Claudiu Zamfir

Fonduri UE 2024: Perioada de înscrieri la ajutoarele de max. 1,4 milioane EUR pentru incubatoare de afaceri Nord-Vest

bani-euro-planta-dreamstime

Firme, ONG-uri, primăriile și alte entități din cele 6 județe ale Regiunii Nord-Vest pot obține fonduri europene de max. 1,4 milioane de euro pentru a-și dezvolta propriile incubatoare de afaceri, fiind anunțată acum perioada de depunere online a proiectelor. Ulterior, în cadrul incubatoarelor, startup-urile incubate vor putea primi, la rândul lor, printr-un viitor apel distinct, granturi de max. 100.000 EUR fiecare.

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest a publicat oficial Ghidul solicitantului 132.B.1 – Sprijinirea dezvoltării incubatoarelor de afaceri.

Fondatorii de incubatoare de afaceri din cele 6 județe ale Regiunii Nord-Vest vor putea depune proiecte prin sistemul online MySMIS 2021/2021+ în perioada: 1 februarie 2024, ora 10:00 – 30 iulie 2024, ora 10:00.

Cele 6 județe ale regiunii Nord-Vest sunt:

 •             Bihor,
 •             Bistrița-Năsăud,
 •             Cluj,
 •             Maramureș,
 •             Satu Mare,
 •             Sălaj.

Pentru acest apel de proiecte, destinat fondatorilor de incubatoare de afaceri, este alocat un buget total de 2,94 milioane de euro (din care 2,5 milioane de euro de la UE și restul de la bugetul de stat).

Din acești bani, fondatorii de incubatoare de afaceri pot obține granturi de câte 50.000-1,4 milioane de euro, sub formă de ajutor de minimis și ajutor de stat.

Fondatorii incubatoarelor de afaceri pot fi:

 1. autoritate a administrației publice locale - unități administrativ-teritoriale din mediul urban sau rural: județele, municipiile, orașele, comunele,
 2. instituție sau consorțiu de instituții de învățământ superior acreditate (universități, institute, academii de studii),
 3. institute, centre și stațiuni de cercetare-dezvoltare,
 4. camere de comerț,
 5. societate (înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990),
 6. societate cooperativă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei);
 7. asociații și fundații (dacă acestea desfășoară și activități economice),
 8. parteneriat între fondatorii enumerați.

Aceste entități vor depune proiecte tip 1, prin sistemul MySIMIS2021.

Cheltuieli eligibile ale incubatoarelor de afaceri

Cu fondurile europene, fondatorii de incubatoare de afaceri vor face o serie de cheltuieli:
dezvoltarea unor programe de incubare/accelerare și servicii specifice incubatorului.

 1. dezvoltarea de servicii necesare derulării ciclurilor de incubare/programelor de accelerare și oferirii de servicii specifice:
 2. organizarea de evenimente (de tip lansare ciclu/program, organizare sesiuni de lucru tematice, demo day, întâlniri cu investitorii) etc.,
 3. training și formare personal propriu al incubatorului, implicat în derularea ciclului de incubare/programului de accelerare/oferirea de servicii rezidenților.
 4. promovare și marketing ciclu de incubare/program de accelerare.
 5. contabilitate, consultanță juridică, networking (inclusiv salariile personalului propriu direct implicat și/sau contractarea unor experți externi) pentru funcționarea incubatorului.
 6. salarii personal propriu direct implicat și/sau contractarea unor experți externi pentru dezvoltarea în cadrul ciclului de incubare/ programului de accelerare a unor sesiuni de lucru tematice penyru startup-uri:
 • consilierea managerială și asigurarea cooperării constante a companiilor rezidente cu mentori și dezvoltarea/planificarea afacerii și formarea/înființarea unei companii;
 • accesul la servicii de formare profesională pentru nevoile actuale și viitoare ale pieței;
 •  achiziția de studii de piață,
 • consultanță internaționalizare și sprijin export: piețe și căutare de parteneri, furnizarea de ajutor în ceea ce privește contactele comerciale, naționale și internaționale, suport în identificarea de parteneri.
 • asistență IT și e-business;
 • consultanță - dezvoltarea de noi produse și servicii;
 • consultanță - obținere de finanțare; granturi și capital, contacte cu Business Angels, fonduri cu capital de risc.

Granturi de max. 100.000 EUR pentru startup-urile incubate

În cadrul acestor incubatoare de afaceri vor fi incluse startup-uri, care vor urma programe de incubare specifice. Ulterior, în urma acestor programe, startup-urile vor putea accesa, ăn apeluri de proiecte separat, granturi de câte 30.000-100.000 de euro, sub formă de ajutor de minimis.

În cadrul acestor apeluri de proiecte, care vor fi denumite „Sprijin pentru întreprinderi nou-înființate incubate”, startup-urile vor depune proiecte de tip 2.

Printre condițiile de eligibilitate a acestor startup-uri se numără:

 • sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, în Regiunea de dezvoltare Nord-Vest cu sediu social sau punct de lucru, cel târziu la momentul primei plăți a ajutorului;
 • sunt întreprinderi mici sau microîntreprinderi. Calitatea trebuie să existe la data acordării ajutorului;
 • înregistrează o vechime de maximum 3 ani de la înființare, la data depunerii cererii de finanțare și o vechime de maximum 5 ani de la înființare la data acordării ajutorului;
 • fac dovada că au finalizat etape de incubare/accelerare, prin prezentarea raportului de finalizare ciclu de incubare/program de accelerare, emis de către administratorul incubatorului.
 • nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul cererii de finanţare.

Cu ajutoarele de minimis, startup-urile incubate vor putea face cheltuieli cum ar fi:

 1. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale, se includ cheltuieli precum - cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora, în măsura acestea sunt aferente unor utilaje, echipamente achiziționate în cadrul proiectului ce beneficiază de ajutor.
 2. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj, se includ cheltuieli precum: cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale;
 3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj;
 4. Dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări) - Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare, cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie/sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie (în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului) pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;
 5. active necorporale - cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare;
 6. Cheltuieli pentru digitalizare: site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare online a site- ului/magazinului on-line, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete.
 7. Cheltuieli cu servicii externalizate sau cursuri specializate cu impact direct în procesul de dezvoltare/lansare pe piață a produsului/serviciului.

---

Citește și:

 

Parallax

Vizualizari
3236
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri