Smile Media

[P] Anunț de participare la procedura de achiziție competitivă privind - ACHIZITIE UTILAJE – PAVIMAT CONSTRUCT S.R.L.

Thumbnail

1. ACHIZITOR : PAVIMAT CONSTRUCT S.R.L., cod de identificare fiscală 15775455, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J6/577/29.09.2003, cu sediul în LOCALITATEA NASAUD, ORAS NASAUD, BULEVARDUL GRANICERIOLOR, NUMARUL 94, APARTAMENT 2, JUDETUL BISTRITA-NASAUD, Telefon: 0732147790, Email:florinniculai78@gmail.com, reprezentată legal de NICULAI FLORIN.

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie: achiziție competitivă conform prevederile Ordinului MFE nr. 1284 / 2016.

3. Obiectul contractului: ACHIZITIE UTILAJE: LOT 1 –2 BUC MINIEXCAVATOR, 1 BUC BULDOEXCAVATOR, 1 BUC INCARCATOR TELESCOPIC, 1 BUC COMPACTOR DE SOL, 1 BUC DUMPER ELECTRIC, 1 BUC MINIEXCAVATOR ELECTRIC; LOT 2 – 1 BUC STIVUITOR ELECTRIC

4. Valoarea estimată a contractului:  2.684.255,16 lei fara TVA ( TOTAL LOT 1: 2.530.985,61 lei;  TOTAL LOT 2:  153.269,55) 

Oferta financiară depusă și contractată devine obligatorie, are caracter de preț ferm și nu poate fi actualizată pe toată durata de derulare a contractului.

5. Locul de livrare a utilajului: LOCALITATEA NASAUD, ORAS NASAUD, BULEVARDUL GRANICERIOLOR, NUMARUL 94, APARTAMENT 2, JUDETUL BISTRITA-NASAUD

6. Cantitatea de bunuri achiziționate: conform prevederilor Caietului de sarcini.

7. Indicații referitoare la posibilitatile ofertanților de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga cantitate de bunuri: Ofertele pot fi depuse pentru toate loturile; Pot fi atribuite toate loturile unui singur ofertant.

8. Durata contractului de achizitie: 3 luni.

9. Documentatia de atribuire: se poate obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat adresată către Niculai Florin, Telefon: 0732147790, Email:florinniculai78@gmail.com

a) Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 08.09.2023, ora 12:30 Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi transmise ofertantilor pe e-mail si vor fi publicate pe website-ul www.beneficiar.fonduri-ue.ro.

b) Data si ora limită pentru depunerea ofertelor: 13.09.2023, ora 12:30 (toate documentele trebuie sa ajunga la societatea PAVIMAT CONSTRUCT S.R.L. in termenul de depunere menționat).

c) Modul de depunere a ofertelor: pe suport hartie, la adresa: LOCALITATEA NASAUD, ORAS NASAUD, BULEVARDUL GRANICERIOLOR, NUMARUL 94, APARTAMENT 2, JUDETUL BISTRITA-NASAUD direct sau prin posta, pe e-mail la: florinniculai78@gmail.com

d) Limba de redactare a ofertei si a documentelor însoțitoare ale acesteia: limba română.

10. Garantie de participare la procedura de atribuire: nu se solicita.

11.Criterii de calificare privind situația, economico-financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala a ofertanților: în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

12. Derularea procedurii de atribuire: in conformitate cu Ordinului MFE nr. 1284 / 2016. Avantajele tehnice și financiare ale ofertei selectate vor fi prezentate pe larg în Nota justificativa de atribuire intocmita. Achizitorul nu este obligat sa desemneze caştigatoare oferta cu pretul cel mai scăzut și cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnic.

Prevederile mentionate in prezentul document se completeaza cu prevederile Ordinului MFE nr. 1284 / 2016.

13. Perioada pentru care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: minim 30 de zile de la data limita prevazuta pentru depunerea ofertelor.

14. Criteriul de atribuire a contractului de achiziție: OFERTA CEA MAI AVANTAJOASA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC și ECONOMIC conform caietului de sarcini

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1 BIS

Date de contact:

NICULAI FLORIN

Telefon:0732147790, Email:florinniculai78gmail.com

 

Parallax

Vizualizari
343
Conţinut
Parerea ta despre articol
1.438
Just for testing :

interaction: 0.86

popularity: 0.46

publishing: 2.89

expertise: 0.09

rating: 1.438

Content Marketing
SmileMedia nu ofera doar campanii. Functionam ca un digital newsroom capabil să creeze conținut de orice tip: grafic, text, foto, audio sau video.
Articole publicate : 1, 286
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri