Denisa Crăciun

Patronatul stomatologiei cere revizuirea măsurilor fiscale: „Proiectul de lege duce la sarcini fiscale împovărătoare”

stomatolog

Patronatul Medicilor Stomatologi din România cere revizuirea proiectului de lege privind măsurile fiscal-bugetare pentru care Guvernul şi-a asumat marţi răspunderea în Parlament.

Patronatul stomatologiei cere eliminarea din proiectul de lege a prevederilor „care discriminează grav și îngreunează exercitarea profesiei de medic stomatolog”.

„Facem apel la factorii de decizie, membri ai Parlamentului României, precum și la Președintele României, pentru ca în condițiile Constituției, să își exercite prerogativele în vederea eliminării din proiectul de act normativ ”Lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung” a dispozițiilor care discriminează grav și îngreunează exercitarea profesiei de medic stomatolog și a tuturor celorlalte profesii liberale, în toate formele de organizare”, spune Patronatul.

Ce solicită Patronatul stomatologiei:

  1. Eliminarea prevederilor privind majorarea masivă a cuantumului contribuției pentru sănătate pentru o singură categorie de contribuabili, respectiv pentru persoanele care realizează venituri din activități independente.
  2. Eliminarea prevederilor conform cărora microîntreprinderile care nu au salariați cu normă întreagă de lucru plătesc un impozit pe profit de 16%. Multe dintre cabinetele stomatologice nu pot asigura un program de lucru complet – normă întreagă, în lipsa pacienților. Mai mult, chiar dacă au program parțial de muncă, angajatorul trebuie să asigure contribuții și taxe la nivelul unui salariu minim brut pe țară, pentru o normă întreagă.
  3. În situații justificate cum sunt cele prezentate la punctul 1 (cabinetele stomatologice nu pot asigura un program de lucru complet – normă întreagă, în lipsa pacienților) propunem să fie exceptate de la aplicarea normelor care stabilesc plata contribuțiilor și taxelor la nivelul unui salariu minim brut pe țară, pentru o normă întreagă.
  4. Completarea Legii nr. 95/2006, astfel încât prevederile art. 517 lit. h din Legea nr. 95/2006:Membrii CMSR au următoarele drepturi: h)să beneficieze, în mod gratuit, de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, începând cu 1 ianuarie 2008, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate, atât medicii stomatologii în activitate sau pensionari, cât şi soţul sau soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora”, să devină aplicabile, respectiv să stabilească sursa de finanțare ca fiind FNUASS. Conform actului normativ, această prevedere trebuia să fie aplicabilă din ianuarie 2008.

Proiectul de lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung duce la sarcini fiscale împovărătoare pentru profesiile liberale. În consecință, apreciem că măsurile propuse în ceea ce privește medicii stomatologi și nu numai, încalcă dispozițiile Constituției. Putem spune că norma este contradictorie, imprecisă, lipsită de predictibilitate și de proporționalitate.

Măsurile privind majorarea masivă a cuantumului contribuției pentru sănătate pentru o singură categorie de contribuabili, respectiv pentru persoanele care realizează venituri din activități independente, vizează înlocuirea plafoanelor de 12, respectiv, 24 de salarii minime brute pe economie la calculul contribuției pentru sănătate datorat de persoanele care realizează venituri din activități independente cu un plafon de 60 de salarii minime brute pe economie, adică de 5, respectiv de 2,5 ori mai mare față de plafoanele stabilite în prezent.

Se instituie o diferență de tratament fiscal între persoanele care plătesc contribuția pentru sănătate în limita plafonului de șase salarii minime și cele care plătesc la nivelul unui plafon de zece ori mai mare, pentru aceleași servicii medicale. Pentru cei care se situează sub plafonul celor 60 de salarii minime pe economie, plata contribuției pentru sănătate se constituie într-o dublă impozitare a veniturilor. Persoanele care desfășoară activități economice independente (medici stomatologi, alte categorii de specialități medicale, avocați etc.) nu beneficiază de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă (concediu medical) în aceleași condiții cu salariații.

Solicităm implicarea directă și reală a corpurilor profesionale ale profesiilor liberale în dezbaterile privind aplicarea acestor măsuri pentru a nu ajunge în situație de suporta sarcini fiscale excesive. Medicii stomatologi sunt cei care suportă cheltuieli importante pentru asigurarea funcționării cabinetelor în condițiile stabilite de normele europene și naționale. La acestea se mai adaugă și sarcinile fiscale crescute semnificativ, astfel că rezultatul va fi distrugerea acestei profesii. Majorarea prețurilor serviciilor medicale acordate de către medicii stomatologi nu mai este posibilă, pentru că cetățenii României nu își permit asistență stomatologică la prețuri ce vor exploda urmare a aplicării acestor măsuri.

Proiectul ”Lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung” trebuie să fie revizuit, în așa fel încât să nu fie loviți contribuabili care deja au o fiscalitate împovărătoare.

Povara fiscală ce urmează să fie suportată de cabinetele de stomatologie, în toate formele de organizare, urmare a schimbărilor ce sunt propuse, va afecta grav funcționarea lor ceea ce va avea impact negativ masiv asupra stării de sănătate a populației prin limitarea si mai mult a accesului la tratamente de îngrijire a sănătații orale.

Parallax

Vizualizari
604
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri