Claudiu Zamfir

LISTĂ Finanțări IMM 2024: Start-Up Nation 4 din fonduri UE, zero bani din bugetul de stat. Microindustrializare, Comerț, Femeia Antreprenor, Construct și alte programe naționale prinse în schița de buget

bani-lei-dreamstime

Schița buget publicată, miercuri, de Ministerul Finanțelor prevede bani pentru plata beneficiarilor Startup Nation 2022, însă pentru o nouă ediție Start-Up Nation 2024 nu sunt prevăzute fonduri de la bugetul de stat, Ministerul Economiei menționând oficial că vrea să lanseze sesiunea a patra pe fonduri europene. Microindustrializare, Comerț, Femeia Antreprenor, Construct și alte programe naționale de finanțare a firmelor private vor fi bugetate în anul 2024, conform proiectului de buget de stat.

UPDATE 20.12.2023: Parlamentul a adoptat bugetul de stat pe 2024, nu sunt schimbări la programele IMM de la Ministerul Economiei.

UPDATE 16.12.2023: Guvernul nu a făcut schimbări majore la programele Ministerului Economiei. S-au mai luat niște bani de la programul de marketing al produselor turistice și s-au pus la Programul de dezvoltare a produselor turistice. Descarcă de AICI fila de buget pentru Ministerul Economiei, în forma ieșită din Guvern. Parlamentul va decide asupra bugetului de stat pe anul 2024, însă nu se întrevăd șanse mari de schimbare în privința programelor IMM.

----

Știrea inițială:

Fila de buget pentru Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) prevede 18 programe naționale, cu buget total de 4,78 miliarde de lei sub formă de credite de angajament și 1,23 miliarde de lei sub formă de credite bugetare.

Dintre acestea, pentru firmele românești mici și mijlocii (IMM) suscită un anumit interes următoarele:

1. Start-Up Nation România 2024 - promisiune de fonduri europene

În schița de buget pentru Ministerul Economiei, la Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici si mijlocii Start-Up Nation Romania se propun doar credite bugetare, de 209,15 milioane de lei. Acești bani sunt puși în buget pentru plata beneficiarilor de la ediția Start-Up Nation 2022. Schița bugetului de stat prevede zero credite de angajament, ceea ce înseamnă că nu se alocă nimic din bugetul de stat pentru lansarea unei ediții cu numărul 4 a programului, respectiv SUN 2024.

În schimb, schița de buget menționează că ediția a patra a Start-Up Nation s-ar putea lansa pe fonduri europene:

„Ediția 2022 aflată în stadiu de decontare și plată va fi închisă în anul 2024, iar ediția 2024 va fi lansată în cadrul unor apeluri finanțate din fonduri europene, măsura va fi adaptată în funcție de condițiile programului european”.

Obiectivul programului „va fi de stimularea a antreprenoriatului și crearea de noi locuri de muncă, cu accent pe educație, training, mentorat și va cuprinde cheltuieli eligibile obligatorii precum vouchere de digitalizare”.

În cele 3 ediții ale programului Start-Up Nation s-au acordat ajutoare de max. 200.000 de lei pentru firme.

2. Programul Femeia Antreprenor 2024

Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în randul femeilor manager din sectorul IMM va avea alocat un buget de aproape 260 milioane de lei, credite de angajament, și 50 de milioane de lei, credite bugetare. Creditele bugetare sunt bani puși în buget pentru plata firmelor câștigătoare la ediția 2022. Creditele de angajament permit lansarea unei noi ediții a programului Femeia Antreprenor și semnarea contractelor de finanțare cu firmele selectate.

Până acum, prin Programul Femeia Antreprenor s-au dat granturi de câte 200.000 de lei unor IMM-uri care au cel puțin o femeie ca  asociat majoritar.

3. Programul Comerț-Servicii 2024

Programul de dezvoltare si modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață are alocat un buget de 50 milioane lei, credite de angajament și tot pe atâtea credite bugetare.

Măsura va stimula comerțul on-line și digitalizarea și va cuprinde cheltuieli eligibile obligatorii precum vouchere de digitalizare.

Programul Comerț a fost bugetat și în anul 2023, dar nu s-a lansat până acum, deși recent s-a publicat și procedura oficială în Monitorul Oficial. La ediția 2023, nelansată,  bugetul prevăzut este de 74.500.000 lei, numărul estimat de beneficiari pentru anul 2023 fiind de 149.

Din acești bani, microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din România ar urma să obțină  o alocație financiară nerambursabilă de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 500.000 lei din valoarea unui credit de învestiții contractat la instituția de credit parteneră. Valoarea creditului de investiții solicitat prin program pentru cheltuieli eligibile este de minimum 250.000 lei.

4. Microindustrializare 2024

În mod similar, Programulul național multianual de microindustrializare are un buget de 50 milioane lei, credite de angajament și 50 de milioane de lei credite bugetare.

Tot ca la Comerț-Servicii, și Programul Microindustrializare a fost bugetat în anul 2023, dar nu s-a lansat până acum, deși recent s-a publicat și procedura sa în Monitorul Oficial. La ediția 2023, nelansată,  bugetul prevăzut este de 85.000.000 lei, numărul estimat de beneficiari pentru anul 2023 fiind de 170.

Și la Microindustrializare s-a stabilit un ajutor de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 500.000 lei din valoarea unui credit de învestiții contractat la instituția de credit parteneră. Valoarea creditului de investiții solicitat prin program pentru cheltuieli eligibile este de minimum 250.000 lei.

5. Creșterea competitivității produselor industriale

Programul de creșterea competitivității produselor industriale românești are prevăzut un buget propus de 27,55 milioane lei în anul 2024.

E vorba de granturi de câte 5.000-200.000 EUR pe firmă.

Schema își propune creșterea competitivității produselor realizate de către operatorii economici cu activitatea principală în industria prelucrătoare prin următoarele activități:

 • implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii şi/sau a sistemelor de management al mediului şi/sau schema de management de mediu şi audit - EMAS;
 • implementarea şi certificarea sistemelor de management al sănătății şi siguranței ocupaționale, a sistemelor de management pentru responsabilitate socială şi de igienă alimentară şi/sau a sistemelor de management al securității informației;
 • dotarea şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare şi etalonare existente, precum şi acreditarea acestora, după caz;
 • certificarea voluntară a produselor şi/sau obținerea etichetei ecologice pentru produse;
 • asimilarea de tehnologii şi produse noi care se realizează de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obținute în cadrul programelor de cercetare dezvoltare finanțate din fonduri publice şi aplicarea invențiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stat pentru Invenții şi Mărci;
 • efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activităţi din industria prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată;
 • organizarea şi amenajarea în incinta operatorilor economici, în spațiile existente, de expoziții şi/sau standuri de prezentare a produselor industriale;
 • înregistrarea şi protejarea pe piața externă a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale româneşti.

6. Incubatoare de afaceri

Programul național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare de afaceri are propus un buget de 5 milioane lei pe anul 2024.

Schema va sprijini înființarea incubatoarelor de afaceri pentru studenți în universități, în conlucrare cu partenerii locali (autorități publice, companii care activează pe piața locală).

 

7. Ajutoare pentru firmele de turism din stațiuni balneare

Schema de ajutor de minimis pentru operatorii economici in vederea modernizării și dezvoltării stațiunilor balneare si balneoclimaterice are propus un buget de 15 milioane lei pe anul 2024.

 Schema de ajutor de minimis de max. 200.000 EUR sprijină investiții in infrastructura turistică, balneară, culturală, sportivă și de agrement, si acoperă și cheltuieli cu formarea profesională a personalului angajat în HORECA.

Măsura de sprijin se acordă sub forma unei alocări financiare nerambursabile, reprezentând maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, aferente proiectului.

 

8. Granturi pentru firmele din industria prelucrătoare

Schema de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare are propuse credite de angajament de 1,15 miliarde lei și credite bugetare de 55,45 milioane lei.

Schema de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare a fost aprobată conform Hotărârii de Guvern nr. 959/2022.

Se dau granturi pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiție inițială în favoarea unei activități economice.

9. Ajutoare pentru economia circulară în firme

Programul privind economia circulară pentru operatorii economici din industria prelucrătoare are prevăzute în schița de buget 2024 credite de angajament de 33,43 milioane de lei și credite bugetare de 20 milioane lei.

Programul va acorda întreprinderilor selectate ajutoare de maximum 200.000 EUR fiecare, în vederea stimulării realizării unor investiții și a unor categorii de activități cu finanțare de la bugetul de stat, în scopul tranziției către economia circulară.

Măsuri vizate:

 • Transfer tehnologic pentru prevenirea generării de deșeuri și reducerea acestora, precum și utilizarea eficientă a resurselor, reutilizare, reparare și reciclare;
 • Dezvoltarea activităților de cercetare/inovare, proiectare ecologică a produselor și serviciilor care să promoveze principiile economiei circulare;
 • Înființarea și/sau dotarea și/sau modernizarea laboratoarelor de testare pentru materialele și produsele rezultate din activități de economia circulară, precum și acreditarea acestora;
 • Înființarea și/sau dotarea și operarea de centre de reparații și recondiționare a bunurilor în vederea reutilizării și reparării bunurilor;
 • Extinderea activităților de reciclare a deșeurilor;
 • Realizarea de centre de colectare și valorificare a produselor din lână, in, cânepă, textile, rezultate din aplicarea principiilor economiei circulare;
 • Reciclarea/ reutilizarea și/sau valorificarea deșeurilor industriale generate în materii prime secundare sau produse cu valoare adăugată mai mare decât cea a deșeului din care provin;
 • Modernizarea instalațiilor de reciclare existente care să determine emisii de gaze cu efect de seră - denumite în continuare GES, cu cel puțin 30% mai mici, precum și reduceri ale nivelurilor altor categorii de poluanți în raport cu linia tehnologică existentă;
 • Introducerea/extinderea producției produselor care nu conțin plastic, alternative la produsele din plastic de unică folosință;
 • Introducerea/extinderea producției de ambalaje care nu conțin plastic.

10. Programul Construct Plus 2024 - doar credite de angajament

Programul Construct Plus are alocate doar credite de angajament, de 745 milioane lei, prin schița de buget 2024. Aceasta pentru că nu mai e timp pentru lansarea primei ediții în anul 2023, cum se anunțase inițial, și se va deschide în 2024.

Creditele de angajament dau posibilitatea lansării programului și semnării contractelor de finanțare cu firmele selectate. Pentru plăți va fi nevoie de credite bugetare, care se vor putea loca prin rectificare bugetară, în a doua jumătate a anului 2024, sau mai târziu, prin bugetul de stat pe anul 2025, în funcție de ritmul implementării schemei.

Pentru anul 2023, programul ar fi trebuit să aibă un buget de 149 de milioane de euro, dar abia în 4 decembrie 2023 s-a publicat în dezbatere proiectul de Ghid al solicitantului și iată că prima ediție Construct Plus se mută în anul 2024.

Prin acest program, producătorii de materiale de construcții vor putea accesa un ajutor de stat regional nerambursabil de maximum 50 de milioane de euro fiecare, pentru a face investiții într-o nouă fabrică de producție, în România.

Intensitatea maximă a ajutorului de stat va fi de 75%, ceea ce înseamnă că firma beneficiară va trebui să contribuie cu cel puțin 25% la cheltuielile eligibile, plus toate cheltuielile neeligibile. Firmele mici și mijlocii (max. 249 de angajați) vor beneficia de intensitatea maximă a ajutorului de stat. În schimb, companiile mari (de la 250 de angajați în sus) vor putea primi ajutoare de stat cu intensitate variind între 30% și 70%, în funcție de județul de implementare a investiției. Astfel, companiile mari vor fi nevoite să aducă de acasă mai mulți bani pentru investiție.

Lipsește din tabel Programul de Accelerare IMM

O absență din tabelul cu programele naționale de la Ministerul Economiei este Programul de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. De menționat că aici erau folosiți nițte bani rămași din Programul de împrumuturi elvețiene, susținut de guvernul de la Berna, iar în tabelul de programe de la Ministerul Economiei se precizează că este vorba de programe bugetare.

Programul apare totuși menționat în fila de buget 2024, dar nu se precizează o alocare.

În 2023, acest program are alocat un buget de 54,1 milioane de lei, din care ar fi trebuit finanțate 108 firme românești. Beneficiarii ar fi trebuit să primească ajutoare de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 500.000 lei din valoarea unui credit de investiții contractat o bancă  parteneră în program. Valoarea creditului de investiții solicitat prin program pentru cheltuieli eligibile era prevăzută să fie de minimum 250.000 lei.

Având în vedere că acum avem doar o schiță de buget 2024, rămâne să vedem cum va ieși proiectul Legii Bugetului de stat pe anul 2024 din Guvern și apoi dacă și cum va fi amendat de Parlament.

Click AICI pentru a extinde tabelul

Lista programe finantare firme buget 2024

 

Descarcă de AICI schița de buget pentru Ministerul Economiei.

Parallax

Vizualizari
16158
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
dantes
V
Pai daca a furat USL-ul si specialii lor toti banii, de unde sa mai fie si pentru 2024?

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri