Claudiu Zamfir

Ghid: Fonduri europene de aproape 30 de milioane de euro pentru laboratoare de cercetare

Thumbnail

Universitățile și institutele de cercetare din România vor putea obține fonduri europene pentru realizarea și dotarea de laboratoare pentru domenii ca IT, energie sau mediu, printr-o linie de finanțare în valoare totală de 29,4 milioane de euro, susținută prin Politica de coeziune a Uniunii Europene. Apelul de proiecte se va lansa în august, iar firmele din România vor avea astfel oportunitatea de a câștiga contracte de achiziții publice pentru lucrări sau furnizare de echipamente.

Solicitanții eligibili vor putea depune proiecte în sistemul electronic MySMIS începând cu 21 august 2018, ora 9.00, pentru fondurile destinate Proiectelor de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități, Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD - Axa prioritara 1 din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.
 
Anunțul a fost făcut, marți de Autoritatea de Management pentru POC din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și de Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării.

Valoarea finanţării publice nerambursabile, pentru un proiect, va fi cuprinsă între 4.500.000 lei (echivalentul în lei a 978.260,869 EURO) și 92.000.000 lei (echivalentul în lei a 20 milioane Euro). Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate depăşi 230.000.000 lei (50 milioane Euro).

Bugetul total al apelului este de 29.411.765 milioane euro , din Fondul European de Dezvoltare Regională și din bugetul de stat.

Solicitanţii eligibili sunt institutele de cercetare de drept public sau instituțiile de învăţământ superior de stat, cu personalitate juridică, care fac parte din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare.

De asemenea, solictanții sunt conectatți cu o structură economică de tip cluster (cluster, parc ştiinţific și tehnologic, pol de competitivitate sau asociații din domeniul infrastructurii de cercetare), existentă sau emergentă în vederea transferului și valorificării rezultatelor cercetării obținute cu aceste investiții, de către membrii structurii respective.

Se finanţează numai proiectele care se concentrează pe următoarele domenii tematice prioritare:

1. Domeniile de specializare inteligentă:

  • Bioeconomia
  • Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate
  • Energie, mediu şi schimbări climatice
  • Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate

2. Sănătate.

Cu banii europeni și de la stat, se vor sprijini crearea și dotarea de noi laboratoare (fixe sau mobile), centre de cercetare noi sau modernizarea celor existente.

Următoarele categorii de activităţi sunt eligibile pentru finanţare pentru realizarea investiției:

  • achiziţionarea de teren;
  • construcţie/modernizare/extindere/consolidare/modificare/schimbare destinaţie clădiri destinate unor institute/centre/laboratoare CD (include activitățile cu elaborarea studiilor eligibile la finanțare în conformitate cu Anexa 7 la HG nr. 907/2016);
  • achiziţionarea de active corporale pentru cercetare-dezvoltare (CD): clădiri şi/sau suprafeţe în cadrul clădirilor, sisteme mobile, instalaţii, utilaje, echipamente pentru cercetare etc;
  • achiziţionarea de active necorporale pentru CD;
  • management de proiect;
  • activităţi de informare şi publicitate privind proiectul.

Ghidul solicitantului și alte documente necesare pot fi descărcate de AICI.

Ghid Infrastructuri Publice CD by claus_44 on Scribd

Parallax

Vizualizari
3111
Conţinut
Parerea ta despre articol

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație (comunicare) nu angajează decât autorul iar Comisia Europeană nu este răspunzătoare de folosirea în alte scopuri a informațiilor conținute.

Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri