Claudiu Zamfir

Fonduri UE de 26 de milioane de euro, să facă elevii de la postliceale practică în firme. Stagii în străinătate

Thumbnail

Firmele vor putea obține fonduri europene pentru desfășurarea de stagii de practică destinate elevilor din școlile postliceale și de maiștri, printr-o linie de finanțare aflată în pregătire, în valoare totală de 30 de milioane de euro.

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU), a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului „Stagii de practică pentru elevi”. Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 15 octombrie 2018, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro .

Valoarea totală a liniei de finanțare pregătite este de 30 de milioane de euro, din care 26 de milioane din Politica de coeziune a UE, prin Fondul Social European, iar vrestul de la bugetul de stat.

Din acești bani vor fi finanțate proiecte cu valori eligibile între 75.000 de euro și 500.000 euro fiecare, care vizează, printre altele, învățarea la locul de muncă. Proiectele, care vor avea o durată de 9-24 de luni, vor include elevi de la școli de maiștri și postliceale din toată țara în afară de București și județul Ilfov.

Fondurile vor putea fi accesate de o serie întreagă de potențiali solicitanți, printre care:

 • Firme și alți angajatori - ca parteneri de practică,
 • Organizații non-guvernamentale (ONG),
 • Furnizori privați sau publici de orientare și consiliere profesională,
 • Camere de comerț și industrie,
 • Organizaţii de patroni,
 • Sindicate,
 • Asociaţii profesionale,
 • Ministerul Educației și agenții din subordinea sa etc.

În cadrul proiectelor vor fi finanțate activități precum:

 • Organizarea de stagii de practică în alte state membre UE, unde s-au înregistrat progrese semnificative;
 • Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă - internship/ traineeship, stagii de practică, instruire practică, laborator tehnologic, inclusiv activități de tip firmă de exercițiu;
 • Organizarea competițiilor profesionale, concursurilor pe meserii, competițiilor și târgurilor pentru firme de exercițiu;
 • Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru elevi, axate pe dobândirea de competențe care răspund necesităților pieței muncii;
 • Pilotarea de soluții inovativoare de facilitare a practicii, de instrumente inovative de consiliere, orientare, evaluare a competențelor, inclusiv prin intermediul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC).

Ghid Stagii Practica_3.10.2018 by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
1259
Conţinut
Parerea ta despre articol

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație (comunicare) nu angajează decât autorul iar Comisia Europeană nu este răspunzătoare de folosirea în alte scopuri a informațiilor conținute.

Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri