Claudiu Zamfir

Fonduri Europene pentru firme în 2020: Încă 61 milioane euro în 10 județe, prin POR 2.2-IMM

Thumbnail

Firmele micro, mici și mijlocii (IMM) din 10 județe vor avea la dispoziție 61,18 milioane de euro în plus, în apelul de proiecte pentru care se fac înscrieri până pe 24 martie 2020,  în cadrul liniei de finanțare POR 2.2 - IMM, a anunțat luni Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

În ceea ce privește apelul de proiecte PI 2.2.IMM – Relansare 2019 în regiunile Nord Est și Vest (POR/694), datorită realocărilor efectuate în cadrul POR, bugetul apelului va fi suplimentat cu 61,18 milioane euro, astfel:

 • 39,96 milioane euro pentru regiunea Nord Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui). În 2019 la relansarea acestui apel se alocaseră 31,4 de milioane de euro în această regiune.
   
 • 21,22 milioane euro pentru regiunea Vest (județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara). În 2019 se alocaseră 36,6 de milioane de euro în această regiune.

Astfel, bugetul total alocat relansării PI (Prioritatea de Investiții) 2.2.IMM, prin cele două apeluri de proiecte, ajunge la 213,76 milioane euro.

Reamintim faptul că data limită de depunere a proiectelor prin sistemul MYSMIS în cadrul acestui apel este 24.03.2020 (ora 12:00). Înscrierile au început pe 24 decembrie 2019.

Pot  solicita finanțare firmele care se încadrează în categoriile microîntreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii din mediul urban. În mediul rural, doar întreprinderile mijlocii vor putea accesa acești bani.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 1 milion euro (ajutoare de minimis și ajutoare regionale).

În regiunea Nord-Est, valoarea maximă a fondurilor nerambursabile este de 60% din cheltuielile eligibile pentru firmele mijlocii și 70% pentru firmele mici și micro, pe partea de ajutoare regionale.

În regiunea Vest, valoarea maximă a fondurilor nerambursabile este de minimum 45% din cheltuielile eligibile pentru firmele mijlocii și 55% pentru firmele mici și micro, pe partea de ajutoare regionale.

Pe partea de ajutoare de minimis (maximum 200.000 euro pe proiect), ponderea finanțării nerambursabile este de 90%.

Restul din cheltuielile eligibile plus cheltuielile neeligibile din proiect va trebui suportat de beneficiar (din surse proprii, credite bancare etc.).

Investițiile eligibile includ:

 • Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii; dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;
 • Investiții finanțabile prin ajutor de minimis: implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății; activități specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale).

Față de primul apel de proiecte organizat în cadrul priorității de investiții 2.2 – IMM (lansat în decembrie 2016), principalele modificări și actualizări la ghidul specific vizează următoarele aspecte:

 • Detalierea și clarificarea unor aspecte suplimentare legate de ajutorul de stat regional, respectiv definirea unor categorii de investiții inițiale
 • Actualizarea unor referințe la anii fiscali relevanți pentru anumite criterii, referințe pagini web
 • Completarea grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității, respectiv a grilei de evaluare tehnică și financiară cu detalii și clarificări (la apelul anterior, aceste aspecte au făcut obiectul Instrucțiunii AMPOR nr. 33/2017).
 • Includerea precizării că bugetul alocat apelului nu va putea fi supracontractat
 • Solicitarea unei declarații de reconfirmare a încadrării în categoria IMM, la data semnării contractului de finanțare.
 • Actualizarea unor condiții precontractuale, respectiv eliminarea obligativității depunerii Avizului administratorului/ custodelui/ clasarea solicitării pentru intervenţiile care au loc într-o arie naturală protejată și a Avizului Natura 2000/ Clasarea notificării, după caz, în conformitate cu prevederile OUG 57/2007.
 • Actualizarea Formularului cererii de finanțare, conform modificărilor MySMIS
 • Eliminarea din lista anexelor obligatorii a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA.

Ghidul solicitantului, lista domeniilor eligibile, modelul de plan de afaceri si alte documente necesare înscrierii

2.2 Imm Relansare Ne v Gs by Claudiu on Scribd

Anexa2.Lista Domenii Eligibile by Claudiu on Scribd

Citește și:

Parallax

Vizualizari
16564
Conţinut
Parerea ta despre articol

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație (comunicare) nu angajează decât autorul iar Comisia Europeană nu este răspunzătoare de folosirea în alte scopuri a informațiilor conținute.

Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri