Adi Iacob

Câte 100.000 Euro de la stat pentru firme private. Descarcă propunerea programului Microindustrializare 2018

Thumbnail

Ministerul pentru Mediul de Afaceri a publicat vineri propunerea de schemă de ajutoare de minimis pentru programul Microindustrializare 2018, prin care firmele mici și mijlocii private din România vor putea obține fonduri nerambursabile de câte 450.000 de lei fiecare (aproape 100.000 de euro), pentru investiții în industrie.

Bugetul total pe anul 2018 este de 74.359.000 lei pentru această linie de finanțare, statul estimând că va putea finanța astfel maximum 165 de firme cu acești bani.

Obiectivul Programului naţional multianual de microindustrializare îl constituie susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare. 

(Citește și: Fonduri pentru firme 2018: Start-Up Nation și celelalte ajutoare nerambursabile de la stat pentru mici afaceri)

Cum se vor face înscrierile

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se vor face fac on-line pe pagina web www.aippimm.ro. Pentru asta este nevoie însă ca guvernanții să aprobe schema de minimis și să o publice în Monitorul Oficial. Apoi, aplicația online de înscriere se va deschide pe site.

Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe pagina web a instituţiei cu cel putin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. După crearea contului de înscriere aplicaţia va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj şi un link de confirmare. Adresa de e-mail trebuie să aparțină beneficiarului si să se regăsească în toată documentația, aceeaşi adresă va fi folosită pentru toată corespondenţa pe întreaga perioadă de implementare şi monitorizare a programului. După confirmare aplicaţia de înregistrare a planului de afaceri va deveni activă pentru completarea on-line a planului de afaceri şi încărcarea în aplicaţie a documentelor solicitate. 

În cadrul planului de afaceri se încarcă cererea tip de acord de principiu pentru finanțare semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul societăţii, însoţită de următoarele documente justificative:

  • situaţiile financiare ale solicitantului, înregistrate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice pe a căror rază îşi au sediul operatorii economici (Art.III din OUG nr.90/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale (bilanţ contabil, contul de profit şi pierdere, date informative, anexe, balanţa de verificare.
  • declarația pe propria raspundere - Anexa nr. 2 la prezenta procedura
  • declarația de IMM- Anexa nr. 5 si Anexa nr. 6 (dacă este cazul)
  • declaraţie pe propria răspundere din partea Asociatului/Acţionarului/ din care să reiasă faptul că a mai avut/are, sau nu a mai avut/are altă societate;
  • declaraţie pe propria răspundere din partea Asociatului / Acţionarului din care să reiasă faptul că nu are datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale pentru sediul social si toate punctele de lucru.
  • declaraţie pe propria răspundere ca asociaţii/acționarii nu au calitatea de asociaţi/acţionari în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţie financiară nerambursabilă la oricare din Programele derulate de către MMACA în anul 2018.

Pentru înscrierea în cadrul Programului, operatorul economic va completa şi transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 10 zile lucrătoare de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului. În cazul în care nu sunt completate coerent toate punctele şi subpunctele din cadrul fiecărei secţiuni a planului de afaceri, aplicantul va primi scrisoare de respingere.

Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii este de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile. Admiterea în Program se va face  în  ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line.

Verificarea planurilor de afaceri on-line se va face în termen de 30 de zile lucrătoare astfel:

  • din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii planurile de afaceri vor fi evaluate în ordinea numărului RUE, în baza verificării documentelor justificative încărcate în aplicație. Solicitanţii care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la pct. 3.2 din prezenta procedură vor primi scrisori de înştiinţare a respingerii din Program.
  • verificarea planurilor de afaceri se va face doar pentru solicitările care au fost admise din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, în ordinea numărului RUE, în limita bugetului aprobat. Peste limita bugetului aprobat, verificarea   planurilor de afaceri se efectueaza în cazul în care aplicanţii admişi la finanţare în limita bugetului, depun cerere-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, în cazul în care AIMMAIPE constată că solicitanţii nu prezintă dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului sau nu semnează contractul de finanţare în termenul specificat, în situaţia unei suplimentări a bugetului alocat Programului, precum şi în alte situaţii în care bugetul permite acest lucru.

Solicitantul poate formula o contestaţie, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în Planul de afaceri on-line cu documentele justificative depuse.

Proiect Procedura Microindustrializare by Anonymous JqJM71gW on Scribd

Parallax

Vizualizari
2754
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri