Claudiu Zamfir

Fonduri europene IMM 2020: Câte 500.000 - 7,5 milioane Euro pentru clustere de inovare

Thumbnail

Firmele mici și mijlocii (IMM) românești, care fac parte din clustere de inovare, vor putea beneficia de fonduri europene pentru proiecte care vor atrage finanțări nerambursabile între 500.000 de euro și 7,5 milioane de euro fiecare, printr-o linie de finanțare deschisă până pe 28 aprilie 2020.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din Ministerul Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Cercetare din Ministerul Educației și Cercetării a deschis apelul de proiecte aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Proiecte pentru clustere de inovare în perioada 29 ianuarie - 28 aprilie 2020.

Solicitanții eligibili pot depune proiectele în sistemul electronic MySMIS în perioada menționată.

Apelul, cu un buget total de 31,7 milioane euro, va finanța dezvoltarea cercetării în clusterele de inovare, prin proiecte implementate în regiunile mai puțin dezvoltate.

Valoarea finanțării publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsă între minim 2.375.750 lei (echivalentul a 500.000 Euro) și maxim  35.636.250 lei (echivalentul a 7.500.000 euro).

Proiectele pot fi derulate în aproape toată țara, cu excepția Bucureștiului și a județului Ilfov.

Solicitanții eligibili sunt clustere de inovare. Acestea sunt structuri sau grupuri organizate de părți independente (cum ar fi întreprinderi nou-înființate inovatoare, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari, precum și organizații de cercetare și diseminare a cunoștințelor, organizații non-profit și alți operatori economici afiliați) concepute pentru a stimula activitatea inovatoare prin promovarea utilizării în comun a echipamentelor și a schimbului de cunoștințe și cunoștințe de specialitate și prin contribuții efective la transferul de cunoștințe, stabilirea de contacte, diseminarea informațiilor și colaborarea între întreprinderi și alte organizații din cluster.

Clusterul va conține cel puțin 10 părți independente organizate ca societăți comerciale și cel puțin o parte independentă de tip instituție de cercetare-dezvoltare (universitate sau institut CD).

În funcție de natura activităților din proiect, beneficiarul va trebui să suporte fie 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, fie 35%, conform Ghidului solicitantului.

Vor fi finanțate următoarele activități:

A. Investiții în facilități CD comune ale clusterului

- achiziționarea de teren;
- construcție/modernizare/extindere/consolidare/ modificare/schimbare destinație clădiri destinate unor institute/centre/laboratoare de CD;
- achiziționarea de active fixe corporale pentru CD: clădiri și/sau spații, instalații, utilaje, echipamente pentru cercetare-dezvoltare etc;
- achiziționarea de active fixe necorporale pentru CD;
Un proiect care conține activități de investiții în facilități CD comune trebuie să cuprindă obligatoriu activități pentru achiziționarea de instalații, utilaje, echipamente pentru CD. Nu vor fi finanțate proiecte care prevăd numai activități de construcție/modernizare/extindere clădiri fără dotarea acestora cu aparatură, instrumente, echipamente CD.

B. Activități de inovare în cluster (eligibile dacă și numai dacă organizația clusterului este asimilat unui IMM  in sensul prevederilor  conform prevederilor art.2 alin.2 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii)

- obținerea, validarea și protejarea brevetelor și a altor active necorporale care aparțin clusterului;
- detașarea de personal cu înaltă calificare în organizația clusterului de la o organizație de cercetare sau de la o întreprindere mare;
- achiziționarea de servicii de consultanță în domeniul inovării;
- achiziționare de servicii de sprijinire a inovării

C. Activități de exploatare a clusterului

- animarea clusterului pentru a facilita colaborarea, schimbul de informații și furnizarea sau direcționarea serviciilor specializate și personalizate de sprijin pentru întreprinderi;
- promovarea clusterului pentru a spori participarea unor noi întreprinderi sau organizații și pentru a beneficia de o mai mare vizibilitate, în conformitate cu regulile Schemei de ajutor de stat si Regulamentului 651/2014
- gestionarea instalațiilor aparținând clusterului de inovare;
- organizarea de programe de formare, de ateliere și de conferințe pentru a sprijini schimbul de cunoștințe și stabilirea de contacte, precum și cooperarea transnațională.

D.  Lucrări exceptate de la autorizare (dacă este cazul)

Un proiect care conține activități de investiții în facilități CD comune trebuie să cuprindă obligatoriu activități pentru achiziționarea de instalații, utilaje, echipamente pentru CD. Nu vor fi finanțate proiecte care prevăd numai activități de construcție/modernizare/extindere clădiri fără dotarea acestora cu aparatură, instrumente, echipamente CD.

La locurile, instalațiile și activitățile clusterului care primesc finanțare publică trebuie să aibă acces, în mod transparent și nediscriminatoriu, mai mulți utilizatori. Întreprinderilor care au finanțat cel puțin 10 % din costurile de investiții ale clusterului de inovare li se poate acorda acces preferențial în condiții mai favorabile. Pentru a se evita supracompensarea, accesul de acest tip va fi proporțional cu contribuția întreprinderii la costurile de investiții, iar condițiile menționate vor fi făcute publice.

Ghidul Clustere de Inovare_LANSARE by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
7754
Conţinut
Parerea ta despre articol

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație (comunicare) nu angajează decât autorul iar Comisia Europeană nu este răspunzătoare de folosirea în alte scopuri a informațiilor conținute.

Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri