Claudiu Zamfir

Proiect de OUG: Peste 1,6 milioane de firme și PFA vor fi obligate să-și cumpere semnătură electronică și să intre în SPV

Thumbnail

Ministerul Finanțelor vrea să oblige aproximativ 1,6 milioane de firme, persoane fizice autorizate (PFA) și alte persoane care desfășoară actvități economice să-și deschidă profil în Spațiul Privat Virual (SPV) de la ANAF, dar pentru acesta vor trebui să-și cumpere certificat calificat pentru semnătură digitală.

Prevederile apar într-un proiect de ordonanță de urgență de modificare a Codului de procedură fiscală, publicat de Ministerul Finanțelor în dezbatere publică.

Contribuabilii pentru care se adoptă obligativitatea înrolării în SPV sunt:

  • persoanele juridice,
  • asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică,
  • persoanele fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent într-una din formele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

„În contextul evitării contactului fizic între persoane, precum și pentru realizarea procedurii de conectare a caselor de marcat, pentru înrolarea în SPV, contribuabilii menționați anterior trebuie să-și achiziționeze certificate calificate” - spune Ministerul Finanțelor, în nota de fundamentare.

La data de 9 aprilie 2021 erau înregistrate în SPV 509.679 persoane juridice dintr-un număr total de 1.554.688 persoane juridice, care ar trebui să se înregistreze in SPV. Așadar peste 1 milion de firme mai trebuie să intre în SPV.

De asemenea, 34.720 persoane fizice care au cod de identificare fiscală (CIF) sunt înregistrate în SPV (aici ar intra PFA-urile, de exemplu) dintr-un număr total de 662.128 de persoane fizice care au cod de identificare fiscală și care ar trebui să se înregistreze în SPV, conform Ministerului Finanțelor.  Peste 600.000 de astfel de PFA și profesioniști mai trebuie să intre astfel în SPV.

Mai exact, pentru aceste firme, PFA și profesioniști, ministerul propune ca în Codul de procedură fiscală se se prevadă că:

  • Contribuabilii/plătitorii sunt obligați să transmită organului fiscal central declarațiile fiscale și alte documente prin mijloace electronice de transmitere la distanță prin înrolarea în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanţelor/A.N.A.F.
  • În situația în care contribuabilii/plătitorii nu își îndeplinesc obligația comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a cererilor, înscrisurilor sau oricăror altor documente , iar acestea sunt depuse la organul fiscal central în format letric, NU vor fi luate în considerare, urmând ca acesta să notifice contribuabilii/plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.

„Pentru efectuarea acestor demersuri de către contribuabilii pentru care se creează obligativitatea înrolării în SPV, se impune reglementarea unui termen până la care această înrolare este opțională, urmând ca după acest termen cererile, înscrisurile sau orice alte documente depuse la organul fiscal central în format letric nu vor fi luate în considerare iar contribuabilii în cauză să fie notificați de către organul fiscal central cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă, respectiv prin SPV” - precizează MFP.

Ministerul Finanțelor își justifică propunerea prin măsurile de disanțare fizică pentru evitarea aglomerației de la ghișeele ANAF, pentru limitarea pandemiei COVID-19.

Anularea unor obligații accesorii

O altă prevedere a proiectului de OUG se referă la facilitățile fsicale de anulare a unor datorii pentru contribuabili, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020.

În completarea facilităților fiscale adoptate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal, se propune instituirea a două facilități fiscale, respectiv:

1. anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, în cazul contribuabililor care au fost supuși inspecţiei fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale începute și pentru care s-a comunicat decizia de impunere în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările și completările ulterioare și data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal.

Acordarea facilității se realizează cu respectarea condiției de plată integrală a obligației bugetare principale stabilite prin decizia de impunere, până la un anumit termen, și cu depunerea cererii de anulare până cel târziu la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv. În situația în care obligația bugetară principală stabilită prin decizia de impunere a fost achitată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contribuabilul are dreptul de a beneficia de facilitatea fiscală dacă depune cererea până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv.

2. anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, în cazul contribuabililor care au fost supuși verificării documentare după data intrării în vigoare a OUG nr. 69/2020.

Acordarea facilității se realizează cu respectarea condiției de plată integrală a obligației bugetare principale stabilite prin decizia de impunere până la anumite termene  și cu depunerea cererii de anulare până cel târziu la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere dacă termenul de 90 de zile se împlineşte după 31 ianuarie 2022 inclusiv.

În ambele situații reglementate, accesoriile stinse atât înainte, cât și după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.

Proiect OUG SPV by claus_44 on Scribd

Parallax

Vizualizari
5663
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri