Smile Media

[P] Anunț fnalizare proiect ”Promovarea producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu”

Thumbnail

SC PRESTIGE MOB SRL, cod de identificare fiscală  6600187, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.  J23/2013/2002, cu sediul în localitatea Baloteşti, str. Unităţii nr. 38, judeţul Ilfov, România, anunță finalizarea activităților proiectului ”Promovarea productiei de energie din surse regenerabile pentru consum propriu”, Cod SMIS 161033, conform Contractului de finanțare nr. 2120/2023.

Proiectul a fost implementat la sediul companiei, din localitatea Baloteşti, comuna Baloteşti, str.Unității, nr.38, jud.Ilfov, prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritara 11: Masuri de imbunatatire a eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei regenerabile la nivelul intreprinderilor, Obiectivul specific 11.1: Eficienta energetica si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul IMM-urilor si intreprinderilor mari.

Valoarea totală a proiectului este de 2.147.405,27 lei, din care 775.197,97 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă (echivalentă cu 45%  din valoarea totală eligibilă aprobată), din care  658.918,27 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FC si 116.279,70 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional, conform contractului de finanțare semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

Valoarea co-finanţarii eligibile a Beneficiarului este de 947.464,18 lei (echivalentă cu 55% din valoarea totală eligibilă aprobată), iar valoarea neeligibilă inclusiv TVA este de 424.743,12 lei.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat producerea de energie verde din surse regenerabile (solar) pentru consumul propriu avand ca efect reducerea emisiilor de carbon.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al Programului 11.1 intrucat prin realizarea investitiei propuse de catre solicitant, acesta urmareste realizarea unei actiuni orientate spre eficienta energetica a intreprinderii si de reducere a consumului de energie din cadrul activitatilor realizate in procesele sale tehnologice.

Obiective specifice ale proiectului:

- Stimularea investitiilor realizate un vederea reducerii consumului de energie si cresterea eficientei energetice a activitatii economice a solicitantului prin instalarea unei capacitati de productie de energie electrica din surse regenerabile – energie solara;

- Reducerea consumului de energie electrica din SEN prin instalarea unui sistem fotovoltaic;

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin economii realizate ca urmare a instalarii unui sistem fotovoltaic.

Rezultatele proiectului sunt:

R1. Instalarea unui sistem fotovoltaic avand o putere instalata de 398 kW;

R2. Scaderea consumului de energie electrica preluata din SEN de la 551,50MWh/an la 115,39MWh/an, in primul an dupa implementarea proiectului de investitii;

R3. Scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera de la echivalent a 181,99 toneCO2/an la 38,08toneCO2/an in primul an dupa implementarea proiectului.

Proiectul s-a derulat în perioada 12.04.2023 - 31.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020

Date de contact beneficiar:

NADIU DORIN-MARCEL, Manager de proiect

Telefon: 0732.830.855

E-mail: dorin.nadiu@binalia.ro

Parallax

Vizualizari
211
Conţinut
Parerea ta despre articol
1.436
Just for testing :

interaction: 0.86

popularity: 0.46

publishing: 2.89

expertise: 0.08

rating: 1.436

Content Marketing
SmileMedia nu ofera doar campanii. Functionam ca un digital newsroom capabil să creeze conținut de orice tip: grafic, text, foto, audio sau video.
Articole publicate : 1, 410
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri