Claudiu Zamfir

Noi fonduri europene 2020: Câte 2-6 milioane Euro pentru firme românești prin POR 2.2-IMM. Propunerea oficială de Ghid

Thumbnail

Firmele mici și mijlocii (IMM), din diverse domenii, vor putea obține noi fonduri europene de câte 2-6 milioane euro pe proiect, dintr-o nouă linie de finanțare POR 2.2-IMM, care urmează să fie lansată anul acesta în aproape toată țara. Bugetul alocat va fi de 150 de milioane euro, cu posibilitate de extindere la 550 milioane euro, potrivit Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Adminitrației.

A fost lansată în dezbatere publică propunerea oficială de Ghid al Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2 ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” – un nou apel de proiecte.

Consultarea publică se va derula pe o perioadă de 15 zile calendaristice, începând cu data de publicării variantei de lucru a ghidului, pe website-ul inforegio.ro.

Observațiile și propunerile pot fi trimise prin e-mail, la info@mdrap.ro, pâna la data de 29.05.2020.

Noile fonduri europene vor fi disponibile pentru investiții în aproape toată țara, cu excepția Bucureștiului și a județului Ilfov.

Cei 150 de milioane de euro vor fi distribuiți astfel:

 • Nord Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui): 26,265 milioane euro
 • Sud Est (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea): 22,29 milioane euro
 • Sud Muntenia (județele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași): 23,610 milioane euro
 • Sud Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea): 17,955 milioane euro
 • Vest (Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara): 17,955 milioane euro
 • Nord-Vest (județele Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj): 21,495 milioane euro,
 • Centru (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu): 20,73 milioane euro.

Din acești bani se vor acorda ajutoare regionale de stat între 2 milioane de euro și 6 milioane de euro, pe proiect.

Peste aceste sume, contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile variază între minimum 30% pentru întreprinderile mici și  minimum 55% pentru firmele mijlocii, în funcție și de regiunea de dezvoltare.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin ajutor de stat regional includ:

 • Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
 • Dotarea cu active corporale, necorporale.

Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale.

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale (construire/extindere/dotare cu active corporale). Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale. A se vedea condițiile detaliate de eligibilitate a proiectelor.

 

Ghid Propus 2.2 IMM APEL 2020 by Claudiu on Scribd

Cine va putea obține banii europeni - firme eligibile

 • Firmele trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibiliatte, cumulate, printre care:
 • Să fie societate sau societate cooperativă

Să fie întreprindere mică sau mijlocie dn mediul urban, ori întreprindere mijlocie din mediul rural.
- întreprinderi mici - au între 10 și 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

- întreprinderi mijlocii - au între 50 și 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

 • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
 • O întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2020 trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu în luna ianuarie 2019 și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2019.
 • Investițiile trebuie să fie pentru grupele CAEN cuprinse în anexa la Ghid. Sunt prevăzute domenii din cele mai diverse: firme de software, fabricarea de mobilă, activități de alimentație (catering), săli de fitness, făbricuțe de confecții, service de calculatoare etc.

 

Anexa2.Lista Domenii Eligibile by Claudiu on Scribd

Cheltuieli eligibile - ce își vor putea cumpăra firmele cu banii europeni

Cu fondurile europene, firmele beneficiare vor putea să-și achiziționeze o serie întreagă de bunuri și servicii, cum ar fi:
- lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);

- echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanţare.

- instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

- activele necorporale.

Termenul limită pentru care poate fi acordat ajutorul este 31 decembrie 2020. Astfel, în situația în care regulamentul relevant, în vigoare în prezent, inclusiv Harta ajutoarelor regionale, vor suporta modificări de natură a afecta prevederile din schemele de ajutor, acestea vor fi amendate în consecință, pentru a fi puse în concordanță cu noile prevederi. Este riscul solicitantului în ceea ce privește pregătirea și depunerea proiectelor în cadrul prezentului apel în cazul în care acestea nu sunt selectate pentru finanțare și/sau nu se acordă ajutorul de stat regional, inclusiv datorită expirării perioadei de valabilitate a regulamentelor aplicabile în cadrul acestui apel.

De asemenea, solicitantul își asumă riscurile ce pot decurge din procesul de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectelor cu privire la cheltuielile efectuate în vederea pregătirii și implementării și atingerea rezultatelor preconizate aferente proiectelor depuse în cadrul prezentului apel.

Descarcă de AICI toate documentele scoase în dezbatere publică pentru POR 2.2-IMM

Parallax

Vizualizari
28848
Conţinut
Parerea ta despre articol

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație (comunicare) nu angajează decât autorul iar Comisia Europeană nu este răspunzătoare de folosirea în alte scopuri a informațiilor conținute.

Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri