HotNews

Proiectul de lege final: Certificatul verde COVID la job-amenzi de 10.000-100.000 lei pentru firmele contraveniente

Thumbnail

Proiectul de lege în forma finală, privind introducerea certificatului verde COVID ca o condiție pentru angajați la locul de muncă, document ce ar putea eventual să fie adoptat prin angajarea răsunderii Guvernului în fața Parlamentului, prevede amenzi de 10.000 - 100.000 de lei pentru firmele contraveniente.

Potrivit HotNews, certificatul electronic COVID-19 este generat prin intermediul SII-CDC, în urma verificării informațiilor din platformele „Corona-forms” și „RENV”.

Certificatul electronic COVID-19 se emite pentru:

  1.    persoanele vaccinate cu cel puțin o doză, cu valabilitate pe perioada stabilită pentru efectuarea schemei complete de vaccinare.
  2.    persoanele vaccinate cu schemă completă de vaccinare, cu valabilitate pe perioada stabilită pentru schema completă de vaccinare.
  3.   persoanele infectate cu SARS-COV 2, cu valabilitate de 180 de zile de la data primului rezultat pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, înregistrat în platforma informatică „Corona-forms“;
  4.    persoanele testate cu test antigen rapid înregistrat în platforma informatică „Corona-forms“, cu rezultat negativ, cu valabilitate de 48 de ore de la efectuarea testului;
  5.    persoanele testate cu test NAAT/PCR, înregistrat în platforma informatică „Corona-forms“, cu rezultat negativ, cu valabilitate de 72 de ore de la efectuarea testului.

Obligații pentru firme și angajați

Pe perioada stării de alertă, angajatorii din sectorul public şi privat au obligația de a solicita personalului cu care își desfășoară activitatea certificatul electronic COVID-19 la intrarea la locul de muncă și corelativ personalul din sectorul public și cel privat are obligația prezentării certificatului ELECTRONIC COVID-19 la intrarea la locul de muncă, în cazul înregistrării unei creșteri săptămânale a numărului de cazuri confirmate la nivel naţional pe parcursul a trei săptămâni consecutiv.

Personalul nevaccinat beneficiază de 15 vouchere pentru testare antigen rapidă, pe perioada existenţei obligaţiei de a prezenta certificatul ELECTRONIC COVID-19, din sumele alocate de la bugetul de stat, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

Angajatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare în vederea verificării certificatelor prin intermediul aplicației mobile "Check DCC", prevazută la art. 1 alin. (4) lit. c) din OUG nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, precum și în vederea interzicerii accesului temporar la locul de muncă al angajaţilor care nu prezintă certificatul ELECTRONIC COVID-19.

Certificatul verde - EXCEPȚII

Sunt exceptați de la aplicarea prevederilor prezentei legi angajatorii din sectorul privat cu până la 10 angajați, care NU efectuează activități de prestări de servicii care presupun interacțiuni directe cu clienții.

Este exceptat de la aplicarea prevederilor prezentei legi personalul care își desfășoară activitatea la domiciliu sau în regim de telemuncă.

SANCȚIUNI pentru patronii care vor încălca dispozițiile privind certificatul COVID

În conformitate cu prevederile art. 50 lit i) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, art. 513 alin. (1) lit.m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, raportul de serviciu, contractul individual de muncă sau orice alt tip de contract în baza căruia își desfășoară activitatea personalul care nu prezintă la intrarea la locul de muncă un certificat ELECTRONIC COVID-19 valid se suspendă de drept, fără plata drepturilor salariale.

Suspendarea raportului de serviciu/contractului individual de muncă se constată prin dispoziția scrisă a angajatorului, emisă în condițiile legii.

Suspendarea constatată în condiţiile alin.(1) încetează la data la care persoana prezintă certificatul ELECTRONIC COVID-19, dar nu mai devreme de 15 zile de la data la care s-a dispus suspendarea.

(4) Suspendarea încetează și în cazul în care necesitatea prezentării certificatului încetează conform art. 5 alin. (2). 

Decizia de suspendare a raporturilor de serviciu/de muncă dispusă în conformitate cu prezenta lege poate fi contestată la instanța competentă conform legii, după caz.

Nerespectarea obligațiilor prevăzute de prezenta lege de către angajator reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei.

Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se realizează de personalul împuternicit din cadrul direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, din cadrul Inspecției Sanitare de Stat, a Inspecției Muncii, precum și de ofițerii și de subofițerii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Ca procedură de adoptare a legii, dacă se va merge pe angajarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului, opoziția va putea depune moțiune de cenzură. Dacă moțiunea de cenzură va fi adoptată de Parlament, Guvernul Ciucă va fi demis. Angajarea răspunderii Guvernului este o procedură de legiferare excepțională, sărindu-se astfel peste un vot direct asupra proiectului de lege în cadrul Parlamentului. 

---

Citește și:

Parallax

Vizualizari
2032
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri