Claudiu Zamfir

Accesul startup-urilor și IMM-urilor IT la supercomputere, pentru dezvoltarea tehnologiilor de inteligență artificială. Și alte măsuri anunțate de Uniunea Europeană

inteligenta artificiala-uniunea europeana

Comisia Europeană a lansat, joi, un pachet de măsuri despre care spune că va sprijini  startup-urile și IMM-urile europene în vederea dezvoltării tehnologiilor de inteligență artificială (IA) „de încredere, care să respecte valorile și normele UE”.

Potrivit unui comunicat transmis StartupCsfe.ro, pachetul de măsuri UE conține:

1. o modificare a Regulamentului EuroHPC în vederea înființării de fabrici de IA, un nou pilon pentru activitățile întreprinderii comune a UE pentru supercalculatoare. Această modificare prevede:

 •         achiziționarea, modernizarea și exploatarea unor supercalculatoare dedicate IA pentru a crea condiții favorabile pentru învățarea automată rapidă și antrenarea modelelor mari de IA de uz general;
 •         facilitarea accesului la supercalculatoarele dedicate IA, astfel încât IA să fie folosită de un număr mare de utilizatori publici și privați, inclusiv de întreprinderi nou-înființate și de IMM-uri;
 •         crearea unui ghișeu unic pentru întreprinderile nou-înființate și întreprinderile inovatoare, care să sprijine întreprinderile nou-înființate și ecosistemul de cercetare în domeniul IA în ceea ce privește dezvoltarea de algoritmi, testarea proceselor de evaluare și validare a modelelor de IA de scară largă, furnizarea de instalații de programare adaptate pentru supercalculatoare și de alte servicii favorabile IA;
 •         facilitarea dezvoltării unei game largi de aplicații de IA emergente bazate pe modele de IA de uz general;

2. o decizie de instituire a unui Oficiu pentru IA în cadrul Comisiei, care va asigura dezvoltarea și coordonarea politicii în domeniul IA la nivel european și va supraveghea punerea în aplicare și asigurarea respectării viitorului Regulament privind I

3. o comunicare a UE privind întreprinderile nou-înființate și inovarea în domeniul IA, care prezintă o serie de activități-cheie suplimentare:

 •         sprijin financiar acordat IA generative de către Comisie prin intermediul programului Orizont Europa și al programului Europa digitală. Acest pachet va atrage investiții publice și private suplimentare în valoare totală de aproximativ 4 miliarde EUR până în 2027;
 •         inițiative însoțitoare menite să consolideze rezerva de talente a UE în domeniul IA generative prin activități educative, de formare, calificare și recalificare;
 •         încurajarea în continuare a investițiilor publice și private în întreprinderile nou-înființate și în cele în curs de extindere active în domeniul IA, inclusiv prin sprijin sub formă de capital de risc sau de capital propriu (inclusiv prin intermediul unor noi inițiative ale programului Accelerator al CEI și ale InvestEU);
 •         accelerarea dezvoltării și implementării unor spații europene comune ale datelor, puse la dispoziția comunității IA, pentru care datele reprezintă o resursă esențială pentru antrenarea și îmbunătățirea modelelor lor. Astăzi a fost publicat și un nou document de lucru al serviciilor Comisiei privind spațiile europene comune ale datelor, care oferă o imagine asupra situației la zi în acest domeniu;
 •         inițiativa „GenAI4EU”, care urmărește să sprijine dezvoltarea de utilizări novatoare și de aplicații emergente în cele 14 ecosisteme industriale ale Europei, precum și în sectorul public. Printre domeniile de aplicare se numără robotica, sănătatea, biotehnologiile, industria prelucrătoare, mobilitatea, clima și lumile virtuale.

De asemenea, Comisia instituie, împreună cu o mai multe state membre, două consorții pentru o infrastructură digitală europeană (EDIC):

 •     „Alianța pentru tehnologiile lingvistice” (ALT-EDIC), care urmărește să dezvolte o infrastructură europeană comună în domeniul tehnologiilor lingvistice pentru a oferi o soluție la problema lipsei de date lingvistice europene pentru antrenarea soluțiilor de IA, precum și să promoveze diversitatea lingvistică și bogăția culturală a Europei. Aceasta va sprijini dezvoltarea de modele lingvistice europene de mari dimensiuni;
 •     CitiVERSE EDIC, care va aplica instrumente de IA de ultimă generație pentru a dezvolta și a consolida gemenii digitali locali pentru comunitățile inteligente, permițând orașelor să simuleze anumite procese și să le optimizeze, de la gestionarea traficului la gestionarea deșeurilor.

În etapa următoare, Parlamentul European și Consiliul vor analiza modificările propuse de Comisie cu privire la Regulamentul privind instituirea întreprinderii comune pentru calculul european de înaltă performanță.

În cadrul Comisiei se va înființa Oficiul pentru AI, care va pune în aplicare viitorul Regulament privind IA la nivelul UE și va supraveghea normele aplicabile modelelor și sistemele de IA de uz general. Oficiul ar trebui să devină un organism central de coordonare pentru politica UE în domeniul IA și să coopereze cu alte servicii ale Comisiei, organe ale UE, cu statele membre și cu comunitatea părților interesate. Oficiul va avea o vocație internațională și va promova abordarea UE în ceea ce privește guvernanța IA, contribuind, de asemenea, la activitățile internaționale ale UE în domeniul IA. La nivel mai general, Oficiul pentru IA ar trebui să consolideze cunoștințele și înțelegerea cu privire la IA și să promoveze adoptarea pe scară largă a IA și inovarea în acest domeniu. Decizia de înființare a Oficiului pentru IA intră în vigoare la 24 ianuarie, acesta fiind prevăzut să își înceapă activitatea în lunile următoare.

Statele membre urmează acum, cu sprijinul Comisiei, să instituie consorțiile pentru o infrastructură digitală europeană ALT-EDIC și CitiVERSE EDIC. 

 

Parallax

Vizualizari
879
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri