Claudiu Zamfir

Noile reglementări fiscale pentru comerțul online, publicate în Monitorul Oficial - ordonanța 11/2022

Thumbnail

Ordonanța 11/2022, care cuprinde, printre altele, noi regelementări fiscale în comerțul online, dar și anumite înlesniri, cum este cea pentru suspendarea activității agenților economici, a fost publicată în Monitorul Oficial.

Am mai scris pe StartupCafe.ro despre planurile ANAF de a supraveghea mai mult comerțul online, pentry a crește veniturile la bugetul de stat, iar luni seara a apărut și ordonanța simplă în Monitorul Oficial, cu mici modificări față de proiect. Ministerul Finanțelor spunea că lasă 10 zile în dezbatere publică proiectul de ordonanță, dar l-a introdus în Guvern după două zile, actul normativ fiind adoptat și publicat rapid în Monitorul Oficial.

Ordonanța 11/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor  termene prevede, printre altele modificarea art 59 din Codul de procedură fiscală, privind anumite obligații ale comercianților online de a furniza informații către ANAF:

„Furnizarea periodică de informații Art. 59. — (1) Contribuabilul/Plătitorul este obligat să furnizeze periodic organului fiscal central informații referitoare la activitatea desfășurată.

  • (2) Contribuabilul/Plătitorul care pune la dispoziție o interfață electronică prin care se facilitează tranzacțiile comerciale online este obligat să furnizeze periodic organului fiscal central informații referitoare la tranzacțiile desfășurate prin intermediul acesteia.
  • (3) Furnizarea informațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se face prin completarea unei declarații pe propria răspundere.
  • (4) Natura informațiilor, periodicitatea, precum și modelul declarațiilor se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F”.

Reamintim că deja în comerțul online există, din punct de vedere fiscal, formularul 394 - Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional conform  OPANAF 3281/2020.

Ordonanța 11/2022  cuprinde și anumite înlesniri pentru agenții economici. Una dintre ele reduce birocrația la suspendarea activității.

Astfel, la art. 101 al Codului de procedură fiscală se scot obligații declarative pentru entitățile care au înscrisă în registrul comerțului mențiunea privind inactivitatea temporară sau au suspendată activitatea, pe perioada inactivității sau a suspendării activității. Măsura are ca scop reducerea poverii administrative a contribuabililor care, în prezent, își mențin obligațiile declarative sau pot obține un regim de declarare derogatoriu dacă solicită, în cazul care au înscrisă la registrul comerțului inactivitatea sau au suspendată activitatea (cum este cazul profesiilor libere).

La articolul 101 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (41)—(44), cu următorul cuprins:

  • „(41) Entitățile înregistrate în registrul comerțului, pentru care există înscrise mențiuni privind inactivitatea temporară, nu au obligația depunerii declarațiilor fiscale pentru perioada în care se află în inactivitate temporară, începând cu data de 1 a lunii următoare înscrierii mențiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerțului.
  • (42) Celelalte entități, altele decât cele prevăzute la alin. (41), nu au obligația depunerii declarațiilor fiscale, pentru perioada pentru care au solicitat suspendarea activității la organismele care le-au autorizat, începând cu data de 1 a lunii următoare înscrierii mențiunii privind suspendarea activității în registrul contribuabililor.
  • (43) Aplicarea prevederilor alin. (41) și (42) încetează la data reluării activității sau la împlinirea unui termen de 3 ani de la data înregistrării în registrul comerțului a mențiunii privind inactivitatea temporară sau a mențiunii privind suspendarea activității în registrul contribuabililor.
  • (44) Obligațiile de declarare, aferente activității desfășurate anterior înregistrării inactivității temporare/suspendării, se mențin”.

Alte prevederi ale proiectului de ordonanță:

1. Eșalonarea la plată a obligațiilor bugetare. Prin flexibilizarea condițiilor de accesare a eșalonării la plată clasice, se are în vedere utilizarea lichidităților financiare pentru asigurarea finanţării şi/sau plăţii datoriilor debitorului. În acest mod, debitorii se conformează voluntar la plata obligațiilor bugetare, atât cele cuprinse în ratele de eșalonare la plată, cât și cele curente. Pe de altă parte, statul se asigură că încaseaza venituri certe, lunare, la bugetul general consolidat, obligații ce trebuie achitate de către debitori, respectiv, rate și obligații curente. Flexibilizarea condițiilor de accesare a eșalonării la plată, reglementate de Codul de procedură fiscală, vizează crearea posibilității de depunere a cererii de eșalonare la plată și de către debitorii aflați în procedura insolvenței, cu condiția ca aceștia să iasă din procedura insolvenței până la emiterea deciziei de eșalonare la plată.

Prin această măsură se are în vedere redresarea firmelor aflate în procedura insolventei, care își pot achita creanțele datorate către alți creditori, decât ANAF, ori pentru cei pentru care singurele creanțe datorate sunt față de ANAF. Odată cu ieșirea din insolvență, ANAF își va recupera obligațiile bugetare rămase nestinse, prin eșalonarea la plată acordată pe o perioadă de cel mult 5 ani, comportându-se astfel pe piață, ca orice alt contribuabil care beneficiază de această facilitate fiscală. Debitorii care se află în procedura insolvenței, pe lângă condiția de a ieși din  această procedură pană la emiterea deciziei de eșalonare la plată, trebuie să îndeplinească și celelalte condiții prevăzute de Capitolul IV din Codul de procedura fiscală.

De asemenea, având în vedere că natura sumelor pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 şi 26 din Codul de procedură fiscală, reprezintă în fapt obligații bugetare, se prevede ca debitorii care se află în această situație să poată beneficia de eșalonarea la plată.

O măsura similară este deja în vigoare pentru restructurarea obligațiilor bugetare, reglementată prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, cu modificările și completările ulterioare.

2. Scutire de la impozitul specific HoReCa în 2022 (Legea nr. 170/2016).  În contextul pandemiei COVID-19, se prevede scutirea de la plata impozitului specific unor activităţi, în anul fiscal 2022, pentru o perioadă de 180 de zile calculată de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. Concomitent s-a prevãzut și mecanismul de recalculare a impozitului specific datorat, în sensul scãderii acestei perioade din totalul de 365 zile ale anului fiscal. Aceastã scutire de impozit va fi aplicabilã de cãtre toți contribuabilii care se aflã sub incidența Legii nr.170 /2016 privind impozitul specific unor activitãți.

3. Amânarea obligației caselor de marcat electronice la automatele de cafea, sucuri, alimente. Se prevede  stabilirea  unui nou termen limită, respectiv până la data de 31 decembrie 2022, pentru dotarea de către operatorii economici a automatelor comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale. Mai e nevoie de timp pentru  aprobarea cadrului legal prin care sunt stabilite specificaţiile tehnice şi funcţionale ale acestor aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru parcurgerea etapelor necesare pentru implementarea obligației. Termenul inițial, 31 decembrie 2021, nu a putut fi respectat, iar în prezent nu există pe piaţă aparate de marcat electronice fiscale cu care urmează a fi dotate automatele comerciale. În lipsa amânării intrduse acum, operatorii economici în cauză riscau să fie sancţionaţi pentru neîndeplinirea obligaţiei de dotare a automatelor comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale, din motive neimputabile acestora.

Consultă Ordonanța 11/2022:

Monitorul Oficial Partea I Nr. 97 - Cpf-cf by claus_44 on Scribd

Parallax

Vizualizari
1517
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri