Claudiu Zamfir

Granturi IMM 4.1.1/4.1.1Bis: 1669 proiecte realizate sub 5% NU se mai reziliază prematur (oficial MIPE)

euro-bani-cronometru-dreamstime

Contractele de finanțare a 1669 de proiecte IMM, de câte 50.000-500.000 EUR, din cadrul acțiunilor POC 4.1.1 și 4.1.1 Bis, care aveau progres sub 5%, nu se mai reziliază din acest motiv, a confirmat oficial Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), într-un răspuns transmis StartupCafe.ro.

În condițiile în care procesul de evaluare/contractare pentru proiectele depuse în cadrul Acțiunilor 4.1.1 și 4.1.1 bis a fost încheiat recent, în luna septembrie 2023, firmele beneficiare nu au avut timp pentru implementarea proiectelor, iar 1.669 de proiecte au un progres financiar mai mic de 5%, potrivit MIPE.

Din cauza articolului 42 al Ordonanței de urgență 36/2023, aceste proiecte riscau să fie reziliate din cauza gradului mic de realizare.

În acest context, Autoritatea de Management Program Operațional Competitivitate a solicitat modificarea art. 42 din OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programarea 2014-2020, iar procesul de reziliere a proiectelor care ar fi putut fi impactate de art. 42 din OUG nr. 36/2023 nu a fost demarat.

Între timp, OUG nr. 101/2023 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial în data de 16 noiembrie, a modificat art. 42 din OUG 36/2023 și specifică:

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dispozițiile art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2023, nu se aplică contractelor de finanțare din cadrul axelor prioritare 1, 2 și 4 aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, contractelor/deciziilor de finanțare din cadrul Programului operațional Asistență tehnică și Programului operațional Capacitate administrativă, precum și contractelor de finanțare aferente Programului operațional regional 2014-2020”.

„În consecință, contractele cu progres financiar sub 5% nu vor fi reziliate” - a dat asigurări MIPE.

StartupCafe a avertizat asupra situației privind granturile IMM, fiind în joc fonduri europene în valoare totală de 500 de milioane de euro.

Chiar și în aceste condiții, statul a întârziat atât de mult aceste măsuri de sprijin încât mulți antreprenori nu au timpul necesar pentru a-și termina proiectele, având în vedere că acești bani europeni sunt pentru perioada de programare 2014-2020, care se încheie la 31 decemrie 2023.

Conform Instrucțiunii 67/2023, în cadrul POC 4.1.1 și 4.1.1Bis sunt  următoarele termene de finalizare a procedurilor din proiecte:

Art. 1(1) Cheltuielile solicitate la rambursare în cadrul cererilor finale de rambursare sunt eligibile dacă, potrivit documentelor justificative/probante, sunt efectiv plătite până la data de 31.12.2023.

(2) Toate cheltuielile efectuate de beneficiarii POC în cadrul Acțiunii 4.1.1 şi 4.1.1 bis după data de 31 decembrie 2023 revin în sarcina exclusivă a beneficiarilor.

(3) Cererile de plată se vor putea depune până la data de 20 noiembrie 2023.

Art. 2 (1) Beneficiarii care din motive obiective nu pot pune în funcţiune echipamentele până la 31.12.2023 vor depune către AMPOC o Notificare până cel târziu la data de 20.12.2023 prin care vor solicita prelungirea perioadei de implementare până la maximum 31 mai 2024.

(2) Prin excepție de la alin. (2) din cadrul art. 2 „Durata contractului şi perioada de implementare a proiectului" din contractul de finanțare, beneficiarii pot notifica prelungirea perioadei de implementare a profectului, numa: pentru punerea în funcțiune a echipamentelor, până la cel târziu 31 mai 2024.

(3) Prelungirea perioadei de implementare se va realiza doar pentru acele proiecte ale căror proceduri de achiziții nu au utilizat ca factor de evaluare perioada de livrare a echipamentelor, respectiv nu sunt afectate principiile care stau la baza achizițiilor.

(4) Beneficiarii au obligația până la data de 31 mai 2024 de a pune în funcțiune echipamentele/utilajele achiziționate și de a se asigura că proiectele sunt complet operaționale (finalizate din punct de vedere fizic/implementate integral).

Art. 3- Raportul final de progres va fi depus, împreună cu Cererea de rambursare finală, în maxim 30 de zile de la data încheierii perioadei de implementare a activităților proiectului.

Parallax

Vizualizari
6285
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri