Claudiu Zamfir

Fonduri europene: Guvernul permite semnarea mai multor contracte de finanțare pentru firme în POR. De ce este important

Thumbnail

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) va putea supracontracta mai mult decât până acum, semnând un număr mai mare de contracte de finanțare a firmelor mici și mijlocii (IMM), a decis, joi, Guvernul, printr-o ordonanță. Măsura ar putea să conducă la recuperera unor decalaje legate de slaba absorbție a fondurilor europene.

Ordonanța de urgență 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, prevede că Autoritatea de Management al POR 2014-2020 este autorizată să încheie/să emită contracte/decizii/ordine de finanțare a căror valoare poate determina depășirea cu 100% a sumelor alocate.

Joi, Guvernul a majorat limita la 200% pentru o serie de proiecte de pe axa II a POR, destinată IMM-urilor: „Prin excepție de la alin.(1) lit. a), pentru autoritatea de management Programul operațional regional, pentru Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, limita este de 200% pentru proiectele care intră sub incidența regulilor de ajutor de stat.”

Prin această măsură, autoritatea de management va putea să semneze mai multe contracte de finanțare peste limita sumelor alocate, cu două efecte importante:

  • În cazul în care o serie de beneficiari se retrag și renunță la proiect, după semnarea contractului de finanțare, locul lor va putea fi luat mai departe de alți beneficiari semnaseră și ei contracte de finanțare, dar care nu au apucat bani europeni din alocările disponibile. Astfel, statul va putea acorda fondurile europene fără să mai lanseze o nouă sesiune de depunere a proiectelor (urmată de o nouă perioadă de evaluare) care durează foarte mult.

 

  • Sunt axe prioritare care performează mai slab decât altele. În cazul axelor slabe, statul poate realoca fonduri europene către axa IMM-urilor din cadrul POR. După o astfel de suplimentare de fonduri, beneficiarii (firmele) care nu au prins bani din alocările inițiale, dar care semnează contracte de finanțare până în limita de 200% a alocărilor, vor putea să intre la finanțare ca urmare a realocărilor de la axele cu absorbție slabă.

Vizată de supracontractarea permisă de Guvern pare a fi Prioritatea de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Prin această linie de finanțare, antreprenorii din Romania, cu afaceri micro, mici si mijlocii, pot obține între 200.000 de euro si 1 milioan de euro, din fonduri europene destinate firmelor din variate domenii, de la cazare și  productie de testile pana la firme de software si sali de fitness.

O altă măsură decisă joi de Guvern prin aceeași ordonanță este o facilitate oferită autorităților locale, care desfășoară proiecte edilitare în PO Regional și PO Infrastructură Mare.

Astfel, se reglementează modul de cuprindere a taxei pe valoare adăugată neeligibilă plătită aferent cheltuielilor eligibile făcute de autorităţile locale, astfel încât sumele respective vor putea fi incluse în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management.

Măsura pe TVA se va aplica proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axele prioritare III, IV şi VII, proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 în domeniul gestionării deşeurilor, modernizării sistemelor de termoficare şi transporturilor pe care autorităţile administraţiei locale le implementează pentru operatorii regionali de apă, respectiv pentru regiile autonome aeroportuare.

Programul Operațional Regional 2014-2020 are alocați 6,76 miliarde de euro, de la Uniunea Europeană, prin Politica de coeziune, banii putând fi cheltuiți până la finele anului 2023. Până la 2 februarie 2018, România a absorbit, ca rambursări de cheltuieli de la Comisia Europeană,  circa 31 de milioane de euro, adică numai 0,47% din acești bani, potrivit celor mai recente date publicate de Ministerul Fondurilor Europene pe site-ul său oficial.

În Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Româna are alocați 9,21 miliarde de euro prin Politica de coeziune a UE. Până la data de 2 februarie 2018, România a absorbit 940 de milioane de euro din acești bani, adică 10,21% din alocare.

Ordonanta Modificare OUG40 by claus_44 on Scribd

Parallax

Vizualizari
1986
Conţinut
Parerea ta despre articol

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație (comunicare) nu angajează decât autorul iar Comisia Europeană nu este răspunzătoare de folosirea în alte scopuri a informațiilor conținute.

Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri