Claudiu Zamfir

Ajutoare 4.1.1-POC: Noua perioadă de înscrieri anunțată de minister, la granturile IMM pentru investiții, de câte 50.000-500.000 EUR. Descarcă Ghidul oficial de finanțare

Thumbnail

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat miercuri ghidul oficial al solicitantului pentru Acțiunea 4.1.1-POC și a anunțat o nouă dată la care  începe sesiunea de depunere online a proiectelor pentru granturile de investiții de câte 50.000-500.000 de euro, destinate microîntreprinderilor și firmelor mici și mijlocii.

Solicitanții vor începe să depună proiectele de finanțare în sistemul de granturi IMM Recover pe data de 23 august 2022, ora 10.00, pentru o perioadă de 7 zile calendaristice, potrivit anunțului oficial al MIPE, de miercuri. Anterior, se anunțase lansarea proiectului pe 16 august, dar iată că s-a amânat o săptămână.

Anunțul MIPE:

  •     Pentru proiectele care intră sub incidența ajutorului de minimis valoarea finanțării nerambursabile este de minim 50.000 euro și maxim 200.000 euro, iar pentru proiectele care intră sub incidența ajutorului de stat valoarea finanțării nerambursabile este de minim 50.000 euro și maxim 500.000 euro;
  •     Potențialii beneficiari se pot înrola în aplicația IMMRECOVER pentru pregătirea documentelor începând cu data de 16 august 2022, data la care începe perioada de preînscriere;
  •     Lansarea apelului de proiecte și depunerea propunerilor de proiecte în aplicația informatică IMM Recover va avea loc pe data de 23 august 2022;
  •     Înregistrarea şi transmiterea cererilor de finanțare (proiectelor) în aplicaţia electronică IMM Recover, împreună cu toate anexele solicitate prin Ghidul solicitantului se va face începând cu data de 23 august 2022, ora 10.00, pentru o perioadă de 7 zile calendaristice;
  •     Apelul se va încheia pe data de 29 august 2022, ora 23:59:59;
  •     Solicitările privind relocarea contului în aplicația electronică IMM Recover trebuie transmite pe adresa de:  modificare.cont.immrecover@mfe.gov.ro

Reamintim că proiectele selectate la finanțare vor fi mutate în sistemul MySMIS2014, pentru implementare.

De asemenea, MIPE a publicat miercuri, 3 august 2022, și forma finală a Ghidului solicitantului pentru Acțiunea 4.1.1-POC, actualizată față de varianta „consolidată”, din 19 iulie.

O precizare importantă făcută în Ghidul final este că bugetul total al schemei poate ajunge la o „sumă maximă” de 358,14 milioane de euro, prin mecanismul de supracontractare.

Alocarea indicativă a apelului de proiecte, conform Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa prioritară 4 - Acțiunea 4.1.1. – Investiții in activități productive este însă de 238.760.397 euro.

Banii sunt împărțiți astfel:

  • schema de ajutor de minimis în valoare de 59.690.099 euro - granturi destinate investițiilor  necesare capacităților de prestare de servicii, din care 50.000.000 euro FEDR-REACT-EU și  9.690.099 euro cofinanțare de la bugetul de stat se alocă din bugetul POC 2014-2020, precum și fonduri alocate prin aplicarea mecanismului de supracontractare.
  • schema de ajutor de stat în valoare de 179.070.298 euro - granturi destinate investițiilor în  retehnologizare necesare capacităților de producție, din care 150.000.000 euro cu finanțare  prin FEDR-REACT EU și 29.070.298 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat, din bugetul POC 2014-2020, precum și fonduri alocate prin aplicarea mecanismului de  supracontractare.

„În implementarea Acțiunii 4.1.1. Investiții în activități productive vor fi acordate fonduri prin  aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut la art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și  completările ulterioare. Astfel, suma maximă până la care pot fi acordate fonduri este echivalentul în lei a 358.140.596 euro” - precizează ghidul solicitantului.

Granturi IMM: Anunțuri în mass-media relevante

Ghidul de finanțare precizează clar acum că la începutul și la finalizarea proiectelor beneficiarii trebuie să publice în mass-media (inclusiv media online) anunțuri/comunicate de presă:  

„La începutul şi la finalizarea unui program/ proiect finanţat prin Programul Operaţional  Competitivitate, vor fi publicate în mass-media (inclusiv media online) și pe site-ul instituției/ întreprinderii (dacă există un astfel de site) anunţuri sau comunicate de presă. Beneficiarii  finanţărilor vor face dovada apariţiei comunicatelor (ştirilor rezultate) sau anunţurilor în mass media relevante pentru program/ proiect la prima cerere de rambursare depusă pentru anunţul de început al proiectului şi la cererea de rambursare finală pentru anunţul de finalizare al proiectului.

Acestea vor conţine valoarea Proiectului (evidenţiind suma finanţării primite din  Programul Operaţional Competitivitate), titlul proiectului/ investiţiei, Beneficiarul, rezultatele  prevăzute/ obţinute. Dovada apariţiei comunicatelor/ anunţurilor/ ştirilor rezultate se face cu  fotocopii, print screen, fotografii, exemplare originale ale materialelor tipărite şamd”.

Cheltuielile cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului sunt eligibile din grantul acordat, în limita a 5.000 lei fără TVA.

StartupCafe.ro, publicație cu experiență de 7 ani în presa economică, publică anunțuri/comunicate mass-media pentru proiectele europene.

Preț: 150 EUR fără TVA/anunț publicat.

Comenzi la:

contact@smilemedia.ro

Oferta noastră completă, AICI.

Conformarea beneficiarilor la GDPR

Ghidul final al solicitantului a menținut obligația unor potențiali beneficiari ai granturilor de la Acțiunea 4.1.1-POC să desemneze în cadrul întreprinderii un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu regulile GDPR.

Ghidul de finanțare precizează acum și când NU este necesară desemnarea unui responsabil cu protecţia datelor:
- atunci când nu se prelucrează pe scară largă date cu caracter personal.

Spre exemplu:
• prelucrarea datelor pacientului de către un cabinet medical individual;
• prelucrarea datelor personale referitoare la condamnările penale și infracțiuni de către un  cabinet individual de avocatură.

În situația în care solicitantul consideră că nu este necesară desemnarea unui responsabil cu protecția datelor, va justifica acest aspect în Declarația pe proprie raspundere pentru respectarea normelor GDPR.

Se acceptă externalizarea serviciilor GDPR cu condiția ca la prima cerere de  prefinanțare/plată/rambursare să se prezinte contractul aferent acestor servicii.

Cheltuiala cu GDPR nu este însă eligibilă din ajutor.

Grila de punctaj - granturi IMM pentru investiții 4.1.-POC

Evaluarea criteriilor se va realiza conform grilei de evaluare tehnică și financiară (click pentru a deschide).

Thumbnail

Criteriu suplimentar de selecție: în situația în care s-a realizat tranzacţionarea unor părţi sociale înainte cu 90 de zile de depunerea cererii de finanţare, solicitanţii vor fi penalizaţi prin scăderea a 5 puncte din punctajul total realizat. În acest sens, solicitanții vor depune „Declaraţia pe propria răspundere privind tranzacționarea de părți sociale” – Anexa 16 la ghid.

Se vor finanța propunerile de proiecte care au obținut un punctaj total ≥ 60 de puncte, în limita bugetului alocat.

Notă criteriul Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate:
• Anul 3 de sustenabilitate reprezintă anul financiar în care se finalizează perioada de sustenabilitate.
• În cazul în care, conform Cererii de finanțare, în anul 3 de sustenabilitate numărul de angajați este mai mic decât cel din anul 2020, proiectul va fi respins.

În cazul întreprinderilor fără angajați în anul 2020, pentru a putea fi calculat puctajul aferent productivității muncii, se va introduce în cererea de finanţare cifra 1 (la număr de angajaţi), iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin 1.

Proiectele de investiții sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de minimis, schemei de ajutor de stat și prevederilor OUG nr. 82/2022, cu modificările ulterioare.

La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019.

Rata rentabilității activității operaționale este calculată cu 3 zecimale.

Analiza DNSH și raportul de progres

Importantă în Ghidul solicitantului rămâne și analiza DNSH, prin care se evidențiază că achizițiile din implementare respectă principiul de protecție a mediului, Do no significant harm (DNSH).

Beneficiarul proiectului câștigător va transmite Rapoarte de Progres la fiecare Cerere de plată/ Cerere de rambursare, precum şi alte informații și date solicitate de Autoritatea de management a POC.

Rapoartele de progres conțin informații privind stadiul implementării proiectului, modul de desfășurare a activităților prevăzute în cererea de finanțare, îndeplinirea de către serviciile, atestarea modului în care bunurile sau lucrările achiziționate îndeplinesc criterii care să ateste caracterul verde și DNSH, conform declarațiilor atașate la cererea de finanțare rezultatele obținute, indicatorii realizați până în momentul raportării și probleme întâmpinate pe parcursul derulării, astfel încât, prin analiza acestor informații de către ofițerii de monitorizare, să se asigure monitorizarea stadiului implementării.

---

Citește și:

Noua Măsură 2-2022: Comunicate/anunțuri mass-media pe StartupCafe. Preț, eligibilitate, model de comunicat, în proiectele "IMM AGRI-FOOD"

Parallax

Vizualizari
26398
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri