Claudiu Zamfir

Noile case de marcat electronice 2018: Câteva lămuriri de la ANAF

Thumbnail

Noile case de marcat cu jurnal electronic, care devin obligatorii de anul acesta pentru majoritatea comercianților din România, au încă anumite necunoscute pentru patroni. StartupCafe.ro a selectat câteva chestiuni interesante ridicate de contribuabili, la care Agenția Națională de Administrare Fiscală a dat răspunsuri miercuri, într-o sesiune de asistență pe Facebook.

 • Contribuabil: În cazul statiilor de carburanți, trebuie o avizare a casei de marcat împreună cu soluția software? Până acum nu trebuia. Am înțeles că este în curs o avizare specială (a caselor/imprimantelor fiscale pentru această activitate), neputandu-se folosi orice casă de marcat existentă pe piață (conform noilor reglementări, cu jurnal electronic). Ați spus că exista aparate de marcat electronice fiscale dedicate pentru comerț cu carburanți. Puteți să ne dați cateva modele care sunt autorizate pentru această activitate?
 • ANAF: Există aparate de marcat electronice fiscale dedicate pentru aceasta activitate economica, iar programele de aplicatie trebuie inregistrate la Institutul de Cercetare în Informatică (ICI). În acest sens, HG 479/2003 prevede că, programele de aplicaţie externe interfaţate cu aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. a, b, e şi f trebuie să fie înregistrate în Biblioteca naţională de programe prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare, specificând datele de identificare a aplicaţiei, precum şi modelele de echipamente fiscale omologate cu care se interfaţează. Aparatele de marcat electronice fiscale destinate staţiilor de comercializare a carburanţilor care, în aceeaşi locaţie, pe lângă carburanţi, mai comercializează şi alte produse pot fi dotate cu două echipamente fiscale distincte, unul pentru carburanţi şi unul pentru celelalte produse. Programul de aplicaţie trebuie să controleze şi să asigure gestionarea distinctă a vânzărilor de carburanţi de vânzarea celorlalte produse.

(Lista distribuitorilor autorizați de case de marcat)

 • Contribuabil: În cazul în care un contribuabil a achiziționat casă de marcat în luna iulie 2018, incepând cu ce dată trebuie să depună declarația cu datele exportate din casă de marcat?
 • ANAF: Fişierele se transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale au fost utilizate pentru generarea oricăreia dintre datele prevăzute in OPANAF 627/2018. Prin perioadă de raportare se înţelege luna calendaristică. Obligația a intrat în vigoare cu data de 1 august 2018. Programul de asistenţă si, implicit, formularul pdf, vor fi puse la dispoziţie pe portalul ANAF.  În momentul în care programul de asistență va fi disponibil, va fi anunțat în secțiunea de noutăți.

 

 • Contribuabil: Conform OUG28/1999, se exceptează de la obligația casei de marcat : k) comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă. Vă rog sa definiți noțiunea de comerț prin corespondenta. În cazul in care o firma cu activitate preponderent de comerț cu ridicata vinde și prin intermediul unei platforme de comerț electronic și livrează cu mașinile proprii și incasează numerar de la clenți, unii fiind persoane fizice, cum este considerat? Are obligația de a deține casă de marcat ? Dacă da, atunci are obligația de a emite bonuri fiscale pentru toate incasarile numerar? Dacă încasarea este pentru o factură emisă acum 1 lună, tot cu bon fiscal se face?
 • ANAF: În situația descrisa de dumneavoastră, în care livrarea se efectuează cu mașinile societății și încasați numerar de la clienți, aveți obligația de a deține aparat de marcat electronic fiscal și de a emite bon fiscal.

 

 • Contribuabil: Există vreo posibilitate de a verifica dacă bonurile fiscale emise de comercianți au fost eliberate prin case de marcat fiscalizate cu jurnal electronic? Respectiv, există un registru public pentru a verifica numărul avizului de distributie a caselor de marcat fiscale, respectiv numarul de ordine din Registrul de evidență a caselor de marcat fiscale instalate în județ sau în municipiul București?
 • ANAF: Pe site-ul ANAF puteți accesa:

a) Evidenţa aparatelor de marcat electronice fiscale, pe baza:
- Seriei aparatului de marcat electronic fiscal;
- Numărului autorizaţiei de distribuţie;
- Data autorizaţiei de distribuţie;
b) Lista operatorilor economici distribuitori de aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, autorizați în ședința Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic din data de 24.05.2018.
 

 • Contribuabil: În cazul unei case de marcat achiziționate în iunie, cu ce dată se depune declarația cu datele exportate?
 • ANAF: Obligația intră în vigoare la 1 august 2018. Fișierele se transmit până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale au fost utilizate, perioada de raportare este luna calendaristica.

 

 • Contribuabil: Dacă la verificarea link-ului https://www.anaf.ro/Reg_AMEF/ casa de marcat apare înregistrată, mai trebuie întocmite alte formalități?
 • ANAF: Dacă sunteți utilizator al casei de marcat aveți obligația de a solicita eliberarea certificatului de atribuire a Numărului Unic de Identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale prin depunerea în format hârtie a Anexei 6 sau în format electronic a C801.

 

 • Contribuabil: La punctul de lucru al societății, care urmează să se închidă s-a achiziționat o casa de marcat cu jurnal electronic. Ca si model, ea se afla pe lista postata de dvs mai sus. Nelamurirea mea: Pot muta casa de marcat de la pct de lucru la sediul societatii? Si daca da, care este procedura ?
 • ANAF: Aparatul poate fi mutat la alt punct de lucru. Dumneavoastră informati organul fiscal competent cu privire aceasta schimbare prin completarea si transmiterea fomularului F4105, disponibnil AICI.

Termenele pentru casele de marcat cu jurnal electronic

Reamintim că, în luna mai, Guvernul a aprobat ordonanța de urgentă care prevede acordarea unui termen de grație de 3 luni în care nu se aplică  sancțiunile prevăzute de lege pentru nedotarea operatorilor economici cu aparate de marcat cu jurnal electronic, fără a modifica însă și termenele obligatorii de dotare, a informat Ministerul Finanțelor într-un comunicat remis StartupCafe.ro.

Actul normativ prevede amânarea cu 3 luni a aplicării unor sancțiuni, după cum urmează:

 • sancțiunea prevăzută de lege pentru nedotarea la termen a operatorilor economici cu aparate de marcat cu jurnal electronic, se aplică în cazul contribuabililor mari sau mijlocii începând cu 1 septembrie 2018 în loc de 1 iunie 2018, iar în cazul contribuabililor mici începând cu  1 noiembrie 2018 în loc de 1 august 2018.

 

 • sancțiunea prevăzută de lege pentru comercializarea de către distribuitorii autorizați a vechilor aparate de marcat, se aplică începând cu 1 noiembrie 2018  în loc de 1 august 2018, astfel încât, dacă va fi cazul, operatorii economici care își deschid noi afaceri sau puncte de lucru să  poată achiziționa un aparat de marcat, în caz contrar aceștia  riscând blocarea activității.

Documentul mai prevede prelungirea cu 3 luni, până la data de 31 octombrie 2018, a termenului limită până la care își mențin valabilitatea avizele/autorizațiile privind distribuția aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu rolă jurnal.

Cine va trebui să aibă casă de marcat cu jurnal electronic

Conform OUG nr.28/1999 actualizată toți operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/ debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. Reiese astfel că operatorii economici care vând bunuri cu amănuntul sau prestează servicii direct către populație au  obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

De la această obligație sunt exceptate încasările realizate din următoarele activități ( art 2 din OUG nr. 28/1999):

 • a) comerţul ocazional cu produse agricole din producţie proprie efectuat de către producătorii agricoli individuali, autorizaţi în condiţiile legii, în pieţe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate;
 • b) vânzarea de ziare şi reviste prin distribuitori specializaţi;
 • c) transportul public de călători în interiorul unei localităţi pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum şi cu metroul;
 • d) activităţile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii - bilete de acces la spectacole, muzee, expoziţii, târguri şi oboare, grădini zoologice şi grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc şi altele similare;
 • e) activităţile de asigurări şi ale caselor de pensii, precum şi activităţile de intermedieri financiare, inclusiv activităţile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activităţile de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operaţiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituţiilor de credit, aparţinând acestor instituţii;
 • f) activităţile desfăşurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăţi comerciale;
 • g) vânzarea obiectelor de cult şi serviciile religioase prestate de instituţiile de cult;
 • h) comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă, cu excepţia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine şi unităţile de alimentaţie publică, pe bază de comandă;
 • i) serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
 • j) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agenţiile de turism, definite potrivit legii;
 • k) încasarea contravalorii energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a apei şi canalizării, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poştă şi curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de internet
 • l) efectuarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi întreţinere de locuinţe;
 • m) serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern şi internaţional, prestate de societăţi comerciale persoane juridice române, pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii;
 • n) activităţile de jocuri de noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
 • o) serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
 • p) livrările de bunuri sau serviciile efectuate prin automatele comerciale ce funcţionează pe bază de acceptatoare de bancnote sau monede şi conţin un sistem de contorizare electronic şi/sau mecanic, ca parte integrată constructivă din automat, care să permită înregistrarea, evidenţierea şi controlul sumelor încasate, cu excepţia livrărilor de produse energetice, astfel cum sunt definite în titlul VII din Legea nr. 571/2003*) privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  q) comerţul de tip cash and carry desfăşurat de comercianţii care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane fizice înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul utilizării acestora ca produse consumabile.

Citește și:

Parallax

Vizualizari
112269
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri