Claudiu Zamfir

Fonduri europene: GDPR, ajutorul maxim și alte modificări cerute de patronii IMM la noua „Măsură 3” - investiții productive

Thumbnail

Patronii de firme mici și mijlocii grupați în Consiliul Național IMM solicită guvernanților o serie de modificări la noua „Măsură 3”, printre care eliminarea obligației angajării unui specialist GDPR, scăderea grantului maxim de la 1 milion de euro pe proiect la 200.000 euro, schimbarea grilei de punctaj și introducerea la finanțare și a firmelor care au avut creștere în anul 2020.

Vorbim despre Actiunea 4.1.1 – ”Investitii in activitati productive - o nouă linie de finanțare pentru IMM-uri, din Programul Operațional Competitivitate (POC), pe care Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene vrea să o introducă acum în locul Măsurii 3, desființate de fostul ministrul al Economiei, Claudiu Năsui.

Am mai scris pe StartupCafe.ro despre propunerea oficială de ghid al solicitantului pe care MIPE a făcut-o recent, pentru noua „Măsură 3”.

Acum, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) a transmis la MIPE o serie de propuneri de modificare a proiectului de ghid aferent Actiunii 4.1.1 – ”Investitii in activitati productive”:

1.    Existenta unei perioade de minimum 30 de zile intre data publicarii ghidului solicitantului final si lansarea apelului de proiecte. Avand in vedere complexitatea documentatiei necesare pentru depunerea unui proiect, precum si criteriul actual primul venit - primul servit cu conditia obtinerii a minim 70 de puncte, este necesara o perioada de minim 30 de zile in care aplicantii sa se poata documenta si depune proiecte calitative.

2.    Valoarea maxima a ajutorului de stat. Valoarea maxima a ajutorului de stat de 1.000.000 euro reduce in mod considerabil numarul potentialilor beneficiari. Avand in vedere efectele pandemiei COVID-19 asupra unui numar extrem de mare de IMM-uri, este oportuna diminuarea valorii maxime a ajutorului financiar nerambursabil la 200.000 euro pentru a avea posibilitatea sprijinirii unui numar mai mare de IMM-uri. Astfel, vor putea fi sprijinite minim 1792 de IMM-uri comparativ cu 358 de IMM-uri conform propunerii din GS.

3.    Valoarea minima a AFN sa fie de de 50.000 euro.

4.    Desemnarea unui responsabil cu protectia datelor cu caracter personal. Proiectele care vor fi depuse in cadrul acestui apel reprezinta proiecte de investitii si nu unul care implica activitati cu resurse umane. Toate organizatiile, prin legislatia in vigoare, sunt obligate sa respecte Regulamentul General de Protectie a Datelor in functie de activitatea pe care o deasfasoara si tipul de date pe care le colecteaza. Astfel, consideram ca cerinta din GS este excesiva si atrage costuri pentru IMM-uri, costuri care nu sunt eligibile.

5.    Clarificarea aspectului daca proiectul se poate implementa intr-un singur punct de lucru, o singura regiune sau acesta poate fi implementat in mai multe puncte de lucru si mai multe regiuni.

6.    Sunt necesare clarificari suplimentare cu privire la investitiile in coformitate cu prevederile Anexei I din propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI  de completare a Regulamentului 2020/852 al Parlamentului European (obiectivele de mediu).

7.    Avand in vedere faptul ca din criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară nu face parte evaluarea calitativa a cererii de finantare, planului de afaceri si previziunilor financiare, consideram imperios necesara simplificarea la maximum atat a cererii de finantare cat si a planului de afaceri si a previziunilor financiare. O documentatie vasta si detaliata are sens doar in contextul evaluarii calitative a cererii de finantare. Avand in vedere faptul ca criteriile calitative sunt unele subiective, nu recomandam introducerea unor criterii calitative ale planului de afaceri.

8.    Recomandam realizarea unui tutorial video cu etapele completarii cererii de finantare, astfel incat un antreprenor sa isi poate realiza si depune singur un proiect fara a fi necesara apelarea la un consultant.

Procesul de evaluare si selectie

9.    Conform Ghdului solicitantului propus, se vor finanța propunerile de proiecte în ordinea depunerii și care au un punctaj total ≥ 70 de puncte. Acest lucru este similar principiului primul venit primul servit, fiind o conditie de eligibilitate obtinerea unui punctaj minim de 70 de puncte. Practic va putea intra la finantare un proiect cu 70 de puncte depus inaintea unui proiect cu 100 de puncte, cel din urma riscand sa ramana in afara bugetului. Propunerea CNIPMMR este ca finantarea sa fie acordata in ordinea descrescatoare a punctajului, astfel incat sa fie finantate proiectele cu cele mai mari punctaje, acestea avand o valoarea adaugata mai mare si fiind mai bune din punct de vedere calitativ si al eficientei.

10.    Eliminarea criteriului b „Investiție de minim 20% din valoarea proiectului în conformitate cu prevederile Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de screening pentru determinarea condițiilor în care o activitate economică se califică ca contribuind în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă acea activitate economică nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ oricăruia dintre celelalte obiective de mediu”. Acesta este un criteriu neclar atat pentru potentiali beneficiari, consultanti cat si evaluatori. In plus consideram ca punctarea acestui criteriu pentru investitii mai mari de 90% din valoarea totala a proiectului reprezinta un exces. Consideram ca trebuie mentinuta drept conditie de eligibilitate pragul de 20% daca aceasta este o conditie impusa de regulamentele UE, nefiind un criteriu punctat in evaluarea tehnica si financiara.

11.     Propunerea CNIPMMR pentru criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară și punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte  este următoarea:

1.    Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) - 10 puncte:
•    Sold negativ - 10 puncte;
•    Sold pozitiv - 0 puncte

2.    Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 -  10 puncte
•    ≥20% - 10 puncte;
•    ≥0% si < 20% - 5 puncte
•    < 0% - 0 puncte;

3. Previzionarea economico-finaniara ca urmare a implementarii proiectului, la finalul elui de-al doilea exercitiu financiar complet, dupa implementarea investitiei
3.1. Rata solvabilitatii generale (Active totale/Datorii totale)
•    ≥3 – 10 puncte
•    ≥2 si < 3 – 7 puncte
•    ≥1 si < 2 – 3 puncte
•    <1 – 0 puncte

3.2. Rata rentabilitatii financiare – ROE (Rezultat net/capitaluri proprii)
•    ≥7% – 10 puncte
•    ≥6% si < 7% – 7 puncte
•    ≥5% si < 6% – 3 puncte
•    <5% – 0 puncte

3.3. Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate - cifra de afaceri împărțită la numărul de angajați (anul de referință este 2019, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal ca cel din anul 2019) - 10 puncte:
•    ≥15% – 10 puncte;
•    ≥10% < 15% - 5 puncte;
•    < 10% - 0 puncte;

4. Capacitatea economico-financiara a solicitantului in exercitiul financiar 2019
4.1. Rata solvabilitatii generale (Active totale/Datorii totale)
•    ≥2 – 10 puncte
•    ≥1,5 si < 2 – 7 puncte
•    ≥1 si < 1,5 – 3 puncte
•    <1 – 0 puncte

4.2. Rata rentabilitatii financiare – ROE (Rezultat net/capitaluri proprii)
•    ≥5% – 10 puncte
•    ≥3% si <5% – 7 puncte
•    ≥1% si <3% – 3 puncte
•    <1% – 0 puncte

4.3. Rata de acoperire a finantarii nerambursabile (Cifra de afaceri 2019/Ajutor financiar nerambusabil)
•    ≥1 – 15 puncte
•    ≥0,8 si <1 – 10 puncte
•    ≥0,5 si <0,8 – 5 puncte
•    <0,5 – 0 puncte

5. Proiectul propune un produs/proces inovativ - 5 puncte
•    DA - 5 puncte
•    NU – 0 puncte

6. Proiectul contribuie la minimizarea la sursa a deseurilor generate
•    DA - 5 puncte
•    NU – 0 puncte

7. Proiectul prevede adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor si utilajelor pentru accesul si operarea de catre persoane cu dizabilitati.
•    DA - 5 puncte
•    NU – 0 puncte

----

Citește și:

Parallax

Vizualizari
11197
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri