
2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii;
2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;
2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice; 0811 - Extracţia
pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a
ardeziei; 0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului;
711 - Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică;
b)angajatorii realizează cifră de afaceri din activităţile menţionate la lit. a) în limita a cel puţin 80%
din cifra de afaceri totală, calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea;
c)veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de
persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt cuprinse între 3.000 şi 30.000 lei lunar inclusiv
şi sunt realizate în baza contractului individual de muncă;
d)scutirea se aplică potrivit instrucţiunilor la ordinul comun al ministrului finanţelor publice, al
ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului sănătăţii,
prevăzut la art. 147 alin. (17), iar Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale,
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate reprezintă declaraţie pe propria
răspundere pentru îndeplinirea condiţiilor de aplicare a scutirii.

poza de profil
Iustin
Cosma
ma poate lamuri cineva..dacă ma angajez în martie 2019 în construcții la o firma cu 100/100 afacere în domeniu pot beneficia de 3000 lei brut ?
poza de profil
Dana
Baraian
Societate cu cod CAEN - 4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. intra la salariul minim de 3000 ?
poza de profil
Gabi
gusta
Vad ca toata lumea pune intrebari dar nimeni nu raspunde ????
poza de profil
Valentina
Varga
Cand se vor gandi desteptii nostrii si la alocatiile copiilor de stat?
poza de profil
Valentin-Eduard
Paunescu
Lucre intr-o firma din domeniul constructiilor din data de 07.07.2019.salariul minimum brute find de 3000 de lei. Firma plateste salariul o singura data pe luna si anume pe data de 13.La incasarea salariului am primit doar 1219 lei in conditiile in care am realizat 128 de ore.Nu mi se pare corect!Cat are fi trebuit sa obtin venit net?
poza de profil
bobi
paun
Jegurile psd-iste au incercat sa-i faca pe cei cu salarii mici sa moara de foame. nenorocitii au blocat posibiltatea romanilor de a lucra part-time, impunand cote aidoma celor fulltime. Mizerabilii in guvernarea dancila au rupt de la saracul contribuabil bani , favorizand patronii. Sper nu numai sa moara politic psd-ul, ci si sa ii vad pe politicieni loviti de toate greutatile vietii

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri