Claudiu Zamfir

Granturile IMM de 50.000-500.000 EUR: Grila de punctaj și condițiile de finanțare din OUG 82/2022, publicată în Monitorul Oficial. Și Bucureștiul intră la finanțare. Fonduri europene pentru firme de construcții, comerț, HoReCa, educație, sănătate

Thumbnail

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) românești vor putea obține granturi pentru investiții, în valoare de 50.000-200.000 de euro, respectiv 50.000-500.000 de euro prin două măsuri de ajutoare, prevăzute în cadrul Acțiunii 4.1.1-POC, în anumite condiții, conform Ordonanței de urgență 82/2022, publicate de Guvern, luni, în Monitorul Oficial.

După cum a spus anterior ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, firmele eligibile vor putea depune proiectele pentru granturile în valoare totală de 417.830.668 euro într-un apel care va fi deschis în portalul de granturi IMM Recover, din data de 16 august 2022. Ulterior, proietele selectate la finanțare „vor fi mutate” pe platforma de gestionare a fondurilor UE MySMIS2014.

Firmele care vor fi selectate vor semna contractele de finanțare în perioada 1 septembrie - 31 octombrie 2022.

Între timp, viitorii solicitanți vor avea acces la un draft de ghid din data 22 iunie 2022. Consultarea publică privind Ghidul va avea loc în perioada 22 iunie -4 iulie 2022.

OUG 82/2022, publicată luni, 20 iunie, în Monitorul Oficial, prevede cele mai importante condiții de finanțare. Ordonanța de urgență oficială are și unele modificări față de propunerea inițială de ordonanță scoasă în dezbatere publică acum 3 săptămâni:

 • S-au introdus ca beneficiari de ajutoare de stat de 50.000-500.000 euro și firmele din București, deși trebuie să-și asigure cel mai mare procent de cofinanțare: minimum 75% firmele mijlocii și minimum 65% firmele mici.
 • La ajutoarele de stat, în tabelul în care se precizează rata cofinanțării minime în funcție de regiunea de implementare (anexa 5 la OUG), nu mai apar și microîntreprinderile printre beneficiari, dar sunt prevăzute totuși în textul ordonanței.
 • La ajutoarele de minimis de 50.000-200.000 euro s-a precizat că se acordă „pe întreg teritoriul național”. Atfel, vor putea atrage fondurile și firmele din regiunea București-Ilfov, din mediul urban sau rural.
 • S-a introdus un criteriu suplimentar în grila de punctaj: în situația în care s-a realizat tranzacționarea unor părți sociale înainte cu 90 de zile de la depunerea cererii de finanțare, solicitanții vor fi penalizați prin scăderea a 5 puncte din punctajul total realizat. Ideea este să se se prevină, cât de cât, comerțul cu firme special pentru fondurile europene.
 • S-a scos din textul proiectului de OUG criteriul ratei interne de rentabilitate, care oricum nu se regăsea în grila de punctaj din anexă. Grila a rămas prcatic aceeași.

În rest, principalele prevederi au rămas și în ordonanța de urgență finală, așa cum erau în proiectul propus de MIPE:

 • Vor fi 2 categorii de granturi: ajutoare de minimis de câte 50.000-200.000 euro și ajutoare de stat de câte 50.000-500.000 euro, pentru IMM.
 • Prin grila de punctaj sunt favorizate firmele care au avut scădere mare a cifrei de afaceri în anul 2020 față de 2019, fără să le scadă mult și profitul. Aceasta este o prevedere care a ridicat nemulțumiri, pentru că pe de-o parte se puncteaza firmele afectate de criza COVID prin prisma scăderii activității, dar în același timp sunt punctate mai bine firmele care au avut scădere cât mai mică a profitului. Practic, dacă o firmă a avut scădere mică a cifrei de afaceri și profit mare poate câștiga în fața unei firme cu scădere mare a cifrei de afaceri și profit în scădere mare.
 • Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), cu sprijinul Ministerului Antreprenriatului și Turismului și al Serviciului de Telecomunicații Speciale (pe partea de sistem informatic) va derula schema de sprijin 4.1.1-Prograrmul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Thumbnail

Grijla de puncta - anexa 2 la OUG 82/2022 (Clic pt a extinde)

 

Cele două categorii de ajutoare și condițiile lor:

 • 1. Ajutoare de minimis de 50.000-200.000 EUR - beneficiari eligibili

Granturile pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii se acordă pe proiect și beneficiar, sub formă de ajutor de minimis, cu o valoare cuprinsă între 50.000 și 200.000 de euro, în limita de maximum 5 ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2019.

Beneficiarii trebuie să vină și ei cu bani de acasă, cofinanțare la cheltuielile eligibile: 5% -microîntreprinderile, 10% - întreprinderile mici, 15% - întreprinderile mijlocii. Granturile pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii se acordă pe întreg teritoriul național și nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor.

Bugetul alocat ajutoarelor de minimis este de în valoare totală de 59.690.099 de euro, din care 50.000.000 de euro FEDR-REACT EU și 9.690.099 de euro cofinanțare de la bugetul de stat, se alocă din bugetul Programului operațional Competitivitate 2014—2020 prin axa prioritară 4 — acțiunea 4.1.1 — Investiții în activități productive, și 54.595.615 euro de la bugetul de stat prin aplicarea mecanismului de supracontractare.

Beneficiarii eligibili sunt microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) care își desfășoară activitatea în:

 •  clasa P — Învățământ,
 • clasa Q — Sănătate și asistența socială,
 • clasa S — Alte activități de servicii.

Lista Codurilor CAEN eligibile pentu ajutoarele de minimis este la anexa nr. 1 la OUG 82/2022. Codul CAEN pentru care se solicită finanțare trebuie să fie autorizat la 31 decembrie 2019.

Ajutoarele de minimis - alte condiții de eligibilitate a beneficiarilor

Beneficiarii ajutoarelor de minimis mai trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate cumulative:

 • a) au înregistrat profit operațional din activitatea operațională, respectiv din activitatea de exploatare în exercițiul financiar 2019;
 • b) sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
 • c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • d) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de 5% pentru microîntreprinderi, 10% pentru întreprinderile mici, respectiv 15% pentru întreprinderile mijlocii;
 • e) nu sunt considerați întreprindere în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare;
 • f) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași categorii de activități sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități;
 • g) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat;
 • h) grantul pentru investiții în capacitatea de prestări servicii solicitat este cu o valoare minimă de 50.000 de euro și valoarea maximă de 200.000 de euro și nu depășește de maximum cinci ori cifra de afaceri în anul 2019;
 • i) minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu.

Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții sunt prevăzute în grila de punctaj de la anexa nr. 2 la OUG 82/2022 și includ:

 • a) scăderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 față de 31 decembrie 2019, ca urmare a efectelor pandemiei de
 • COVID-19;
 • b) scăderea ratei profitului operațional aferent exercițiului financiar 2020 în raport cu exercițiul financiar 2019, ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19;
 • c) rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019, înainte de apariția pandemiei de COVID-19;
 • d) apartenența domeniului de activitate — cod CAEN — la soldul balanței comerciale astfel cum este prevăzută la anexa nr. 3 la OUG 82/2022. Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică/Banca Națională a României;
 • e) creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate al proiectului.

În situația în care s-a realizat tranzacționarea unor părți sociale înainte cu 90 de zile de la depunere cererii de finanțare, solicitanții vor fi penalizați prin scăderea a 5 puncte din punctajul total realizat.

Proiectele de investiții sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat. La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019. Rata rentabilității activității operaționale este calculată cu 3 zecimale.

Solicitanții trebuie să depună la cererea de finanțare analiza de mediu, denumită în continuare DNSH, ce atestă faptul că minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care asigură respectarea criteriilor din anexa nr. 1 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului.

Ajutoare de minimis 2022: cheltuieli eligibile

Beneficiarii de granturi pentru investiții destinate capacităților de prestare de servicii pot utiliza granturile pentru investiții alocate din fonduri externe nerambursabile, pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare, precum și cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiției și sunt incluse în valoarea acesteia;

b) cheltuieli pentru investiția de bază care cuprind:

 • 1. dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice șifuncționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software,
 • dotări independente — cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora. Dacă este necesar, pentru montajul utilajelor tehnologice și efectuarea rețelelor aferente, se pot include și cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului — cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului, inclusiv cheltuieli cu instruirea personalului necesar deservirii echipamentelor, utilajelor, cu condiția ca acestea să nu fie mai mari de 5% din valoarea achiziției și să fie incluse în valoarea investiției;
 • 2. cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 • 3. cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport care sunt aferente activității administrative sau care nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;
 • 4. cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare. Dacă este necesar pentru instalarea/montarea acestor echipamente se pot include și cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică. Aceste categorii de cheltuieli sunt eligibile numai dacă sunt parte a activității de producție/servicii sau susțin aceste categorii de activități și sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;
 • 5. cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică — proiectare și inginerie — cuprind cheltuielile pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție;

c) cheltuieli cu transformarea digitală — Active necorporale — care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;

d) cheltuieli pentru consultanță în limita a 5.000 de euro, pe bază de documente justificative pentru:

 • 1. plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia, inclusiv a planului de afaceri;
 • 2. plata serviciilor de consultanță pentru implementarea proiectului. Sunt incluse serviciile de consultanță în domeniul managementului proiectului, serviciile de consultanță/asistență juridică în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, dacă este cazul;

e) cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului — sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, în limita a 5.000 de lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile;

f) taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă.

Toate cheltuielile realizate prezentate spre decontare trebuie să fie în legătură cu obiectul cererii de finanțare.

 

 • 2. Ajutoare de stat de 50.000-500.000 EUR - beneficiari eligibili

Granturile pentru investiții în retehnologizare acordate  IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență se acordă sub formă de ajutoare de stat cu o valoare de 50.000 - 500.000 de euro, în limita de maximum cinci ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2019.

Beneficiarii trebuie să vină și ei cu cofinanțare la cheltuielile eligibile, procentul acesteia fiind cuprins între minimum 25% și minimum 75%, în funcție de regiunea de dezvoltare în care se face investiția și de dimensiunea firmei. Procentele exacte pe regiuni sunt prevăzute  în anexa nr. 5 la OUG 82/2022. Ajutoarele de stat NU includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor.

Se poate observa că în anexa 5 nu sunt prevăzute și microîntreprinderile, dar acestea apar totuși în textul Ordonanței ca beneficiare de ajutare de stat „Beneficiari ai ajutorului de stat — IMM și microîntreprinderi care primesc ajutorul de stat prin intermediul grantului pentru investiții în retehnologizare, prin încheierea unui contract de finanțare cu administratorul schemei de ajutor de stat, respectiv cu MIPE, prin AM POC” - prevede OUG 82/2022.

Bugetul alocat ajutoarelor de stat este de 358.140.596 de euro, din care 300.000.000 de euro cu finanțare prin FEDR-REACT EU și 58.140.596 de euro prin cofinanțare de la bugetul de stat, din bugetul Programului operațional Competitivitate 2014—2020 prin axa prioritară 4 — acțiunea 4.1.1 — Investiții în activități productive, precum și fonduri alocate prin aplicarea mecanismului de supracontractare.

Beneficiarii eligibili au activitate care se încadrează în:

 • secțiunea C — Industria prelucrătoare (cu excepția celor care se încadrează în subdiviziunile 11 — Fabricarea băuturilor, 12 — Fabricarea produselor din tutun și 254 — Fabricarea armamentului și muniției);
 • secțiunea F — Construcții;
 • secțiunea G — Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor;
 • secțiunea H — Transport și depozitare;
 • secțiunea I — Hoteluri și restaurante.

Codurile CAEN eligibile sunt cuprinse în  anexa nr. 4 la OUG 82/2022.  Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2019.

Ajutoare de stat 2022: alte condiții de eligibilitate a beneficiarilor

Granturile pentru investiții sub formă de ajutoare de stat se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în exercițiul financiar 2019;
 • b) sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
 • c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • d) grantul pentru investiții în retehnologizare solicitat are o valoare de minimum 50.000 de euro și valoare maximă de 500.000 de euro, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri pe anul 2019;
 • e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de 25% pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici, în conformitate cu procentele prevăzute în anexa nr. 5;
 • f) nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare;
 • g) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități;
 • h) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat;
 • i) minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului;
 • j) nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul și nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul, în condițiile art. 2 pct. II subpunctul 611 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții sunt prevăzute în aceeași grilăî de punctaj de la anexa nr. 2 la OUG 82/2022, și includ:

 • a) scăderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 față de 31 decembrie 2019, ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19;
 • b) scăderea ratei profitului operațional aferent exercițiului financiar 2020 în raport cu exercițiul financiar 2019, ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19. La fel ca la ajutoarele de minimis, se acordă punctaj mai mare firmelor care au avut scădere mică a profitului, dar în același timp scădere mare a cifrei de afaceri în anul 2020 față de 2021. Punctajul la criteriul privind profitul este superior celui legat de cifra de afaceri.
 • c) rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019, înainte de apariția pandemiei de COVID-19;
 • d) apartenența domeniului de activitate — cod CAEN — la soldul balanței comerciale astfel cum este prevăzută la anexa nr. 3 la OUG 82/2022. Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică/Banca Națională a României;
 • e) creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate al proiectului.

În situația în care s-a realizat tranzacționarea unor părți sociale înainte cu 90 de zile de la depunere cererii de finanțare, solicitanții vor fi penalizați prin scăderea a 5 puncte din punctajul total realizat.

Proiectele de investiții sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat. La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019. Rata rentabilității activității operaționale este calculată cu 3 zecimale.

Solicitanții trebuie să depună la cererea de finanțare analiza de mediu, denumită în continuare DNSH, ce atestă faptul că minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care asigură respectarea criteriilor din anexa nr. 1 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului.

În urma evaluării cererilor de finanțare depuse, Autoritatea de Management a Programului Operațional Competitivitate (AMPOC) din subordinea MIPE va încheia contracte de finanțare cu beneficiarii selectați. Acordarea finanțării se va face pe criteriile de selecție prevăzute în anexa nr. 2 pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minimum 60 de puncte. Proiectele care întrunesc un punctaj sub 60 de puncte nu sunt admise la finanțare.

Ajutoare de stat de max. 500.000 EUR - cheltuieli eligibile

Beneficiarii de granturi pentru investiții destinate retehnologizării pot utiliza granturile pentru investiții alocate din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea activelor corporale și necorporale aferente următoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare, precum și cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiției și sunt incluse în valoarea acesteia;

b) cheltuieli pentru investiția de bază care cuprind:

 • 1. dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente — care cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora. Dacă este necesar, pentru montajul utilajelor tehnologice și efectuarea rețelelor aferente, se pot include și cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului — cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului, inclusiv cheltuieli cu instruirea personalului necesar deservirii echipamentelor, utilajelor și altora asemenea, cu condiția ca acestea să nu fie mai mari de 5% din valoarea achiziției și să fie incluse în valoarea investiției;
 • 2. cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 • 3. cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport care sunt aferente activității administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;
 • 4. cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care au solicitat finanțare. Dacă este necesar, pentru instalarea/montarea acestor echipamente, se pot include și cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică. Aceste categorii de cheltuieli sunt eligibile numai dacă sunt parte a activității de producție/servicii sau susțin aceste categorii de activități;
 • 5. cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică — proiectare și inginerie — se includ cheltuielile pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție;

c) cheltuieli cu transformarea digitală — active necorporale — care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare.

Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;

d) cheltuieli pentru consultanță în limita a 5.000 de euro, pe bază de documente justificative pentru:

 • 1. plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia, inclusiv a planului de afaceri;
 • 2. plata serviciilor de consultanță pentru implementarea proiectului. Sunt incluse serviciile de consultanță în domeniul managementului proiectului, serviciile de consultanță/asistență juridică în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, dacă este cazul;

e) cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului — sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, în limita a 5.000 de lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare NU sunt eligibile;

f) taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă.

Toate cheltuielile realizate prezentate spre decontare trebuie să fie în legătură cu obiectul cererii de finanțare.

 În ceea ce privește valoarea asumată prin analiza DNSH anexată cererii de finanțare, prin care minimum 20% din valoarea proiectului este aferentă investiției verzi, ce urmează a fi realizată în cadrul proiectelor, beneficiarii vor trebui să ateste la momentul implementării, respectiv în derularea achizițiilor prin îndeplinirea de către serviciile, bunurile sau lucrările în cauză a unor criterii care să ateste caracterul verde, conform analizei DNSH.

„Mutarea” proiectelor de ajutoare de minimis și ajutoare de stat în MySMIS

Solicitanții vor depune proievtele în sistemul de granturi IMM Recover, începând din 16 august 2022, așa cum a spus ministrul Boloș, de la Investiții și Proiecte Europene. Ulterior, în urma selecției proiectelor „câștigătoare”, beneficiarii treuie să și le „mute” în sistemul de gestionare a fondurilor europene MySMIS 2014.

„După întocmirea listei finale a beneficiarilor de fonduri, precum și după verificarea calității de IMM de către AM-POC, inclusiv soluționarea contestațiilor, dacă este cazul, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile încarcă în sistemul informatic MYSMIS toate informațiile necesare încheierii contractului de finanțare” - prevede OUG 82/2022.

Mutarea se realizează pe bază de instrucțiuni emise de AM-POC, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care beneficiarul de fonduri a fost notificat pentru depunerea documentației de contractare.

Descarcă de AICI OUG 82/2022, privind Acțiunea 4.1.1-POC, granturi de investiții pentru IMM, cu toate anexele sale.

Parallax

Vizualizari
33285
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
ALEXANDRU
MARINESCU
Aberatia din grila de punctaj punctul b) continua - sunt favorizate firmele care au avut scădere mare a cifrei de afaceri în anul 2020 față de 2019, fără să le scadă mult și profitul ( unde o fi grija pentru firmele afectate de criza COVID , prevăzuta în cadrul Acțiunii 4.1.1-POC ? ) . Sau cam asa ar trebui sa fie dedicatia….. In ceea ce priveste consultatrea ghidului anterior , ati vazut ceva concluzii , raspunsuri etc ? Care mai este rolul consultarilor , numai obligatia legala si apoi bezna ?
poza de profil
ALEXANDRU
MARINESCU
Ar fi foarte interesanta o simulare a celor de la Termene si Smis - ce firme s-ar incadra la punctaj maxim pentru primele 4 criterii ?

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri