Claudiu Zamfir

Noi fonduri UE de 1 - 5 milioane Euro pentru afaceri private, de la producție IT și jocuri până la haine și alimentație. Descarcă propunerea de Ghid POR 2.2 IMM 2018-2019 și modelul de plan de afaceri

Thumbnail

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) românești vor putea obține fonduri europene de câte 1 milion - 5 milioane de euro fiecare, în anumite condiții, pe proiecte în domenii de afaceri diverse, de la producție de programe IT și jocuri video până la textile și alimentație, printr-o nouă linie de finanțare 2.2 IMM în cadrul Programului Operațional Regional (POR) scoasă, luni, în consultare publică, într-o variantă modificată față de ce am avut până acum. Propunerea de Ghid al solicitantului, modelul de plan de afaceri, lista domeniilor eligibile și alte documente utile sunt disponibile online.

Ministerul Dezvoltării Regionale scoate în consultare publică, până pe 23 noiembrie 2018, o nouă propunere de Ghid al solicitantului, pentru apelul de proiecte Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, din POR 2014-2020.

Dacă până anul acesta, inclusiv, în linia de finanțare europeană POR 2.2 IMM aveam ajutoare de minimis și ajutoare regionale de 200.000 - 1 milion de euro, în propunerea pentru noul apel de proiecte vorbim de ajutoare regionale de 1 milion euro - 5 milioane euro pe proiect.

Banii vor fi disponibili numai în mediul urban, pentru investiții în aproape toată țara, cu excepția Bucureștiului și a județului Ilfov. Nici zona Deltei Dunării (ITI-DD) nu intră în acest apel de proiecte aflat în pregătire, dar de regulă se face un apel separat pentru ITI-DD.

În funcție de dimensiunea firmei și de regiunea de dezvoltare în care se face investiția, solicitantul trebuie să contribuie și el cu un anumit procentaj din valoarea eligibilă a proiectului, fără TVA.

De exemplu, o microîntreprindere sau o firmă mică trebuie să vină cu cel puțin 45%, cofinanțare proprie, în Regiunea Vest, cu cu minimum 30% în celelalte 6 regiuni eligibile.

O firmă medie are nevoie de 55% aport propriu în regiunea Vest și 40%, în celelate 6 regiuni eligibile.

În aceste condiții, creșterea plafoanelor de finanțare pe proiect - de la minimum 200.000 Euro, cum era până acum, la minimum 1 milion de euro prin noua propunere, face ca fondurile să nu mai fie accesibile antreprenorilor cu putere financiară mai modestă, având în vedere că se majorează în cifre absolute și cofinanțarea proprie. Evident, creditele bancare ar putea fi o soluție, într-o anumită măsură.

Banii europeni provin din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, parte a Politicii de coeziune a Uniunii Europene. Ministerul nu a menționat, însă, bugetul total al viitorului apel de proiecte.

Descarcă de AICI propunerea de ghid al solicitantului, modelul de plan de afaceri, lista domeniilor eligibile și alte documente utile POR 2.2 IMM, 2018-2019.

Observațiile și propunerile pot fi transmise prin email, la info@mdrap.ro, până la data de 23.11.2018.

POR 2.2-IMM-APEL2018 by Claudiu on Scribd

POR 2.2 IMM - Condiții pentru solicitanți

Solicitanții eligibili vor putea fi doar microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) din România, care vor trebuie să îndeplinească în plus o serie de condiții cumulate, printre care:

 • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
 • O întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2019 trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 3 ianuarie 2018 (prima zi lucrătoare din anul 2018) și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2018.  
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare  

Anexa2.Lista Domenii Eligibile by on Scribd

POR 2.2 - Investiții eligibile

Printre altele, firmele beneficiare vor putea să bage banii europeni în:

 • Investiții în active corporale o lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 •  achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe,
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice);
 • energia eoliană;
 • hidroenergia;
 • biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz);
 • energia geotermală.
 • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.  

 
Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale.  

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale ori lucrări de modernizare.

Anexa1-5.Plan de Afaceri by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
38531
Conţinut
Parerea ta despre articol

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație (comunicare) nu angajează decât autorul iar Comisia Europeană nu este răspunzătoare de folosirea în alte scopuri a informațiilor conținute.

Adauga comentariu
poza de profil
Petre
Ciobanu
Sa intelegem ca pe nord vest nu se pot depune proiecte.
poza de profil
Lupescu
Paula
Suma minima de 1.000.000euro este forte mare si sunt putine firme cate isi pot permite o cofinantare la acest nivel. Daca ar scădea finanțarea la 500.000 euro ar fi benefică si mai multe firme ar putea accesa pe această asa. Multumesc
poza de profil
Melania
Coman
O porcărie, la aceste fonduri vor avea acces doar firmele mari. O firma mica care doreste să investeasca in tehnologie nu poate acccesa acest program. Normal si logic era sa se dea fonduri in baza cresterii profitului si a locurilor de munca, te-ai chinuit sa faci angajari si sa-ti cresti anual cifra de afaceri? Da!. Atunci te ajut sa te dezvolti prin fonduri UE. In faza actuala vor accesa fondurile doar CEI MARI, cei mici.........

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri