Claudiu Zamfir

Noi fonduri europene pentru firme 2019: Între 500.000 și 7 milioane Euro pe proiect, în clustere inovatoare. Proiect de ghid al solicitantului

Thumbnail

Firmele românești, universitățile și alte entități grupate în clustere inovatoare vor putea obține noi fonduri europene de câte 500.000 - 7 milioane de euro pe proiect, printr-o linie de finanțare scoasă în pregătire de stat.

Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Cercetării au scos, zilele trecute, în dezbatere publică propunerea de Ghid al solicitantului pentru cel de-al doilea apel de proiecte pentru linia de finanțare din programul Operațional Competitivitate (POC), Actiunea 1.1.1-Mari infrastructuri de CD, Proiecte pentru clustere de inovare; Obiectiv Specific: OS 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate.

Ghidul rămâne în consultare publică până pe 20 septembrie 2019. Persoanele interesate vor trimite observații și propuneri la adresa de e-mail structurale@research.gov.ro . După terminarea consultării și elaborarea ghidului final, apelul de proiecte se va deschide în sistemul online MySMIS.

Apelul de proiecte va avea un buget total de 31,7 milioane euro (150 milioane lei), dintre care 26,9 milioane euro (127,5 milioane lei) fonduri europene FEDR și restul de la bugetul de stat.

Valoarea finanțării publice nerambursabile pentru un proiect este cuprinsă între 2,3 milioane lei (500.000 euro) și 33,12 milioane lei (7 milioane euro).

Banii vor fi disponibili pentru proiecte derulate în toată țara, cu excepția Bucureștiului și a județului Ilfov.

Finanțarea se va acorda ca ajutor de stat, pentru clustere de inovare si activitati de inovare pentru IMM-uri, așa cum este prevăzut prin Schema de ajutor de stat pentru finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul Operațional Competitivitate (POC) aprobată prin Ordinul Ministrului Educației și cercetării Științifice cu nr.3822/2015, modificat de Ordinul Ministrului Cercetării cu nr. 455 din 31.07.2019.

Astfel, din valoarea eligibilă a unui proiect, finanțarea publică de 500.000 - 7 milioane de euro fiecare va acoperi între 100% și 25% din valoarea cheltuielilor eligibile, restul trebuind să fie acoperit de beneficiar. Aceste procente țin de regiunea în care au loc proiectele, de dimensiunea firmelor beneficiare, de tipul de cercetare desfășurată și de alte aspecte cuprinse în schema de minimis.

Cine va putea lua banii europeni?

Aceste fonduri europene sunt destinate clusterelor de inovare. Acestea sunt structuri sau grupuri organizate de părți independente, cum ar fi firme nou-înființate inovatoare, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari, precum și organizații de cercetare și diseminare a cunoștințelor, organizații non-profit și alți operatori economici afiliați.

Aceste clustere concepute pentru a stimula activitatea inovatoare prin promovarea utilizării în comun a echipamentelor și a schimbului de cunoștințe și prin contribuții eficiente la transferul de cunoștințe, stabilirea de contacte, diseminarea informațiilor și colaborarea dintre firme și alte organizații din cluster.

Solicitanții eligibili vor fi:

1. entitatea juridică unică ce reprezintă, administrează și exploatează un cluster de inovare din România (organizația clusterului), înregistrată în România și constituită conform legislației relevante în vigoare ca asociație sau fundație în baza Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările ulterioare,

SAU

2. un membru oficial al organizației clusterului care respectă condițiile de la punctul 1 desemnat prin Decizie a organizației clusterului să participe la competiția organizată pentru proiectele de tip „Cluster inovativ” în numele și pentru organizația clusterului, căruia i se deleagă atribuții de administrare și exploatare a clusterului pentru proiectul depus în cadrul acestei competiții, înregistrat în România și constituit conform legislației relevante în vigoare. Membrul oficial al organizației clusterului desemnat va fi:

 • i) Societate comercială în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                  sau

 • ii) Institut naţional de cercetare-dezvoltare sau instituţie de învăţământ superior, acreditată (inclusiv structurile de cercetare-dezvoltare ale acesteia, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare) conform Ordonanței nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare,

                  sau

 • iii) Cameră de comerţ constituită în baza Legii nr. 335/2007 Legea camerelor de comerţ din România, cu modificările şi completările ulterioare.

Domenii de afaceri finanțate

Proiectele se concentrează pe următoarele domenii, așa cum au fost identificate acestea cu ajutorul Strategiei Naționale de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) și aprobate prin Programul Operațional Competitivitate:

- Domenii tematice prioritare de specializare inteligentă:

 • Bioeconomia
 • Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
 • Energie, mediu și schimbări climatice
 • Eco-nano-tehnologii și  materiale avansate

- Sănătate, domeniu prioritar de interes național.

Pe ce vor putea fi cheltuiți banii europeni

În cadrul viitorului apel de proiecte se vor sprijini:

 • Investiții pentru dezvoltarea de noi facilități CD comune în clusterele de inovare și/sau modernizarea facilităților CD comune existente (departamente/centre/laboratoare de cercetare-dezvoltare comune, care aparțin clusterului, deși pot fi localizate fizic în cadrul unui sau unor partener/i din cadrul clusterului);
 • Activități de inovare în clustere (obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale care aparțin clusterului, detașarea de personal cu înaltă calificare în organizația clusterului de la o organizație de cercetare sau de la o întreprindere mare);
 • Achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării și achiziția de servicii de sprijinire a inovării;
 • Activități de exploatare pentru sprijinirea funcționării clusterelor (animarea și promovarea clusterului, operarea instalațiilor clusterului (sau gestionarea activelor de cercetare ale clusterului), organizarea de programe de formare, ateliere, conferințe.

Ghidul solicitantului-proiect by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
9048
Conţinut
Parerea ta despre articol

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație (comunicare) nu angajează decât autorul iar Comisia Europeană nu este răspunzătoare de folosirea în alte scopuri a informațiilor conținute.

Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri