Claudiu Zamfir

Fonduri de aproape 60 de milioane de euro pentru firme inovatoare românești. Descarcă propunerea de ghid

Thumbnail

Firme românești de toate dimensiunile, inclusiv microîntreprinderile, și alți beneficiari vor putea obține fonduri nerambursabile de 500.000-8 milioane de euro pe proiect, pentru activități de cercetare și inovare, printr-o linie de finanțare în valoare totală de aproape 30 de milioane de euro, aflată în pregătire. Cea mai mare parte din bani provind din Politica de Coeziune a Uniunii Europene.

Vorbim despre un apel de proiecte aflat în pregătire, în Programul Operațional Regional 2014-2020, obiectivul specific „Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării”.

Banii vor fi disponibili în două regiuni de dezvoltare ale țării: Nord-Vest (Județele Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare, Sălaj) și Nord-Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui).

În fiecare dintre aceste regiuni vor fi dispobibili 29,41 milioane de euro, din care 25 de milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională, parte a Politicii de coeziune a UE, iar restul de la bugetul de stat.

Cine va putea cere banii europeni

Potrivit draftului de Ghid al solicitantului scos în consultare publică, solicitanții eligibili vor fi:

  • Entități de inovare și transfer tehnologic, constituite de către universtăți, institute de cercetare, ONG-uri, camere de comerț, autorități locale și centrale etc.
  • întreprinderi constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile sau societatea coorperativă este constituită în conformitate cu Legea 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
  • Parteneriate între acestea.

Câți bani se vor putea obține pe un proiect

Sprijinul nerambursabil pentru un proiect va fi compus din ajutoare pentru cercetare și inovare , ajutoare de stat regionale pentru investiții și ajutoare de minimis.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate unui proiect, pentru tipurile de investiții incluse, corespunzătoare categoriilor de activităţi eligibile de cercetare-dezvoltare-inovare şi de investiţii în vederea introducerii pe piaţă a rezultatelor cercetării, respectiv a schemelor de ajutor de stat aferente (schema de cercetare-dezvoltare-inovare,  schema regională de investiţii) este de:

a) Minim 500.000 euro și maxim de 8.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte pentru proiectele din regiunea de dezvoltare Nord-Est, şi

b) Minim 3.000.000  euro şi maxim 10.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Infoeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte, pentru proiectele din regiunea de dezvoltare Nord-Vest.

Pentru categoriile de activităţi aferente schemei de minimis, valoarea finanțării nerambursabile acordate pentru proiectele din ambele regiuni de dezvoltare este de maximum de 200.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte. Valoarea minimă a finanţării nerambursabile acordate pe componenta de minimis se stabileşte în funcţie de ajutoarele de acest tip primite în ultimii trei ani financiari/fiscali consecutivi.

Dimensiunea firmelor solicitante și natura activităților de cercetare și inovare efectuate vor influența și intensitatea ajutoarelor regionale pentru investiții. Astfel, firmele vor putea primi între 25% și 70% din valoarea cheltuielilor eligibile pe partea de ajutoare pentru cercetare. Cele mai favorizate vor fi microîntrerpinderile și activitățile de cercetare industrială. Cea mai mică intensitate a ajutorului va reveni companiilor mari și activităților de cercetare experimentală.

Pe componenta de ajutor de stat regional pentru investiții, intensitatea sprijinului public va fi de 70% pentru firme mici, 60% oentru mijlocii și 50% pentru companiile mari.

Pe componenta ajutoarelor de minimis de maximum 200.000 de euro, intensitatea sprijinului va fi de 100%.

Ce fel de activități vor fi susținute:

  • a) Activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare (însemnând activităţi de cercetare industrială, dezvoltare experimentală, dezvoltare tehnologică şi activităţi de inovare), care implică investiții în active fixe corporale şi necorporale, cheltuieli materiale, cheltuieli salariale şi servicii achiziţionate din surse externe, dar şi investiţii în clădiri şi terenuri în anumite condiţii.

 

  • b) Activităţi de investiţii în infrastuctură și echipamente în vederea pregătirii producţiei bunurilor inovatoare sau a furnizării serviciilor inovatoare, rezultate ale activităţilor de cercetare, vizând construcţia, extinderea, modernizarea spaţiilor de producţie/furnizare de servicii şi dotarea acestora cu active corporale şi necorporale, prin raportare la definiția investiției inițiale, în sensul prevederilor normelor privind ajutorul de stat regional și ale prevederilor prezentului ghid.

 

  • c) Activităţi de sprijinire a comercializării şi activităţi de inovare, altele decât la punctul a), vizând achiziționarea de servicii suport, respectiv implementarea de activităţi complementare pentru desfășurarea activităților de cercetare-dezvoltare-inovare şi investiționale incluse în proiectul integrat şi asigurarea impactului aşteptat al acestuia, inclusiv activități de marketing și promovare a produselor/serviciilor inovative, respectiv pentru a acoperi costurile necesare implementării activităţilor de management proiect, comunicare şi vizibilitate.

Autoritatea de Management pentru POR, din subordinea Ministerului Dezvoltării, așteaptă sugestii pentru proiectul de Ghid al solicitantului până pe 28 septembrie 2018, pe adresa de e-mail:  regio@mdrap.ro.

După ce va fi stabilită forma finală a Ghidului, AM POR va anunța când va fi deschisă sesiunea de depunere de proiecte în sistemul electronic MySMIS 2014.

Ghid 1.2 i 22.08.2018 by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
3346
Conţinut
Parerea ta despre articol

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație (comunicare) nu angajează decât autorul iar Comisia Europeană nu este răspunzătoare de folosirea în alte scopuri a informațiilor conținute.

Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri