Claudiu Zamfir

Noi fonduri europene: Max. 2,5 milioane Euro pentru firme IT&C din România. Ghidul și modelul de plan de afaceri propuse

Thumbnail

Firmele mici și mijlocii (IMM) românești, din domeniul tehnologiei informației și comuncațiior (IT&C) vor putea obține fonduri nerambursabile de maximum 2,5 milioane de euro, printr-o nouă linie de finanțare, aflată în pregătire. Descarcă propunerile de Ghid al solicitantului și de model de plan de afaceri.

Vorbim despre o linie de finanțare în valoare totală de 25 de milioane de euro - Acţiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, apel 2, din cadrul Programului Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în cadrul Politicii de coeziune a Uniunii Europene.

Pe lângă acești bani europeni, statul român vine cu cofinanțare națională de 20% din valoarea proiectelor, în București și județul Ilfov, și 15% în restul țării.

Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Comunicațiilor au scos în dezbatere publică propunerea de ghid al solicitantului pentru această linie de bani europeni. Cei interesați pot contribui, până pe 24 iunie 2018, cu sugestii la  tel./fax 021.311.41.12 / 021.311.39.19 sau la e-mail: fonduri.oipsi@comunicatii.gov.ro .

Propunerea de ghid al solictantului, modelul de plan de afaceri și alte documente scoase în dezbatere publică pot fi descărcate de AICI.

După consultarea publică, autoritățile vor stabili forma finală a documentelor și vor deschide apelul de proiecte în sistemul electronic MySMIS 2014.

Solicitanți eligibili - cine va putea lua banii europeni

Conform actualei propuneri de Ghid al solicitantului, vor putea cere banii europeni:

 • Microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC

sau

 • Microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC

sau

 • Consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor  centrate pe domeniul TIC.

Aceste firme trebuie să activeze în următoarele domenii:

 • Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
 • Fabricarea altor componente electronice
 • Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
 • Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
 • Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
 • Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
 • Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
 • Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
 • Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

Ghid 221 Consolidat Pt Consultare Publica by Claudiu on Scribd

Câți bani se vor putea lua, și care va fi contribuția firmei în proiect

Prin această linie de finanțare vor putea fi acordate combinat ajutoare de stat și ajutoare de minimis.

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile acordate pe proiect este de 500.000 euro (echivalent lei), care includ și cheltuielile aferente ajutorului de minimis.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate pe proiect  este de 2.500.000 euro (echivalent lei).

Partea de ajutor de minimis nu poate fi mai mare de 200.000 de euro și nu poate acoperi mai mult de 20% din valoarea eligibilă a proiectului.

Firmele beneficiare vor fi nevoite să vină și ele cu contribuție proprie, în funcție de mărimea firmei, de locul de derulare a proiectului și de natura ajutorului solicitat.

De exemplu, pentru o firmă mijlocie din București, ajutoarele regionale pentru investiții vor putea acoperi doar 20% din investiția eligibilă pentru acest segment, restul de 80% trebuind să fie acoperit de firmă. În schimb, în regiuni mai puțin dezvoltate, cum ar fi de exemplu Centru, ajutorul regional pentru investiții putea avea intensitate de 70%, iar firma va trebui să vină cu restul de 30%, în cazul microîntreprinderilor și a firmelor mici.

La ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor și la ajutoarele pentru inovarea de proces şi organizaţională, intensitatea sprijinului nerambursabil este de 50% în toate cazurile.

La ajutoarele pentru proiecte de cercetare şi dezvoltare, intensitatea maximă a spijinului nerambursabil va fi de 80% pentru cerecatre industrială și de 60% pentru cercetare experimentală, dar depinde și de mărimea firmei.

La componenta de ajutor de minimis, intensitatea sprijinului nerambursabil este de 100%.

Alocarea totală pentru acest apel de proiecte va fi de 25.000.000 euro din Fondul European de Dezvoltare Regională, din care:

 • 6.250.000 euro (FEDR) pentru București și Ilfov și
 • 18.750.000 euro (FEDR) pentru restul țării.

Anexa 6 Plan de Afaceri by Claudiu on Scribd

La ce vor putea fi folosiți banii europeni

Sprijinul va viza dezvoltarea de produse/servicii/aplicaţii TIC inovatoare prin:

 • Investiţii în active corporale şi necorporale în cadrul unei investiţii iniţiale;
 • Investiţii în cercetare industrială şi dezvoltare experimentală;
 • Investiţii în proiecte de inovare ale IMM-urilor;
 • Investiţii în proiecte de inovare de proces şi organizaţionale.

Cheltuielile eligibile însumate de toate tipurile de ajutoare din această linie de finanțare cumulează:

 • Achiziţionarea de hardware TIC şi a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune),
 • Amenajarea data center în care se vor instala echipamentele TIC achiziţionate prin proiect (o singură dată pe perioada implementării),
 • Achiziţionarea aplicaţiilor software/l icenţelor necesare implementării proiectului, configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, realizarea unui website/ portal şi achiziţionarea numelui de domeniu, achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică.
 • Cheltuielile cu personalul: cercetători, tehnicieni şi alţi membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceştia sunt angajaţi în proiect;
 • Cheltuieli cu instrumente şi echipamente,
 • Cheltuielile aferente cercetării contractuale, cunoştinţelor şi brevetelor cumpărate sau obţinute cu licenţă din surse externe (subscriptii, abonamente, resurse de procesare, stocare si telecomunicatii aferente serviciilor de IT &C ), în condiţii de concurenţă deplină;
 • Materiale consumabile şi alte produse similare,
 • Cheltuielile pentru detaşarea de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare şi de difuzare a cunoştinţelor sau de la o întreprindere mare,
 • Cheltuielile cu personalul implicat în implementarea proiectului pentru alte activități decât cele susținute prin schema de ajutor de minimis;
 • Cheltuieli privind cercetarea de piată
 • Cheltuieli de informare şi publicitate
 • Cheltuieli de promovare a produsului/ serviciului dezvoltat prin proiect
 • În cazul proiectelor de cercetare industrială sau dezvoltare experimentală - cheltuieli de promovare a rezultatelor proiectului pe scară largă (conferinţe, publicări, registre cu acces liber sau unor programe informatice gratuite sau open source)
 • Servicii de consultanţă, avize, acorduri, autorizaţii
 • Cheltuieli cu servicii de consultanţă
 • Cheltuieli legate de pregătirea personalului care va asigura mentenanţa aplicaţiei / produsului / serviciului software dezvoltat, dacă acesta este angajat al beneficiarului
 • Birotică.

Aceste cheltuieli diferă de la un tip de ajutor la altul, aici au fost amestecate cheltuieli eligibile de la toate tipurile de ajutoare disponibile. Pentru detalii consultați propunerea de ghid.

Durata maximă de implementare a unui proiect (inclusiv realizarea cheltuielilor şi depunerea cererilor de rambursare) este de cel mult 36 de luni.

------

Citește și:

Parallax

Vizualizari
7479
Conţinut
Parerea ta despre articol

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație (comunicare) nu angajează decât autorul iar Comisia Europeană nu este răspunzătoare de folosirea în alte scopuri a informațiilor conținute.

Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri