Smile Media

[P] DEMARARE PROCEDURA ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FURNIZARE „PLANTATOR DE COMPONENTE MULTIFUNCTIONAL SI PRINTER LIPIRE PLACI ELECTRONICE”

Regional

ACHIZITOR: AMI TRADE S.R.L

Program: Programul Regional Vest 2021-2027

Prioritate: 1 O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Obiectiv Specific: RSO1.3 Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

Apel de proiecte : PRV/1.3. A/1

Cod SMIS: 311793

PROIECT: „Investitie in viitor la AMI TRADE S.R.L.”

Contractul de finanțare nr. 9/21.03.2024, Cod SMIS 311793, a fost încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest (AM PR Vest).

BAZA LEGALĂ:

  1. Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene;
  2. Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Valoarea estimata a contractelor:

Plantator de componente multifunctional - 539.737,10 lei fara TVA

Printer lipire placi electronice – 267.446,59 lei fara TVA

Locul de livrare al echipamentelor: Ami Trade SRL, Calea Sagului, nr. 153, Timisoara, judet Timis, Romania, cod postal 300517

Durata contractului de achizitie: maxim 2 luni de la semnarea contractului de achizitie.

Documentatia tehnica: se poate obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat la adresa de e-mail : abihoi@ami-trade.com  sau pe site-ul www. fonduri-ue.ro

Conditii de participare:

  • Ofertele vor fi trimise la adresa Ami Trade SRL, Calea Sagului, nr. 153, Timisoara, judet Timis, Romania, cod postal 300517
  • Ofertele vor trimise prin posta, curier rapid sau depuse direct
  • Ofertele vor fi depuse in original
  • Ofertele depuse de persoane juridice straine vor fi traduse in limba romana si legalizate

Data si ora limita de depunere a ofertelor: 09.05.2024, ora 14.00

Data, ora si locul de deschidere al ofertelor: 09.05.2024, ora 16.00, la adresa Ami Trade SRL, Calea Sagului, nr. 153, Timisoara, judet Timis, Romania, cod postal 300517  

Participantii la sesiunea de deschidere din partea ofertantilor vor prezenta un act de identitate in original si imputernicirea notariala din partea reprezentatului legal in cazul in care acesta nu se poate deplasa.

Cererile de clarificari vor fi acceptate pana in data de 07.05.2024, la ora 17.00, in forma scrisa, transmise prin posta, curier rapide sau depuse direct la adresa Ami Trade SRL, str. Nicolae Firu, nr. 111, sat Chisoda, com. Giroc, judet Timis, Romania, cod postal 307221 sau prin email la adresa abihoi@ami-trade.com

Raspunsurile la Solicitarile de clarificari primite de la operatori economici se posteaza pe site-ul www.fonduri-ue.ro, in cadrul sectiunii “Specificatii” a anuntului de participare aferent acestei procedure de atribuire, pana la 09.05.2024, ora 14.00 inclusiv.

 

 

Regional 2
Parallax

Vizualizari
338
Conţinut
Parerea ta despre articol
1.436
Just for testing :

interaction: 0.86

popularity: 0.46

publishing: 2.89

expertise: 0.08

rating: 1.436

Content Marketing
SmileMedia nu ofera doar campanii. Functionam ca un digital newsroom capabil să creeze conținut de orice tip: grafic, text, foto, audio sau video.
Articole publicate : 1, 388
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri