Claudiu Zamfir

Ghid ANAF 2022: Casa de marcat și persoanele fizice care fac bani din chirii în scop turistic

Thumbnail

Persoanele fizice care obțin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor din locuinţe proprietate personală și încasează contravaloarea serviciilor efectuate direct către populaţie au obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precizează ANAF într-un ghid PDF emis marți, 16 mai 2022, privind chiriile.

„Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală și încasează integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie, au obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale” - scrie în Ghidul ANAF.

Alte informații din Ghidul ANAF, care fac referire la veniturile din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală:

 Veniturile realizate din închirierea în scop turistic a unor camere situate în locuinţele proprietate personală se încadrează în categoria veniturilor din cedarea folosinței bunurilor.

Regimul fiscal aplicabil acestor venituri este cel de impunere pe baza normei anuale de venit pentru închirierea în scop turistic din locuințele personale a unui număr de până la 5 camere, inclusiv.

 În situația în care în cursul anului se depășește numărul de 5 camere, în anul următor regimul de impunere este cel în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Reguli privind stabilirea venitului net pe baza normei anuale de venit

Veniturile realizate din închirierea în scop turistic a unui număr de camere cuprins între 1 şi 5 camere inclusiv, în cursul unui an fiscal, se determină pe baza normei anuale de venit.

Contribuabilii care în anul 2021 au realizat venituri din închirierea în scop turistic a unui număr de sub 5 camere, situate în locuinţe proprietate personală, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea, şi au determinat venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, în anul 2022 determină venitul net anual pe baza normelor de venit6

În cazul depăşirii numărului de 5 camere de închiriat în cursul aceluiaşi an fiscal, determinarea venitului net anual se efectuează pe baza normei anuale de venit pentru întregul an fiscal current, iar în anul fiscal următor stabilirea acestuia se realizează în sistem real.

Norma anuală de venit se publică anual, de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, în cursul trimestrului IV, dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie a anului anterior celui în care urmează a se aplica.

 Normele anuale de venit pot fi ajustate de către contribuabili prin reducerea acestora cu 30%, în situaţia în care sunt îndeplinite cel puţin 3 dintre următoarele criterii:
 

 • a) inexistenţa mijloacelor de transport în comun rutiere sau feroviare;
 •  b) situarea locuinţei în mediul rural;
 • c) materialele de construcţii din care sunt construite clădirile în care sunt situate camerele sunt altele decât beton sau cărămidă;
 •  d) lipsa a cel puţin a uneia dintre utilităţile de care beneficiază imobilele din care fac parte camerele închiriate prin racordare la reţeaua publică de: apă, canalizare, energie electrică, gaz;
 •  e) grupul sanitar aferent camerei închiriate nu este pus în exclusivitate la dispoziţia turiştilor;
 •  f) suprafaţa camerei închiriate în scop turistic nu depăşeşte 15 mp.

 
Nivelul normelor anuale de venit transmise anual se consideră că reprezintă nivelul maxim al veniturilor ce pot fi realizate într-un an fiscal din închirierea în scop turistic a unei camere situate în locuinţa proprietate personală.

Norma anuală de venit/Norma anuală de venit ajustată, după caz, se reduce astfel încât să reflecte perioada din anul calendaristic pe parcursul căreia închirierea a fost efectuată, în funcţie de următoarele situaţii:

 •  a) începerea realizării de venituri din închirierea în scop turistic;
 •  b) încetarea realizării de venituri din închirierea în scop turistic.

Prin începerea realizării de venituri se înţelege prima zi de închiriere a unei camere, iar prin încetarea realizării de venituri se înţelege ultima zi de închiriere a aceleiaşi camere.

În cazul începerii sau încetării închirierii în scop turistic, în cursul anului fiscal, pentru determinarea venitului anual stabilit în funcţie de norma anuală de venit/norma anuală de venit ajustată, corespunzătoare perioadei de închiriere, se procedează după cum urmează:

a) se determină norma lunară de venit/norma lunară de venit ajustată, prin împărţirea la 12 a valorii normei anuale de venit/normei anuale de venit ajustate, după caz;

b) norma lunară de venit/norma lunară de venit ajustată se multiplică cu numărul de luni întregi în care închirierea în scop turistic a fost desfăşurată, în cursul anului fiscal respectiv;

c) în cazul în care contribuabilii încep şi încetează închirierea în scop turistic în cursul aceleiaşi luni, venitul realizat în luna respectivă se consideră egal cu:

 •  (i) norma lunară de venit/norma lunară de venit ajustată, după caz, dacă perioada de închiriere este de cel puţin 15 zile;
 •  (ii) jumătate din norma lunară de venit/norma lunară de venit ajustată, după caz, dacă perioada de închiriere este mai mică de 15 zile;

d) în cazul în care contribuabilii încep închirierea în scop turistic în cursul unei luni, fără a-şi înceta activitatea în luna respectivă, venitul realizat în luna respectivă se consideră egal cu:

 •  (i) norma lunară de venit/norma lunară de venit ajustată, după caz, dacă evenimentul s-a produs anterior datei de 15 a lunii respective;
 •  (ii) jumătate din norma lunară de venit/norma lunară de venit ajustată, după caz, dacă evenimentul s-a produs începând cu data de 15 a lunii respective;

 e) în cazul în care contribuabilii încetează închirierea în scop turistic în cursul unei luni, venitul realizat în luna respectivă se consideră că este egal cu:

 •  (i) jumătate din norma lunară de venit/norma lunară de venit ajustată, dacă evenimentul s-a produs anterior datei de 15 a lunii respective;
 • (ii) norma lunară de venit/norma lunară de venit ajustată, dacă evenimentul s-a produs începând cu data de 15 a lunii respective;

 f) venitul anual stabilit în funcţie de norma anuală de venit/norma anuală de venit ajustată, după caz, corespunzător perioadei de închiriere în scop turistic a unei camere, în cursul anului fiscal respectiv, se determină prin însumarea următoarelor elemente:

 •  (i) valoarea normei lunare de venit/normei lunare de venit ajustate, după caz, multiplicată cu numărul de luni întregi în care închirierea în scop turistic a fost desfăşurată;
 •  (ii) norma lunară de venit/norma lunară de venit ajustată, după caz, sau jumătate din valorile corespunzătoare acestora, luate în calcul în funcţie de situaţiile prevăzute la lit. c), d) şi e);

 g) venitul anual corespunzător perioadei de închiriere în scop turistic, pentru un număr de până la 5 camere inclusiv, în cursul anului fiscal respectiv, se stabileşte prin însumarea venitului anual determinat potrivit lit. f) pentru fiecare cameră.

Contribuabilii au obligaţia, pentru fiecare an fiscal, să completeze şi să păstreze fişa capacităţii de cazare, astfel încât să permită identificarea şi controlul, de către organul fiscal competent, a informaţiilor utilizate la completarea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice.

Impozitul anual datorat se calculează de către contribuabil, pe baza datelor din declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit, impozitul fiind final.

Plata impozitului se efectuează la bugetul de stat până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Stabilirea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

Persoanele fizice care într-un an fiscal au realizat venituri din închirierea în scop turistic a unui număr de peste 5 camere închiriate în scop turistic situate în locuinţe proprietate personală, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea, determină, în anul fiscal următor, venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate şi au obligaţia de a completa Registrul de evidenţă fiscală. Evidența contabilă poate fi condusă în partidă simplă8 sau în partidă dublă.

 Ele au obligaţia de a depune declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai, inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Impozitul anual datorat se calculează de către contribuabil, pe baza declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, iar în situaţia în care contribuabilul înregistrează pierdere fiscală anuală, aceasta reprezintă pierdere definitivă.

Impozitul anual datorat se plăteşte integral la bugetul de stat, până la data de 25 mai, inclusiv a anului fiscal următor celui de realizare a venitului.

Descarcă de AICI Ghidul ANAF privind veniturile din chirii obținute de persoanele fizice

Parallax

Vizualizari
12739
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri