Claudiu Zamfir

Fonduri UE de 3,5 milioane euro în total, pentru formare profesională. Ghidul solicitantului

Thumbnail

Firmele, organizațiile de patroni și alți potențiali solicitanți pot depune proiecte pentr a fi finanțate dintr-un buget total de 3,5 milioane de euro, pentru dezvoltarea profesională a unor persoane defavorizate din zona Deltei Dunării, în contextul actual al crizei forței de muncă.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a deschis, vineri, apelul de proiecte „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării”.

Proiectele se pot depune în sistemul electronic MySMIS în perioada 15.06.2018, ora 16.00 - 14.09.2018, ora 16.00.

3.1-3.6- GS Formare Profesionala ITI DD- FINAL by Claudiu on Scribd

Fiecare proiect va putea avea o valoare de maximum 700.000 de euro. Bugetul total pentru această linie de finanțare este de 3.500.000 euro, contribuția UE fiind de 85%, iar cofinanțarea națională de 15%. Banii europeni provin din Fondul Social European, parte a Politicii de Coeziune a UE.

Acești bani vor putea fi accesați de mai multe tipuri de solicitanți eligibili, printre care:

  • Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale) - persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Întreprinderi sociale de inserție – persoane juridice atestate conform Legii nr.219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare;
  • Angajatori - persoane juridice de drept privat constituite conform Legii nr.31/16.11.1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Furnizori autorizati de formare profesională – autorizați în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Asociații și fundații – persoane juridice de drept privat constituite conform Ordonantei Guvernului nr.26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

În aceste proiecte vor beneficia de programe de formare profesională următoarele categorii de persoane, cu domiciliul/reședința în teritoriul unde se implementează activitățile proiectului, respectiv, in teritoriul ITI Delta Dunarii, și anume:

  • a) șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilităţi, persoanele cu nivel redus de educație
  • b) persoane din mediul rural, în special persoanele din agricultura de subzisten ță și semisubzistență;
  • c) cetățeni români aparținând minorității roma.

În cadrul actvităților de formare profesională ar putea să se pună accent și pe utilizarea tehnologiei informației (IT&C) și dezvoltarea competențelor digitale.

Zona de investiții teritriale integrate (ITI) Delta Dunării cuprinde 38 de localități:

Lista UAT Din Arealul de Implementare Al ITI DD by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
1375
Conţinut
Parerea ta despre articol

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație (comunicare) nu angajează decât autorul iar Comisia Europeană nu este răspunzătoare de folosirea în alte scopuri a informațiilor conținute.

Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri