Smile Media

[P] Anunț finalizare proiect „Cercetarea și realizarea unor soluții inovative de monitorizare a consumurilor în instalațiile tehnice utilizând inteligența artificială”

Thumbnail

REMONI TECHNOLOGIES RO SRL, cod de identificare fiscală 44832945, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/2923/2021 în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Universitatea Tehnică Gh.Asachi din Iasi, derulează în perioada 1 Decembrie 2021 - 31 Decembrie 2023 proiectul      „ Cercetarea și realizarea unor soluții inovative de monitorizare a consumurilor în instalațiile tehnice utilizând inteligența artificială”, SMIS 121866, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, operațiunea Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere.

Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unei unitați noi pentru producția de senzori inovativi de monitorizare a consumurilor în instalatiile tehnice utilizând inteligența artificială. Proiectul de față se referă la realizarea unei investiții inițiale, adică o unitate de producție nouă pentru realizarea unor produse noi prin activități de cercetare industrială și dezvoltare experimentală și îmbunătățirea altora existente deja în portofoliul companiei, în țara de origine – Danemarca, în scopul scalării acestora și încorporării de elemente de inteligență artificială și machine learning.

Descriere obiective specifice ale proiectului

OS1 - A fost realizata o unitate de producție nouă pentru senzori inovativi de monitorizare consumuri in instalațiile tehnice până la finalul proiectului

OS2 - Au fost introduse pe piața din Romania 5 produse noi și 3 produse substanțial îmbunătățite până la finalul proiectului

OS3 - S-a realizat un parteneriat strategic între companie și Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, ca urmare a realizării proiectului și publicarea a minim 3 articole în colaborare.

Detalii rezultat

RA1 - Management de proiect

1 Plan de comunicare;1 Calendar al activităților actualizat; Minim 10 rapoarte realizate (trimestriale/ finale); Minim 5 cereri de rambursare depuse

RA2 - Organizare și derulare procedură de achiziiți pentru proiect

 Minim 1 Anunț de intenție publicat; Minim 1 dosar de achiziții realizat; Minim 2 oferte primite; Adrese de răspuns transmise către ofertanți; Încheierea contractelor cu furnizorii; Publicarea pe website-ul companiei a informațiilor

RA3 - Cercetare industrială pentru realizarea platformei pentru senzori

materiale livrate pentru activitatea de cercetare;  marcă CE obtinută

RA4 - Cercetare industrială pentru realizarea softului dedicat bazelor de date cloud

materiale livrate pentru activitatea de cercetare; soft dedicat bazelor de date realizat

RA5 - Cercetare industrială pentru realizarea platformei wireless

materiale livrate pentru activitatea de cercetare; platformă wireless realizată

RA6 - Dezvoltare experimentală legată de realizarea serverelor cloud

materiale livrate pentru activitatea de cercetare; servere cloud realizate/ configurate

RA7 - Cercetare industrială pentru realizarea automatizării producției

materiale livrate pentru activitatea de cercetare

RA8 - Punere in producție și automatizare

materiale livrate pentru activitatea de punere in producție; minim 3 produse imbunătățite puse in producție; minim 5 produse noi puse pe piața din Romania

RA9 - Inovare de proces si organizațională pentru automatizarea proceselor

 fișe de pontaj realizate;

RA10 - Dezvoltare experimentală pentru modulul de interacțiune cu utilizatorii și diseminare

materiale livrate pentru realizarea modulului de interacțiune cu ultilizatorii; design grafic realizat;    minim 3 articole publicate pe site-ul companiei

RA11 - Obținerea, validarea si protejarea drepturilor de proprietate asupra rezultatelor cercetării

documentație pentru protejarea drepturilor de proprietate realizată

RA12 - Activităti de CD realizate de Universitatea Tehnică “Gh.Asachi” Iași (partener proiect)

- 3 articole realizate în colaborare cu universitatea

- rețea / infrastructură realizată

RA13 - Realizarea de teste integrate și măsurători de performanță a produselor

- teste de performanță realizate/ măsurători realizate

RA14 - Realizarea de studii de fezabilitate pentru activitățile de CD

- un studiu de fezabilitate activități CD realizat

RA15 - Informare și publicitate

1 anunț de demarare a proiectului publicat într-o publicație locală/națională; Minim 50 de materiale tip autocolant realizate; 1 afiș dedicat proiectului; o placă permanentă realizată; 1 anunț de finalizare a proiectului publicat într-o publicație locală/ națională

RA16 - Audit

- rapoarte de audit financiar periodice realizate

Valoarea totală a proiectului (lei): 22.450.971,79                                                                                 Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fonduri UE (lei): 13.020.938,04                                      Valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național(lei): 2.297.812,59

Data inceperii proiect: 26.11.2023

Data finalizare proiect: 31.12.2023

Data finalizare proiect conform Act aditional contract de finantare: 31.05.2024

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020

Date de contact ale beneficiarului:

Remoni Technologies RO SRL, Bd. SOCOLA, Nr.41, Iași, Județ Iasi

Website: www.remoni.com

e-mail: remoniro@remoni.com

Persoana de contact:

Marius-Ciprian Cuzub, mcc@remoni.com, +40 734 009 466

Parallax

Vizualizari
71
Conţinut
Parerea ta despre articol
1.436
Just for testing :

interaction: 0.86

popularity: 0.46

publishing: 2.89

expertise: 0.08

rating: 1.436

Content Marketing
SmileMedia nu ofera doar campanii. Functionam ca un digital newsroom capabil să creeze conținut de orice tip: grafic, text, foto, audio sau video.
Articole publicate : 1, 388
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri