Claudiu Zamfir

Fonduri europene 2020: Până la 1 milion Euro pe proiect pentru IT, săli fitness, cabinete medicale și alte afaceri. Ghidul solicitantului

Thumbnail

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din România vor putea obține și în anul 2020 fonduri europene de câte 200.000 euro - 1 milion euro pe proiect, în 18 județe, prin linia de finanțate Programul Operațional Regional - POR 2.2-IMM, pentru care statul a anunțat luni perioada de înscriere electronică. Vor fi finanțate afaceri diverse, de la firme IT și cabinete medicale până la săli de fitness și fabrici de textile.
 
Un buget total de aproape 85 milioane euro, fonduri europene, este pus la bătaie de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, care a relansat apelul de proiecte nr. POR/780 (2.2 – IMM) în regiunile de dezvoltare Sud Est, Sud Muntenia și Sud Vest Oltenia, care însumează 18 județe.

Banii pentru apelul POR 2.2 IMM 2020 sunt alocați astfel:

- Sud Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea) – 27,94 milioane euro

- Sud Muntenia ( județele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași)  – 38,67 milioane euro

- Sud Vest Oltenia ( județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea) – 17,97 milioane euro

Proiectele pot fi depuse doar prin intermediul aplicației MySMIS, în perioada 04.05 - 04.06.2020.

Sunt eligibile doar investițiile ce urmează a fi implementate în regiunile de dezvoltare Sud Est, Sud Muntenia și Sud Vest Oltenia.

Pot solicita finanțare societățile care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Investițiile eligibile pentru banii europeni includ:

 • Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii; dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;
 • Investiții finanțabile prin ajutor de minimis: implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății; activități specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale).

Valoarea finanțării nerambursabile acordate pe un proiect este de minimum 200.000 euro și maximum 1 milion euro.

Ghidul solicitantului POR 2.2 - IMM 2020 - Condiții la finanțare

Firma solicitantă trebuie să vină și ea cu aport propriu la investiția eligibilă. Astfel, pentru partea de ajutor regional, aportul propriu este de minimum 30% pentru firmele micro și mici și de minimum 40% pentru firmele mijlocii.
Pentru partea de ajutor de minimis, aportul propriu al beneficiarului este de minimum 10% .

Vor fi acceptate în program firme care au avut un număr mediu de salariați de cel puțin 3 persoane în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, conform ghidului solicitantului.
În rest, se aplică condițiile generale pentru IMM : microîntreprinderile au cel mult 9 salariați, firmele mici, cel mult 49, iar cele mijlocii, cel mult 249.

 

GHID 2.2-IMM by Claudiu on Scribd

POR 2.2-IMM 2020 - lista codurilor CAEN eligibile

Prin POR 2.2-IMM se finanțează firme non-agricole din domenii dintre cele mai diverse, din care putem aminti:

 • Activităţi de editare a jocurilor de calculator
 • Activităţi de editare a altor produse software
 • Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
 • Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
 • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
 • Activităţi ale centrelor de fitness
 • Alte activităţi sportive
 • Activităţi de asistenţă medicală generală
 • Activităţi de asistenţă medicală specializată
 • Activităţi de asistenţă stomatologică
 • Activităţi ale agenţiilor de publicitate.

 

Lista Caen by Claudiu on Scribd

Atenție la Ghid! Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare, ajutoarele de stat regionale pot fi acordate până la data de 31.12.2020. Astfel, contractarea proiectelor ulterior acestei date ar fi imposibilă în lipsa unei prelungiri a perioadei de valabilitate a regulamentului (respectiv a Hărții ajutoarelor regionale pentru România).

În acest sens, este riscul solicitantului, în ceea ce privește pregătirea și depunerea unui proiect în cadrul acestui apel, în cazul în care acesta nu este selectat pentru finanțare și/sau nu se acordă ajutorul de stat/ de minimis, inclusiv ca urmare a expirării perioadei de valabilitate a regulamentului menționat. De asemenea, solicitantul își asumă riscurile ce pot decurge din procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectului cu privire la cheltuielile efectuate în vederea pregătirii și implementării acestuia și atingerea rezultatelor preconizate.

Descarcă Ghidul solicitantului, lista codurilor CAEN eligibile și celelalte anexe și documente necesare la POR 2.2-IMM.

Parallax

Vizualizari
44543
Conţinut
Parerea ta despre articol

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație (comunicare) nu angajează decât autorul iar Comisia Europeană nu este răspunzătoare de folosirea în alte scopuri a informațiilor conținute.

Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri