Smile Media

[P] Anunț începere proiect „DOTAREA GRAND EUFORIA S.R.L. CU ECHIPAMENTE PERFORMANTE”

Thumbnail

Societatea GRAND EUFORIA SRL, cod de identificare fiscală RO 34113608, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J15/113/17.02.2015, în calitate de Beneficiar, implementează începând cu data de 12.12.2022 proiectul cu titlul „DOTAREA GRAND EUFORIA S.R.L. CU ECHIPAMENTE PERFORMANTE” , RUE 241, Cod SMIS 158999, în baza contractului de finanțare nr. 241 din data de 12.12.2022 înregistrat cu nr. 63/241POC/4.1.1. BIS din data de 22.12.2022 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții: Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive, tip de proiect: “Investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență”, APEL 2022.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al societăţii GRAND EUFORIA S.R.L. este reprezentat de relansarea economică a societăţii şi consolidarea poziţiei firmei, pe piaţa regională, în următorii 5 ani.

Obiectivele specifice ale proiectului

1.       Obiectivul general al societăţii GRAND EUFORIA SRL este reprezentat de relansarea economică a societăţii şi consolidarea poziţiei firmei, pe piaţa regională, în următorii 5 ani.

Pentru atingerea acestui obiectiv, GRAND EUFORIA SRL îşi propune:

1.       Creşterea cifrei de afaceri faţă de anul 2021, prin extinderea volumului activităţii firmei prin diversificarea produselor ce vor fi oferite de firma pe piata, în al treilea an fiscal de la finalizarea proiectului.

Succesul companiei este o reflecţie a profesionalismului, comportamentului şi atitudinii responsabile caracteristice personalului GRAND EUFORIA SRL.

Pentru atingerea acestui obiectiv se au în vedere pe de o parte, valorile echipei (orientarea către client, profesionalismul, munca în echipă etc.), iar pe de altă parte extinderea gamei de produse în strânsă corelare cu cerinţele actuale ale pieţei.

Se urmăreşte creşterea productivităţii muncii în anul 3 de sustenabilitate cu cel puţin 15%, raportată la anul fiscal 2021, prin extinderea gamei de produse oferite de firma si, implicit, a volumului activităţii actual al firmei.

2.       Modernizarea activităţii curente GRAND EUFORIA SRL, respectiv diversificarea gamei de produse oferite pe piata – paine, derivate de panificatie si produse de patiserie proaspete, în vederea susţinerii unei redresări verzi, digitale şi rezilientă a economiei, la nivel regional, în termen de 12 luni de la finalizarea proiectului şi menţinerea pe o perioadă de încă 3 ani de operare.

Prin achizitia de echipamente specifice pentru realizarea produselor de panificatie si autovehicule electrice de transport, atat pentru materii prime cat si pentru produse finite, GRAND EUFORIA S.R.L. urmăreşte modernizarea si extinderea gamei de produse oferite, urmărind satisfacerea nevoilor clienţilor în ceea ce priveşte calitatea produselor, îmbunătăţirea performanţelor tuturor proceselor şi rezultatelor, pentru a asigura o satisfacţie mai bună a nevoilor clienţilor, în condiţii de eficienţă.

Detalii rezultat:

RA 1.  Productivitatea muncii crescuta în anul 3 de sustenabilitate cu cel puţin 15%, raportată la anul fiscal 2021..

RA 2.  Activitatea curentă a GRAND EUFORIA S.R.L. modernizată, prin achiziţionarea de echipamente specifice de panificatie si autovehicule electrice de transport, atat pentru materii prime cat si pentru produse finite..

Valoarea totală a proiectului este de 1,802,109.25 lei.

Valoarea totală a finanţării nerambursabile este în sumă maximă de 1,046,064.26 lei, echivalentă cu 70% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Perioada de implementare a proiectului de la data de 12.12.2022, data semnării contractului de finanțare de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și până la data de 31.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții: Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive, tip de proiect: “Investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență”, APEL 2022.

 

Date de Contact: GRAND EUFORIA SRL

Cod de identificare fiscală: RO34113608

Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.: J15/113/17.02.2015

Loc de implementare proiect: Strada ALEEA SINAIA nr. 6 - 8, Localitatea: Municipiul Târgovişte, Cod poştal: 130007, Judeţul: Dâmboviţa, Ţara: România

Reprezentant legal/Persoană de contact: LUCIA BARAGAN

Telefon: 0725838987

E-mail: grand.euforia20@yahoo.com

Parallax

Vizualizari
104
Conţinut
Parerea ta despre articol
1.436
Just for testing :

interaction: 0.86

popularity: 0.46

publishing: 2.89

expertise: 0.08

rating: 1.436

Content Marketing
SmileMedia nu ofera doar campanii. Functionam ca un digital newsroom capabil să creeze conținut de orice tip: grafic, text, foto, audio sau video.
Articole publicate : 1, 394
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri