Claudiu Zamfir

Fonduri europene: 174 milioane Euro pentru afaceri în energie regenerabilă și eficiență energetică

Thumbnail

Companii și alte categorii de ptențiali beneficiari vor putea obține fonduri europene de 174 de milioane de euro pentru investiții în energie regenerabilă și eficiență energetică, cu finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Cei interesați pot merge la seminarii de informare despre aceste linii de finanțare, organizate de Ministerul Fondurilor Europene, cu înscriere on-line.

Ministerul Fondurilor Europene, la inițiativa Autorității de Management a POIM și cu sprijinul Băncii Europene de Investiții (BEI), lansează o campanie de informare în București și în teritoriu  cu scopul de a sprijini și facilita accesul la finanțare prin fonduri europene.
Specialiștii AM POIM și BEI vor prezenta â celor interesați, „într-un limbaj cât mai accesibil, principalele cerințe privind realizarea cererilor de finanțare”, promite MFE.

Cele 3 linii de finanțare sunt următoarele:

- 6.1 - Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal);
- 6.2 - Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali;
- 6.4 - Creșterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficiență

Până în prezent s-au depus o serie de cereri de finanțare care au fost evaluate evaluate, însă MFE crede că potențialii beneficiari au nevoie de „recomandări pentru o mai bună înțelegere și pentru a fi evitate greșelile în scrierea proiectelor”.

Seminariile vor avea loc după cum urmează:

 • Craiova – 29 mai, hotel Europeca (strada Pietăţii, nr. 9-11-13);
 • Bacău – 31 mai, hotel Dumbrava (strada Dumbrava Roșie, nr.2);
 • Cluj – 5 iunie, hotel Paradis (strada Ciocârliei nr. 47);
 • Brașov – 7 iunie, hotel Golden Time (Calea București, nr.99);
 • București – 12 iunie, hotel Golden Tulip Times (bulevardul Decebal, nr. 19).

Cei care vor sa participe sunt invitați să consulte agenda evenimentelor disponibilă pe site-ul www.fonduri-ue.ro și să se înscrie completând ACEST chestionar.

Termene de depunere a proiectelor și Ghidurile solicitanților

232 milioane euro (din care aprox. 197 milioane contribuție UE) reprezintă alocarea financiară pentru Axa Prioritară 6 a POIM - Promovarea energiei curate şi eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon.

În cadrul apelurilor de proiecte deschise pe obiectivele 6.1, 6.2 și 6.4, cu o alocare totală de aproximativ 174 milioane euro, se finanțează următoarele activități, iar proiectele se depun în sistemul electronic MySMIS 2014, astfel:  

- realizare şi/sau modernizare a capacităţilor de producţie a energiei electrice și/sau termice din biomasă şi biogaz, respectiv a capacităților de producţie a energiei termice pe bază de energie geotermală, precum și investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării Sistemului Electric Național (OS 6.1). Perioada de depunere a proiectelor în MySMIS : 17.07.2017 - 31.12.2018, ora 10.

POIM_Ghidul Solicitantului OS 6.1._productie de Energie RES_mai 2017 by Claudiu on Scribd

- implementare a sistemelor de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali (OS. 6.2). Perioada de depunere a proiectelor în MySMIS:  20.03.2018 - 31.12.2018 .

POIM_Ghidul Solicitantului_OS 6.2 (1) by Claudiu on Scribd

- realizare / modernizare a centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă pe gaz natural şi biomasă și a centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă care utilizează gaze reziduale provenite din procese industriale (OS. 6.4). Perioada de depunere a proiectelor în MySMIS:  17.07.2017 - 31.12.2018, ora 10.

POIM_Ghidul Solicitantului_OS 6.4 Cogenerare de Inalta Eficienta_mai 2017 by Claudiu on Scribd

Cine poate cere banii europeni:

 • Unităţile Administrativ Teritoriale (UAT), subdiviziunile administrativ-teritoriale și Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) care produc energie termică în scopul furnizării în reţeaua de transport şi distribuţie pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică sau pentru consumul propriu;
 • Companiile care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării;
 • Operatorii de distribuţie/transport a energiei electrice care preiau energie produsă din resurse regenerabile de energie (OS. 6.1)
 • Societăţile cu personalitate juridică din industrie mari consumatori de energie care trebuie să implementeze sisteme de monitorizare în vederea identificării rapide a soluţiilor non-cost de reducere a consumurilor şi care trebuie să deţină un instrument puternic de urmărire şi cuantificare a efectelor pozitive ale aplicării măsurilor de creştere a eficienţei energetice. (OS. 6.2)
 • Societăţile din industrie și reprezentanții desemnați ai unui parc industrial care înregistrează consumuri energetice de peste 200 tone echivalent petrol/an și care pot dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000 h/an (OS. 6.4)

Ce sume maxime pot lua beneficiarii:

- 15 milioane euro pentru realizarea/ modernizarea centralelor electrice de cogenerare (OS 6.4), și pentru realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice și/sau termice din biomasă şi biogaz, respectiv a capacităţilor de producţie a energiei termice pe bază de energie geotermală (6.1 producție),

- 5 milioane euro pentru investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice (OS 6.1 distributie)

- 200.000 euro pentru sistemele de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali (OS 6.2).

Conform celei mai recente situații publicate de Ministerul Fondurilor Europene, în februarie 2018, în cadrul POIM România a încasat de la Comisia Europeană rambursări de cheltuieli în proiecte europene în valoare totală de 858,2 milioane de euro, reprezentând o rată de absorbție de 9,11%.

În perioada de programare precedentă, 2007-2013, România a absorbit în cele două programe operașionale corespondente actualului POIM, fonduri europene astfel:

 • Programul Operațional Sectorial Transport (POST): 3,2 miliarde de euro, adică 74,63% rată de absorbție, fără avansurile acordate de CE.
 • Programul Operațional Sectorial Mediu (POSM): 3,4 miliarde de euro, adică rată de absorbție de 78,48% fără avansuri (situația centralizată până la nivelul lunii noiembrie 2017).

Resurse utile:

Ghidurile solicitantului, cu modificările și completările ulterioarem precum și alte documente necesare scrierii și depunerii proiectelor pot fi accesate AICI.

Parallax

Vizualizari
7952
Conţinut
Parerea ta despre articol

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație (comunicare) nu angajează decât autorul iar Comisia Europeană nu este răspunzătoare de folosirea în alte scopuri a informațiilor conținute.

Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri