Smile Media

[P] Planificarea strategică și digitalizarea serviciilor publice la nivelul municipiului Câmpina

antet

Municipiul Câmpina, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “Planificare strategică şi digitalizarea serviciilor publice la nivelul Municipiului Câmpina” Cod SMIS proiect: 155202, în baza contractului de finanare 723/31.05.2022, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraiei, în calitate de Autoritate de Management.

Proiectul este finanat prin Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaional Capacitate Administrativă (POCA), Componenta CP 16– Fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și măsuri de simplificare pentru cetăeni la nivelul administraiei publice locale din regiunile mai puin dezvoltate.

Obiectivul general al proiectului constă în optimizarea și creșterea eficienei serviciilor publice gestionate partajat de către Primăria Municipiului Câmpina, prin punerea la dispoziie de servicii administrative și guvernare locală utilizând mijloace electronice prin implementarea unui sistem informatic integrat cu funcii de e-administrare și e-guvernare, elaborarea unei Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană pentru Municipiul Câmpina, precum și implementarea și certificarea unui sistem de management al calităii- ISO 9001.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local – dezvoltarea unei Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană.
2. Sprijinirea introducerii de instrumente, procese de management la nivel local prin implementarea unui sistem de management al calităii și certificarea acestuia (ISO 9001).
3. Proceduri simplificate pentru reducerea birocraiei pentru cetăeni la nivel local prin organizarea serviciilor gestionate partajat de către Primăria Municipiului Câmpina cu ajutorul unui Sistem Informatic Integrat în domeniile ordinea și sigurana publică, prevenirea și gestionarea situaiilor de urgenă la nivel local.
4. Dezvoltarea gradului de cunoștine și abilităi ale personalului din Primăria Municipiului Câmpina, în vederea sprijinirii măsurilor/aciunilor vizate de proiect prin intermediul unor cursuri de formare pentru serviciile digitalizate în cadrul
 proiectului pentru implementarea și folosirea sistemului de management al calităii etc.

Rezultate aşteptate:
Rezultat program R1 Mecanisme și proceduri standard la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică
pe termen lung atins prin rezultat Proiect 1 – Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană elaborată.

Rezultat program R2 Sisteme de management al performanei și calităii corelate cu Planul de aciune în etape implementat în
administraia publică locală prin rezultat Proiect 2 – Implementarea și certificarea sistemului de management al calităii (ISO 9001)

Rezultat program R3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocraiei pentru cetăeni la nivel local corelate cu Planul
integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăeni implementate atins prin rezultat Proiect 3 – Sistem Informatic
Integrat la nivelul Poliiei Locale Câmpina implementat.

Rezultat program R5 Cunostine și abilităi ale personalului din autorităile și instituiile publice locale îmbunătăite, în
vederea sprijinirii măsurilor/aciunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin rezultat Proiect 4 – Cursuri de formare în
domeniul managementului calităii și în ceea ce privește implementarea SIDU.

Valoarea totală a acestui proiect este de 4.014.580,00 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 3.934.288,40 lei.

Durata de implementare a proiectlui este de 16 luni respectiv de la data de 01 mai 2022 pâna la data de 31 august 2023.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obine de la Primăria Municipiului Câmpina, adresa Bulevardul Culturii, nr.18, judeul Prahova, cod poștal 105600, România, website: www.primariacampina.ro

Persoana de contact Manager de proiect: Croitoru Daniela Georgeta, telefon 0753098148, e-mail: dana.croitoru@primariacampina.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

Parallax

Vizualizari
136
Conţinut
Parerea ta despre articol
1.436
Just for testing :

interaction: 0.86

popularity: 0.46

publishing: 2.89

expertise: 0.08

rating: 1.436

Content Marketing
SmileMedia nu ofera doar campanii. Functionam ca un digital newsroom capabil să creeze conținut de orice tip: grafic, text, foto, audio sau video.
Articole publicate : 1, 363
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri