Claudiu Zamfir

Fonduri europene 2020 pentru firme: Câte 1,5 milioane-6 milioane Euro pentru investiții, POR 2.2-IMM. Ghid oficial și lista domeniilor eligibile

Thumbnail

Fondurile europene pentru firmele mici și mijlocii POR 2.2-IMM vor fi ceva mai accesibile decât se prevedea inițial, pentru că Ministerul Lucărilor Publice a scăzut de la 2 milioane de euro la 1,5 milioane de euro pragul minim de finanțare nerambursabilă, pentru firmele mici și mijlicii.

UPDATE: Ghidul solicitantului a fost publicat oficial vineri de AM POR. Firmele mici și mijlocii (IMM) vor putea depune cererile de finanțare în sistemul MySMIS 2014 în perioada 30.10.2020 ora 12:00:00 – 30.11.2020 ora 12:00:00.

Vorbim despre linia de finanțare Programul Operațional Regional (POR) 2.2-IMM. Inițial, într-un proiect de ghid al solicitantului, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prevăzuse ca limite de finanțare nerambursabilă minimum 2 milioane de euro și maximum 6 milioane de euro.

Acum, printr-un ordin de minstru publicat joi seara în Monitorul Oficial, pragul de jos a fpst scăzut de la 2 milioane de euro la 1,5 milioane de euro, ceea ce face ca accesul firmelor la finanțare să fie ceva mai ușor, pentru că astfel scade și contribuția proprie minimă a patronului.

„Valoarea finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de minimum 1.500.000 euro și maximum 6.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la data lansării apelului de proiecte” - prevede ordinul oficial.

Banii vor fi disponibili în aproape toată țara, cu excepția Bucureștiului și a județului Ilfov.

Bugetul total al schemelor de minimis și de ajutoare de stat va fi de 150 de milioane de euro, cu posibilitate de suplimentare ulterioară.

Sprijinul va fi format din:

 • ajutor de minimis, de maximum 200.000 de lei pe proiect, cu intensitate de 100%. Aceasta înseamnă că oentru acești bani firma beneficiară nu va trebui să vină cu aport propriu la cheltuielile eligibile pe partea de ajutor de minimis.
 • ajutor stat regional, în limita a 6 milioane euro, din care se scade ajutorul de minimis.  

La ajutorul de stat regional, firma beneficiară trebuie să contribuie, la cheltuielile eligbile pentru această parte de sprijin, cu sume cuprinse între minimum 30% și minimum 55%, în funcție de dimensiunea firmei și regiunea de dezvoltare. Astfel, firmele mici vor contribui mai puțin, iar firmele mijlocii, mai mult. De asemenea, în regiunea Vest, considerată mai bogată, beneficiarii vor veni cu mai mulți bani de acasă.

Thumbnail

Fiecare proiect va cuprinde abmbele tipuri de sprijin - minimis și regional.

Condiții pentru firme, la fondurile europene POR 2.2-IMM

Pentru a putea accesa aceste fonduri europene POR 2.2-IMM, firmele va trebui să îndeplinească o serie de condiții cumulate, printre care:

- să fie firme mici sau mijlocii. Pot fi societăți sau societăți cooperative care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural. Vezi condițiile de încadrare AICI.

- În cei 2 ani anteriori depunerii cererii de finanțare firmele NU au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul și oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.

- Investiția finanțată prin ajutor de stat regional trebuie menținută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea investițiilor. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă.

- să fi desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral și să fi înregistrat profit din exploatare (> 0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;

- la data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibil(e) (clasa CAEN), vizat(e) de investiție, înscris(e) ca obiect de activitate, indiferent dacă acesta/acestea reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii;

- la data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibil(e) (clasa CAEN), vizat(e) de investiție, autorizat(e) la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului, cu excepția situației în care investiția pentru care se solicită finanțare presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției.

- la depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), cu excepția cazului în care prin cererea de finanțare se propune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției;
proiectul trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale. Este opțională includerea în proiect a investițiilor în active necorporale;

- proiectul care implică execuția de lucrări de construcție, indiferent dacă acestea se supun sau nu autorizării, în condițiile legislației în vigoare, trebuie să nu mai fi beneficiat de finanțare publică, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, pentru același tip de activități - construcție/extindere - realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare;

- perioada de realizare a activităților proiectului, după semnarea contractului de finanțare, nu depășește data de 31 decembrie 2023.

Lista domeniilor eligibile la fonduri europene POR 2.2-IMM

 •  
 • 1320    Producția de țesături
 • 1330    Finisarea materialelor textile
 • 1391    Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
 • 1392    Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)
 • 1393    Fabricarea de covoare și mochete
 • 1394    Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
 • 1395    Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
 • 1396    Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
 • 1399    Fabricarea altor articole textile n.c.a.
 • 1411    Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
 • 1412    Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru
 • 1413    Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
 • 1414    Fabricarea de articole de lenjerie de corp
 • 1419    Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
 • 1420    Fabricarea articolelor din blană
 • 1431    Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie
 • 1439    Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte
 • 1511    Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
 • 1512    Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
 • 1520    Fabricarea încălțămintei
 • 1610    Tăierea și rindeluirea lemnului
 • 1621    Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn
 • 1622    Fabricarea parchetului asamblat în panouri
 • 1623    Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
 • 1624    Fabricarea ambalajelor din lemn
 • 1629    Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
 • 1721     Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
 • 1722     Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
 • 1723    Fabricarea articolelor de papetărie
 • 1724    Fabricarea tapetului
 • 1729    Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
 • 1811    Tipărirea ziarelor
 • 1812    Alte activități de tipărire n.c.a.
 • 1813    Servicii pregătitoare pentru pretipărire
 • 1814    Legătorie și servicii conexe
 • 2041    Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
 • 2042    Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
 • 2053    Fabricarea uleiurilor esențiale
 • 2110    Fabricarea produselor farmaceutice de bază
 • 2120    Fabricarea preparatelor farmaceutice
 • 2211    Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
 • 2219    Fabricarea altor produse din cauciuc
 • 2221    Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
 • 2222    Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
 • 2223    Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
 • 2229    Fabricarea altor produse din material plastic
 • 2311    Fabricarea sticlei plate
 • 2312    Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
 • 2313    Fabricarea articolelor din sticlă
 • 2314    Fabricarea fibrelor din sticlă
 • 2319    Fabricarea de sticlărie tehnică
 • 2320    Fabricarea de produse refractare
 • 2331    Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
 • 2332    Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă
 • 2341    Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
 • 2342    Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
 • 2343    Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică
 • 2344    Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
 • 2349    Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
 • 2351    Fabricarea cimentului
 • 2352    Fabricarea varului și ipsosului
 • 2361    Fabricarea produselor din beton pentru construcții
 • 2362    Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
 • 2363    Fabricarea betonului
 • 2364    Fabricarea mortarului
 • 2369    Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
 • 2370    Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
 • 2511    Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
 • 2512    Fabricarea de uși și ferestre din metal
 • 2521    Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
 • 2529    Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
 • 2550    Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
 • 2561    Tratarea și acoperirea metalelor
 • 2562    Operațiuni de mecanică generală
 • 2591    Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
 • 2593     Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
 • 2594    Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
 • 2599    Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
 • 2611    Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
 • 2612    Fabricarea altor componente electronice
 • 2620    Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
 • 2630    Fabricarea echipamentelor de comunicații
 • 2640    Fabricarea produselor electronice de larg consum
 • 2651    Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
 • 2652    Producția de ceasuri
 • 2660    Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
 • 2670    Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
 • 2680    Fabricarea suporturilor magnetice și optice destinate înregistrărilor
 • 2711    Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice și a aparatelor de distribuție și control al electricității
 • 2712    Fabricarea aparatelor de control și distribuție a electricității
 • 2720    Fabricarea de acumulatori și baterii
 • 2731    Fabricarea de cabluri cu fibră optică
 • 2732    Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electrocasnice
 • 2733    Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
 • 2740    Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
 • 2751    Fabricarea de aparate electrocasnice
 • 2752    Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
 • 2790    Fabricarea altor echipamente electrice
 • 2811    Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
 • 2812    Fabricarea de motoare hidraulice
 • 2813    Fabricarea de pompe și compresoare
 • 2814    Fabricarea de articole de robinetărie
 • 2815    Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
 • 2821    Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
 • 2822    Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
 • 2823    Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
 • 2824    Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
 • 2825    Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
 • 2829    Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
 • 2830    Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
 • 2841    Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
 • 2849    Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
 • 2891    Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
 • 2892    Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
 • 2893    Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
 • 2894    Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei
 • 2895    Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului
 • 2896    Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
 • 2899    Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
 • 2910    Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
 • 2920    Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
 • 2931    Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
 • 2932    Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
 • 3101    Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
 • 3102    Fabricarea de mobilă pentru bucătării
 • 3103    Fabricarea de saltele și somiere
 • 3109    Fabricarea de mobilă n.c.a.
 • 3212    Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
 • 3213    Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
 • 3220    Fabricarea instrumentelor muzicale
 • 3230    Fabricarea articolelor pentru sport
 • 3240    Fabricarea jocurilor și jucăriilor
 • 3250    Producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale și de laborator
 • 3299    Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
 • 3320    Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
 • 3600    Captarea, tratarea și distribuția apei
 • 3700    Colectarea și epurarea apelor uzate
 • 3811    Colectarea deșeurilor nepericuloase
 • 3812    Colectarea deșeurilor periculoase
 • 3821    Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
 • 3822    Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
 • 3831    Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
 • 3832    Recuperarea materialelor reciclabile sortate
 • 3900    Activități și servicii de decontaminare
 • 4120    Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
 • 4211    Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
 • 4212    Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane
 • 4213    Construcția de poduri și tuneluri
 • 4221    Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
 • 4222    Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
 • 4291    Construcții hidrotehnice
 • 4299    Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
 • 4311    Lucrări de demolare a construcțiilor
 • 4312    Lucrări de pregătire a terenului
 • 4313    Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
 • 4321    Lucrări de instalații electrice
 • 4322    Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
 • 4329    Alte lucrări de instalații pentru construcții
 • 4331    Lucrări de ipsoserie
 • 4332    Lucrări de tâmplărie și dulgherie
 • 4333    Lucrări de pardosire și placare a pereților
 • 4334    Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
 • 4339    Alte lucrări de finisare
 • 4391    Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
 • 4399    Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
 • 5210    Depozitări
 • 5224    Manipulări
 • 5510    Hoteluri și alte facilități de cazare similare
 • 5520    Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
 • 5530    Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
 • 5590    Alte servicii de cazare
 • 5610    Restaurante
 • 5621    Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
 • 5629    Alte activități de alimentație n.c.a.
 • 5811    Activități de editare a cărților
 • 5812    Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
 • 5813    Activități de editare a ziarelor
 • 5814    Activități de editare a revistelor și periodicelor
 • 5819    Alte activități de editare
 • 5821    Activități de editare a jocurilor de calculator
 • 5829    Activități de editare a altor produse software
 • 5911    Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
 • 5912    Activități de postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
 • 5913    Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
 • 5914    Proiecția de filme cinematografice
 • 5920    Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
 • 6010    Activități de difuzare a programelor de radio
 • 6020    Activități de difuzare a programelor de televiziune
 • 6110    Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
 • 6120    Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
 • 6130    Activități de telecomunicații prin satelit
 • 6190    Alte activități de telecomunicații
 • 6201    Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client)
 • 6202    Activități de consultanță în tehnologia informației
 • 6203    Activități de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul
 • 6209    Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 • 6311    Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • 6312    Activități ale portalurilor web
 • 6399    Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
 • 7111    Activități de arhitectură
 • 7112    Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 • 7120    Activități de testare și analize tehnice
 • 7311    Activități ale agențiilor de publicitate
 • 7312    Servicii de reprezentare media
 • 7410    Activități de design specializat
 • 7420    Activități fotografice
 • 8292    Activități de ambalare
 • 8610    Activități de asistență spitalicească
 • 8621    Activități de asistență medicală generală
 • 8622    Activități de asistență medicală specializată
 • 8623    Activități de asistență stomatologică
 • 8690    Alte activități referitoare la sănătatea umană
 • 8710    Activități ale centrelor de îngrijire medicală
 • 8720    Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
 • 9003    Activități de creație artistică
 • 9101    Activități ale bibliotecilor și arhivelor
 • 9102    Activități ale muzeelor
 • 9103    Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
 • 9104    Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale
 • 9311    Activități ale bazelor sportive
 • 9312    Activități ale cluburilor sportive
 • 9313    Activități ale centrelor de fitness
 • 9319    Alte activități sportive
 • 9321    Bâlciuri și parcuri de distracții
 • 9329    Alte activități recreative și distractive n.c.a.
 • 9511    Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
 • 9512    Repararea echipamentelor de comunicații
 • 9523    Repararea încălțămintei și a articolelor din piele
 • 9524    Repararea mobilei și a furniturilor casnice
 • 9525    Repararea ceasurilor și a bijuteriilor
 • 9529    Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
 • 9601    Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană

Citește AICI Ordinul de ministru 3.685 din 25 august 2020, pentru mai multe informații.

Descarcă de AICI Ghidul solicitantului și celelalte documente necesare pentru redactarea și depunerea proiectelor.

Ghidul Solicitantului Por 2 2imm by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
38316
Conţinut
Parerea ta despre articol

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație (comunicare) nu angajează decât autorul iar Comisia Europeană nu este răspunzătoare de folosirea în alte scopuri a informațiilor conținute.

Adauga comentariu
poza de profil
Mihai
Tardea
Inca un program modificat pe final pentru a creste artificial absorbtia fara a aduce nimic nou in piata. Aceiasi dinozauri incapabili sa creasca sunt ajutati de fratii lor de la PNL si PSD ca sa mai reziste inca 5 ani si sa-si masinile de firma, iphone-urile si mac-urile. Sa-si mai ia 2-3 utilaje, vezi doamne sa creasca productivitatea, dar oamenii tot cu juma de salar la negru. Programul asta blocheaza total concurenta puternica venita din firmele micro, care distrug practic sansele acestor dinozauri...Accesul micro este drastic limitat in a mai accesa fonduri ...ganditiva ca o firma plecata de jos care stie doar utilaje performante si are 2 angajati calificati poate sa faca lejer lucrarile acestor dinozauri....dar licitatiile au conditii speciale de cifre de afaceri crecute artificial, ca sa intre aceeasi calitate jenanta in executie la preturi exorbitante. Au redus, vezi doamne bugetul, pentru unii dinozauri care nu primeau bani de la banca in conditii de pandemie....BTW, am trimis solicitate de reintroducere micro si scadere a plafonului, dar dl Orban are tinta la absorbtie, il doare pe el undeva de mediu de afaceri competetitiv.,...probabil nu stie ce e aia avand in vedere ca astia n-au lucrat unu in mediu compettitiv privat, doar in mediul bugetar sau consultanta specializata politic pentru firme de stat.

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri