Claudiu Zamfir

Case de marcat 2019: Explicații ANAF pentru cei care „fac Uber” sau închiriază locuințe în regim hotelier

Thumbnail

Agenția Națională de Adminsitrare Fiscală (ANAF) a oferit, miercuri, câteva explicații privind obligațiile de utilizare a caselor de marcat electronice de către cei care câștigă bani din transport prin intermediul aplicațiilor ca Uber, Bolt sau Yango, din închirieri auto sau din închirierea locuinței în regim hotelier.

Iată câteva întrebări puse pe Facebook de contribuabili și răspunsurile ANAF:

Contribuabil: Pentru activitatile de transport persoane Uber/ Bolt/ Yango, etc. pot fi folosite AMEF (aparate de marcat elctronice fiscale - n.r.) dotate doar cu afisaj operator, fara afisaj client?

ANAF: Potrivit dispozițiilor alin. (2) al ART. 21 din Ordonanţa de urgenţă Nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, în cazul în care se încasează direct de la pasager, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea serviciului prestat, operatorul de transport alternativ are obligaţia de a utiliza aparat de marcat electronic fiscal, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de a emite şi înmâna bon fiscal pasagerului, precum şi de a emite factură la solicitarea acestuia.
Configuraţia, precum şi caracteristicile tehnice şi funcţionale ale aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999 sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă (HG nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

 

Contribuabil: O firma care are ca obiect secundar de activitate inchirieri auto trebuie sa detina casa de marcat daca inchiriaza o data pe luna o masina unei persoane fizice? Firma emite factura, iar persona fizica plateste prin transfer bancar. Are caracter ocazional prestatia aceasta, fiind vorba de o inchiriere in fiecare luna catre aceeasi persoana fizica?

ANAF: Cadrul legal în vigoare instituie obligația de a utiliza aparate de marcat electonice fiscale în sarcina operatorilor economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie.
Potrivit art. 1 alin. (2) din HG 479/2003 sunt considerate substitute de numerar bonurile de valoare acordate potrivit legii, de tipul tichetelor de masă, voucherelor de vacanţă, tichetelor cadou şi tichetelor de creşă, tichetelor sociale, tichetului Rabla şi altele asemenea.

 

Contribuabil: Închiriez camere din casa mea in regim hotelier si platesc impozit (si CASS) dupa norma de venit. Am obligatia de a ma dota cu AMEF?

ANAF: Avand in vedere ca activitatile de inchiriere nu figureaza intre exceptiile enumerate la art 2 din OUG nr. 28/1999, pentru incasarea integral sau partial cu numerar a veniturilor obtinute din cedarea folosintei in scop turistic a locuintei, exista obligatia de a emite bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale si de a le inmana clientilor, iar la solicitarea acestora se vor elibera si facturi, in conditiile legii.

 

Contribuabil: Pentru Cod CAEN 7420 - activitati fotografice, daca incasez doar prin virament bancar de la persoane fizice mai am obligatia de a ma dota cu casa de marcat cu jurnal electronic

ANAF: Daca incasarea se efectueaza doar prin virament bancar nu aveti obligatia dotarii cu aparate de marcat electronice fiscale
In conformitate cu art. 1, alin (1) si alin (2) din OUG nr. 28/1999, doar operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
(2) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), denumiţi în continuare utilizatori, cu excepţia celor care utilizează aparate de marcat electronice fiscale care potrivit prevederilor art. 3 alin. (2^1) nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, au obligaţia să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale şi să le înmâneze clienţilor. La solicitarea clienţilor, utilizatorii vor elibera acestora şi factură.

CASE DE MARCAT ELECTRONICE 2019 - aspecte tehnice explicate de ANAF

Contribuabil: Legea prevede pentru perioada de garantie unele intervenții obligatorii si gratuite. Dar mai prevede si obligatia unui contract de service in garantie. Aproape toate firmele de service ne taxeaza cu 300-400 lei in anul de garantie desi nu dorim alte servicii decat cele prevazute in lege si care sunt gratuite in anul de garantie. Din cauza aceasta am devenit " consumatori captivi" cum mi s-a spus de la Ministerul de Finante, dar inca nu s-a luat nici o masura si am fost indrumata spre dvs. Mi s-a cerut numele firmei pt a reconsidera acreditarea, dar aproape toate ( cred ca 80%) profita de neclaritatea in noua lege si ne taxeaza pentru servicii care trebuiesc sa fie gratuite in garantie, specificate chiar prin lege. Daca nu semnam contractul ne ameninta ca nu duc formularul 4...? la fiscalizat si ca daca se defecteaza vor trimite casa la Bucuresti si putem astepta reparatia oricat!

ANAF: In formularul F4102 exista campuri pentru numărul și data contractului de service încheiat si perioada de valabilitate a acestuia. Câmpurile trebuie completate în situația în care există un contract de service. Validarea și transmiterea formularului F4102 nu sunt condiționate de înscrierea detaliilor privind contractul de service.
Cadrul legal în vigoare instituie pentru distribuitorii autorizaţi sau unităţile acreditate din reţeaua acestora obligaţia de a anexa la cartea de intervenţii o copie a contractului de service pentru aparatul în cauză, pentru perioada de garanţie sau pentru perioada de postgaranţie, după caz (art. 102 din HG nr. 479/2003) și precizează la art 107 alin. (1) că operaţiile prevăzute la art. 106 alin. (2) lit. b) - d) se fac gratuit în perioada de garanţie, iar în perioada de postgaranţie contra cost, pe bază de contract încheiat de utilizator cu unitatea de service acreditată.
Dispozițiile alin. (2) al art. 107 din HG nr. 479/203, republicată, cu modificările și completările ulterioare, permit ca utilizatorii să poată încheia, pe perioada de postgaranţie, contracte de service cu oricare dintre unităţile de service incluse în reţeaua distribuitorului autorizat, cu condiţia să notifice distribuitorul autorizat care a furnizat aparatul de marcat electronic fiscal asupra opţiunii.
În acest context menționăm și prevederile art. 5 alin (5) din OUG nr. 28/1999, potrivit cărora distribuitorii autorizaţi, precum şi unităţile din reţeaua acestora acreditate pentru service, după caz, au obligaţia să asigure, în termen de maximum 72 de ore de la solicitarea utilizatorului, instalarea aparatului nou, precum şi înlocuirea memoriei fiscale sau a dispozitivului de memorare a jurnalului electronic în cazul în care sunt defecte sau capacitatea de stocare a fost epuizată.

Actele normative în vigoare nu instituie în sarcina utilizatorilor obligația de a încheia contract de service, însă absența acestuia poate conduce la imposibilitatea de a îndeplini alte obligații precum aceea de a asigura funcţionarea aparatului de marcat electronic fiscal în parametrii tehnici legali (art. 4 alin. (12) lit. e ) din OUG 28/1999), pe toată durata de utilizare a acestuia, de a notifica distribuitorul sau unitatea acreditată pentru service în momentul constatării defectării sau umplerii memoriei fiscale, precum şi în alte cazuri care necesită înlocuirea memoriei, în cazul defectării aparatului de marcat electronic fiscal.
Menționăm că modalitatea de notificare este cea prevăzută de părţile contractante la momentul comercializării aparatului de marcat electronic fiscal sau ulterior, iar utilizatorul trebuie să păstreze dovada notificării defecţiunii.
Totodată precizăm că, în conformitate cu dispozițiile
- art. 10 lit. u) din OUG 28/1999, nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. (12) lit. e) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. b) din același act normativ;
- art. 10 lit. m) din OUG 28/1999, nerespectarea obligaţiilor ce revin distribuitorilor autorizaţi, precum şi unităţilor din reţeaua acestora acreditate pentru service de a instala aparatul de marcat electronic fiscal nou sau de a înlocui memoria fiscală sau dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, în cazurile şi în termenul prevăzut la art. 5 alin. (5) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. i) din același act normativ.

 

 

Contribuabil: Pentru o casa de marcat care a obținut NUI (număr unic de identificare), dar care nu a fost fiscalizata, iar societatea isi suspenda activitatea. Cum trebuie procedat? Se preda memoria?

ANAF:  In conformitate cu prevederile alin art. 116 din HG nr. 479/2003, utilizatorii pot vinde aparatele de marcat electronice fiscale achiziţionate numai distribuitorilor autorizaţi sau unităţilor acreditate de aceştia, de la care au cumpărat aparatele respective. Aceste prevederi se aplică şi în cazul încetării activităţii utilizatorului în condiţiile legii.
In situația în care utilizatorul aparatului de marcat electronic fiscal optează pentru păstrarea dispozitivului, notifică organul fiscal prin completarea secțiunii "E.6.Alte situațiii decât cele prevazute la punctele E.1 - E.5" din formularul F4105.

Contribuabil: Întrebări:
1. In cazul schimbarii punctului de lucru este necesara inlocuirea memoriei fiscale?
2. In cazul schimbarii puntului de lucru pe langa F4105 depusa de utilizator mai trebuie ca unitatea sa depuna si F4102?
3. De ce unele modele de case de marcat AVIZATE permit schimbarea TVA, fara inlocuirea memoriei fiscale si altele doar cu inlocuirea memoriei fiscale. Casele de marcat nu trebuie sa respecte acealeasi caracteristici tehnice?
4. In cazul suspendarii activitatii utilizatorul trebuie sa depuna F4109 sau e suficient sa anunte perioada suspendata prin F4105?
5. In cazul activitatilor sezoniere este necesar depunerea F4109 pentru lunile fara activitate sau e suficient anuntarea unei perioade de insctivitate prin F4105?

ANAF: Răspunsuri:
1.Înlocuirea memoriei fiscale a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate nu este obligatorie în cazurile enumerate în cuprinsul art. 4 alin. (10) din OUG nr. 28/1999. Rezultă că memoria fiscală trebuie înlocuită în cazurile în care schimbarea punctului de lucru nu se realizează prin mutarea unui punct de lucru aparţinând utilizatorului de la un stand la altul, în cadrul unui complex comercial situat la aceeaşi adresă sau nu constă în schimbarea denumirii străzii de la locul de instalare.

2. Schimbarea locului de instalare se comunică de către utilizatorul aparatului de marcat electronic fiscal prin intermediul formularului F4105. Distribuitorul autorizat ori unitatea acreditată pentru service care a efectuat instalarea la noul punct de lucru, transmite formularul F4102.

3. Configuraţia, precum şi caracteristicile tehnice şi funcţionale ale aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999 sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă (HG nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare). În funcție de tipul activității în care urmează a fi utilizate, pot exista unele diferențe. Spre exemplu, potrivit art. 33 A lit. c) din HG nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să asigure, prin comenzi de la tastatură, programarea cotelor de taxă pe valoarea adăugată, respectiv a minimum 4 niveluri de cotă, cu excepţia aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie, de schimb valutar, de comercializare a mărfurilor în magazinele amplasate în aeroporturile internaţionale, la care se programează o singură cotă de taxă pe valoarea adăugată. Totodată, în conformitate cu dispozițiile art 46 alin. (1) lit. a) din același act normativ, memoria fiscală trebuie să aibă capacitatea de a stoca minimum 30 de înregistrări de modificări de cote de taxă pe valoarea adăugată.

4. In situația în care utilizatorul aparatului de marcat electronic fiscal optează pentru păstrarea dispozitivului, are obligația de a transmite F4109 - Declarație privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate conform anexei la Procedura de transmitere a datelor, aprobată prin OPANAF 627/2018, pentru fiecare lună în care nu utilizați aparatul de marcat electronic fiscal.

5. Da, F4109 - Declarație privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate conform anexei la Procedura de transmitere a datelor, aprobată prin OPANAF 627/2018, se transmite pentru fiecare perioadă de raportare în care aparatul de marcat electronic fiscal nu este utilizat.

 

Contribuabil: In cazul inlocuirii modulului fiscal si implicit a semnaturii digitale cu care a fost declarat initial AMEF prin F4101, cu ce formular se declara aceasta inlocuire?

ANAF: Schimbarea certificatului digital se comunică prin intermediul F4103.

 

Contribuabil: Va rugam sa ne specificati clar daca este obligatorie inlocuirea memoriei fiscale sau nu in următoarele situatii:
1. Mutarea punctului de lucru in acelasi județ.
2. Mutarea punctului de lucru in județe diferite.
3. Mutarea sediului social in acelasi judet sau judete diferite, in cazul caselor fiscalizate pentru activități cu caracter ambulant.

ANAF: Înlocuirea memoriei fiscale a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate nu este obligatorie în cazurile enumerate în cuprinsul art. 4 alin. (10) din OUG nr. 28/1999. Rezultă că memoria fiscală trebuie înlocuită în cazurile în care schimbarea punctului de lucru nu se realizează prin mutarea unui punct de lucru aparţinând utilizatorului de la un stand la altul, în cadrul unui complex comercial situat la aceeaşi adresă sau nu constă în schimbarea denumirii străzii de la locul de instalare. Potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (10) lit. d) din OUG nr. 28/1999, la modificarea denumirii şi/sau adresei societăţii dacă se păstrează codul de identificare fiscală, Nu este obligatorie înlocuirea memoriei fiscale a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate.

 

 

Contribuabil: Am urmatoarea situatie: O societatea detine 7 case mobile (fiscalizate pe adresa sediului social) si 4 imprimante fiscale (fiscalizate pe adresa punctului de lucxru).De la 1 August 2019 si-a schimbat sediul social si punctul de lucru la o alta adresa. Cum procedam in situatia de fata? Se poate schimba doar antetul sau este necesara schimbarea memoriilor fiscale?

ANAF: În conformitate cu prevederile art 4 alin (10) din OUG nr. 28/1999:
Nu este obligatorie înlocuirea memoriei fiscale a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate, aceasta putând fi utilizată până la umplere, în următoarele cazuri:
a) la schimbarea atributului fiscal al codului de identificare fiscală al utilizatorului;
b) la schimbarea formei de constituire a societăţii fără modificarea denumirii acesteia;
c) la modificarea denumirii şi/sau adresei societăţii dacă se păstrează codul de identificare fiscală;
d) la mutarea unui punct de lucru aparţinând utilizatorului de la un stand la altul, în cadrul unui complex comercial situat la aceeaşi adresă;
e) la schimbarea denumirii străzii de la locul de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale;
f) în cazul inactivităţii temporare a utilizatorilor, anunţată organelor fiscale, potrivit legii;
g) în cazul unor erori constatate după fiscalizare privind înregistrarea datelor din antetul bonului fiscal;
Astfel, pentru schimbarea punctului de lucru de la o adresa la alta este necesar inlocuirea memoriei fiscale, apoi se depune F4105 de catre utilizator cu mentiunea schimbare punct de lucru si de asemenea, se depune F4102 de catre unitatea acreditata pentru service unde se inscrie noua adresa a locului unde este instalat aparatul de marcat electronic fiscal.

„Totul” despre casele de marcat electronice

De la 1 noiembrie 2018 și contribuabilii mici au obligația să se doteze cu case de marcat cu jurnal electronică. Pentru contribuabilii mijlocii și mari, termenul a fost 1 septembrie 2018.

Linkuri utile:

Informaţii referitoare la legislaţia privind casele de marcat electronice fiscale.

Informaţii referitoare la autorizarea distribuitorilor de aparate de marcat electronice fiscale

Lista cu distribuitorii de case de marcat cu jurnal electronic

Cine trebuie să aibă casă de marcat cu jurnal electronic și cine va fi exceptat

Conform OUG nr.28/1999 actualizată toți operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/ debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. Reiese astfel că operatorii economici care vând bunuri cu amănuntul sau prestează servicii direct către populație au  obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

De la această obligație sunt exceptate încasările realizate din următoarele activități ( art 2 din OUG nr. 28/1999):

 • a) comerţul ocazional cu produse agricole din producţie proprie efectuat de către producătorii agricoli individuali, autorizaţi în condiţiile legii, în pieţe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate;
 • b) vânzarea de ziare şi reviste prin distribuitori specializaţi;
 • c) transportul public de călători în interiorul unei localităţi pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum şi cu metroul;
 • d) activităţile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii - bilete de acces la spectacole, muzee, expoziţii, târguri şi oboare, grădini zoologice şi grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc şi altele similare;
 • e) activităţile de asigurări şi ale caselor de pensii, precum şi activităţile de intermedieri financiare, inclusiv activităţile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activităţile de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operaţiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituţiilor de credit, aparţinând acestor instituţii;
 • f) activităţile desfăşurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăţi comerciale;
 • g) vânzarea obiectelor de cult şi serviciile religioase prestate de instituţiile de cult;
 • h) comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă, cu excepţia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine şi unităţile de alimentaţie publică, pe bază de comandă;
 • i) serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
 • j) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agenţiile de turism, definite potrivit legii;
 • k) încasarea contravalorii energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a apei şi canalizării, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poştă şi curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de internet
 • l) efectuarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi întreţinere de locuinţe;
 • m) serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern şi internaţional, prestate de societăţi comerciale persoane juridice române, pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii;
 • n) activităţile de jocuri de noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
 • o) serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
 • p) livrările de bunuri sau serviciile efectuate prin automatele comerciale ce funcţionează pe bază de acceptatoare de bancnote sau monede şi conţin un sistem de contorizare electronic şi/sau mecanic, ca parte integrată constructivă din automat, care să permită înregistrarea, evidenţierea şi controlul sumelor încasate, cu excepţia livrărilor de produse energetice, astfel cum sunt definite în titlul VII din Legea nr. 571/2003*) privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  q) comerţul de tip cash and carry desfăşurat de comercianţii care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane fizice înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul utilizării acestora ca produse consumabile.

Citește și:

Parallax

Vizualizari
19110
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri