Fonduri UE de 3,5 milioane euro în total, pentru formare profesională. Ghidul solicitantului
Claudiu Zamfir

Fonduri UE de 3,5 milioane euro în total, pentru formare profesională. Ghidul solicitantului

Thumbnail

Firmele, organizațiile de patroni și alți potențiali solicitanți pot depune proiecte pentr a fi finanțate dintr-un buget total de 3,5 milioane de euro, pentru dezvoltarea profesională a unor persoane defavorizate din zona Deltei Dunării, în contextul actual al crizei forței de muncă.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a deschis, vineri, apelul de proiecte „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării”.

Proiectele se pot depune în sistemul electronic MySMIS în perioada 15.06.2018, ora 16.00 - 14.09.2018, ora 16.00.

Fiecare proiect va putea avea o valoare de maximum 700.000 de euro. Bugetul total pentru această linie de finanțare este de 3.500.000 euro, contribuția UE fiind de 85%, iar cofinanțarea națională de 15%. Banii europeni provin din Fondul Social European, parte a Politicii de Coeziune a UE.

Acești bani vor putea fi accesați de mai multe tipuri de solicitanți eligibili, printre care:

  • Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale) - persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Întreprinderi sociale de inserție – persoane juridice atestate conform Legii nr.219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare;
  • Angajatori - persoane juridice de drept privat constituite conform Legii nr.31/16.11.1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Furnizori autorizati de formare profesională – autorizați în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Asociații și fundații – persoane juridice de drept privat constituite conform Ordonantei Guvernului nr.26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

În aceste proiecte vor beneficia de programe de formare profesională următoarele categorii de persoane, cu domiciliul/reședința în teritoriul unde se implementează activitățile proiectului, respectiv, in teritoriul ITI Delta Dunarii, și anume:

  • a) șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilităţi, persoanele cu nivel redus de educație
  • b) persoane din mediul rural, în special persoanele din agricultura de subzisten ță și semisubzistență;
  • c) cetățeni români aparținând minorității roma.

În cadrul actvităților de formare profesională ar putea să se pună accent și pe utilizarea tehnologiei informației (IT&C) și dezvoltarea competențelor digitale.

Zona de investiții teritriale integrate (ITI) Delta Dunării cuprinde 38 de localități:

Parallax

Vizualizari
1302
Conţinut
Parerea ta despre articol

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație (comunicare) nu angajează decât autorul iar Comisia Europeană nu este răspunzătoare de folosirea în alte scopuri a informațiilor conținute.

Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 

  Ultimele știri