Smile Media

[P] Anunț achiziție echipamente profesionale pentru construcții hidrotehnice - CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE SA

Thumbnail

Achizitor: CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE SA.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie: achiziție competitive conform prevederile Ordinului MFE nr. 1284 / 2016.

Obiectul contractului: achiziționarea de  echipamente profesionale pentru  constructii hidrotehnice

Valoarea estimată a contractului: 2,900,638.40 lei, fără TVA

Locul de livrare a utilajului: la sediul achizitorului.

Cantitatea de bunuri achiziționate: conform prevederilor din documentatia de achizitie.

Indicații referitoare la posibilitatile ofertanților de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga cantitate de bunuri:  se accepta oferte parțiale – pentru cele 2 loturi

Durata contractului de achizitie: pana la 31.12.2023.

Documentatia de atribuire: se poate obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat adresată către CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE SA, e-mail : office@conhidro.ro sau pe site-ul www. fonduri-ue. ro

Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 13.07.2023.

Data si ora limită pentru depunerea ofertelor: 19.07.2023, ora 12:00 

Modul de depunere a ofertelor: pe suport hartie, la sediul societății, direct sau prin posta/curier sau  pe e-mail la adresa office@conhidro.ro

Limba de redactare a ofertei si a documentelor însoțitoare ale acesteia: limba română.

Garantie de participare la procedura de atribuire: nu se solicita.

Derularea procedurii de atribuire: in conformitate cu Ordinului MFE nr. 1284 / 2016. 

Perioada pentru care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: minim 60 de zile de la data limita prevazuta pentru depunerea ofertelor. Oferta financiară depusă și contractată devine obligatorie, are caracter de preț ferm și nu poate fi actualizată pe toată durata de derulare a contractului.

Criteriul de atribuire a contractului de achiziție: pretul cel mai scazut

Persoana de contact:

Florin PALANICI – Manager Proiect

Adresa sediu social: Municipiul Iasi, România, Str. TOMA COZMA nr. 13,  judetul Iasi,

E-mail: office@conhidro.ro 

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Parallax

Vizualizari
135
Conţinut
Parerea ta despre articol
1.438
Just for testing :

interaction: 0.86

popularity: 0.46

publishing: 2.89

expertise: 0.09

rating: 1.438

Content Marketing
SmileMedia nu ofera doar campanii. Functionam ca un digital newsroom capabil să creeze conținut de orice tip: grafic, text, foto, audio sau video.
Articole publicate : 1, 288
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri