Claudiu Zamfir

Fonduri UE 2024: Perioada de înscrieri la granturile de max. 300.000 EUR pentru firme micro, în județele Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea, Mehedinți. Ghidul oficial PRSV Oltenia

fonduri europene oltenia.jpg

Microîntreprinderile (sub 10 angajați) pot obține granturi de câte 25.000-300.000 EUR pe proiect pentru investiții în cele 5 județe ale Regiunii Sud-Vest Oltenia, în domenii variate, de la săli de fitness, service-uri și spălătorii auto până la IT, cabinetele medicale și brutării, printr-o linie de finanțare pentru care s-a anunțat oficial perioada de înscrieri online.

Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest (ADRSV) a lansat oficial Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte Îmbunătățirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi, cu anexele aferente.

Firmele eligibile vor putea depune proiectele în sistemul MySMIS2021 în perioada 25.06.2024 ora 12:00 - 25.07.2024 ora 12:00.

Pe scurt, vor putea obține fonduri nerambursabile microîntreprinderi (sub 10 salariați) care fac investiții în mediul urban, în cele 5 județe ale Regiunii Sud-Vest Oltenia:

 • Dolj,
 • Gorj,
 • Olt,
 • Vâlcea,
 • Mehedinți.

Bugetul total al apelului de proiecte se ridică la 49.631.766 EUR (din care 42.187.000 euro de la Uniunea Eurpeană și 7.444.766 euro de la bugetul de stat).

Din acești bani, firmele eligibile vor putea obține granturi de câte 25.000-300.000 EUR pe proiect. Antreprenorii trebuie să asigure și ei, din resurse proprii, o cofinanțare de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției. Valoarea eligibilă a investiției reprezintă suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect.

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul Inforeuro, valabil în luna aprilie 2024, respectiv 1 euro = 4,9702 lei.

În urma acestui apel de proiecte, ADR Sud-Vest Oltenia își propune să finațeze 225 de firme selectate, care vor crea 450 de locuri de muncă.

Granturi pentru firme micro: Investiții eligibile în Oltenia

Apelul de proiecte este structurat pe două componente:

I. Componenta de investiții prin ajutor de minimis:

 • activitățile de construcție, modernizare sau extindere a spațiilor de producție sau servicii, specifice microîntreprinderilor beneficiare, care pot contribui la îmbunătățirea și creșterea capacităților de dezvoltare a produselor și a serviciilor;
 •  activitățile pentru dotarea cu echipamente și instalații industriale, mașini și utilaje sau alte tipuri de dotări specifice, necesare îmbunătățirii capacităților de dezvoltare a produselor și a serviciilor specifice microîntreprinderilor beneficiare.

II. Componenta de dezvoltare de competențe profesionale pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat. Acțiunile eligibile se supun prevederilor ajutorului de minimis, iar alocarea nu poate depăși mai mult de 500 euro/angajat. Activitățile eligibile includ:

 • Dezvoltarea de competențe profesionale în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională, tranziție industrială și antreprenoriat, care au legătura cu componenta de investiții.
 • Vor fi punctate suplimentar proiectele care implică dezvoltarea de competențe profesionale în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională, tranziție industrială și antreprenoriat, care au legătura cu componenta de investiții.

Condiții de eligibilitate a firmelor la granturile de 25.000-300.000 EUR din Oltenia

Conform Ghidului solicitantului, fimele beneficiare trebuie să îndeplinească o serie de condiții obligatorii de eligibilitate, pentru a putea obține granturile, printre care:

1. Forma de constituire a solicitantului. Solicitantul este:

 •  societate constituită în baza Legii societăţilor nr. 31/1990 (ex. SRL)

sau

 • societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005.

2. Locul de implementare a proiectului este situat în Regiunea Sud-Vest Oltenia ( județele Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, Mehedinți), în mediul urban.

3. Dimensiunea de microîntreprindere urbană. În sensul acestui apel, „microîntreprinderea din mediul urban” se referă la microîntreprinderea care propune o investiție în mediul urban, indiferent de localizarea sediului social al acesteia. Se vor puncta suplimentar proictele propuse de către solicitanți care au sediul principal/secundar înregistrat în Regiunea SV Oltenia înainte de depunerea cererii de finanțare.

4. Numărul de salariați. Microîntreprinderea are mai puțin de 10 angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei. Pentru a se încadra la acest apel, microîntreprinderea trebuie să fi înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau să aibă cel puțin 1 salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată la data depunerii cererii de finanțare.

5. Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;

6. Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare;

7. Vechime și profit. Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (Profit exploatare>0). O întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2024 trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu în luna ianuarie 2023 și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2023.

Domenii eligibile: Lista Codurilor CAEN, de la IT și cabinete medicale la săli de fitness și service auto

Domeniile eligibile sunt cuprinse în anexa IV la Ghidul solicitantului, care cuprinde o listă de aproape 200 de coduri CAEN care vor putea intra la finanțarea destinată microîntreprinderilor, în Oltenia. Dintre acestea, enumerăm o mică parte:

 • 1011    Prelucrarea si conservarea carnii    
 • 1032    Fabricarea sucurilor de fructe si legume    
 • 1051    Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor    
 • 1071    Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie    
 • 1413    Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)    
 • 1414    Fabricarea de articole de lenjerie de corp    
 • 1520    Fabricarea încălţămintei
 • 2042    Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)    
 • 2120    Fabricarea preparatelor farmaceutice    
 • 2512    Fabricarea de uşi şi ferestre din metal    
 • 4520    Intretinerea si repararea autovehiculelor
 • 6201    Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)    
 • 6202    Activități de consultanta in tehnologia informatiei    
 • 6203    Activități de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
 • 6209    Alte activități de servicii privind tehnologia informatiei    
 • 6311    Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
 • 6312    Activităţi ale portalurilor web
 • 6399    Alte activități de servicii informationale n.c.a.
 • 7111    Activităţi de arhitectură
 • 7420    Activităţi fotografice    
 • 8622    Activități de asistenta medicala specializata    
 • 8623    Activități de asistenta stomatologica
 • 9313    Activităţi ale centrelor de fitness    

Doar pentru investitiile propuse în stațiunile turistice sau în zonele cu potențial turistic sunt eligibile și următoarele coduri CAEN:

 • 5510    Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
 • 5520    Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
 • 5530    Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere    
 • 5590    Alte servicii de cazare    

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ONRC), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se va realiza investiţia/proiectul trebuie declarat și autorizat distinct la locul de implementare a proiectului. Excepție de la această regulă: în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin declarația unică) ca, până la finalizarea proiectului/investiției, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.

Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN. În cazul în care investiția presupune achiziția unui echipament, utilaj tehnologic etc., care, prin natura și funcțiile sale, poate fi exploatat în desfășurarea inclusiv a unor activități adiacente, ce aparțin unor domenii de activitate distincte/adiacente, clasa CAEN vizată de proiect este reprezentată de „domeniul principal”, respectiv domeniul în care bunul respectiv este utilizat în mod preponderent. In cazul proiectelor ce vizează structuri de cazare, sunt eligibile inclusiv investiții asupra spațiilor de servire a mesei (restaurant), cu condiția ca acestea să facă parte integrantă din structura de cazare.

---

Citește și:

Parallax

Vizualizari
8444
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri