Claudiu Zamfir

UPDATE/De azi se fac înscrieri la Electric-Up: max. 100.000 Euro pentru panouri solare și chargere de mașini electrice. Ghidul de finanțare

Thumbnail

Astăzi, 4 decembrie 2020, s-a deschis sesiunea de înscrieri în programul Electric-Up, prin care IMM-urile din domenii diverse și operatorii HoReCa vor putea accesa fonduri nerambursabile de maximum 100.000 de euro fiecare, să-și instaleze panouri fotovoltaice și stații de încărcare a mașinilor electrice.

UPDATE2: în primele 12 ore ale sesiunii, s-au înscris 3 solicitanți. Sesiunea ține 60 de zile.

Thumbnail

UPDATE1: Solicitările de informații suplimentare și suport tehnic privind utilizarea platformei de depunere "Electric UP" se fac doar prin intermediul adresei de email electric.up@energie.gov.ro - a transmis Ministerul Economiei.

UPDATE: În primele 3 ore de la lansarea sesiunii, un singur aplicant s-a înscris în program. Are și o denumire sugestivă - Dare 2 Succeed SRL (se pare că acești antreprenori îndrăznesc să aibă succes). Este o firmă din județul Timiș, cu doi asociați. Pentru această sesiune de Electric-Up bugetul ajunge pentru crca 1000 de firme.

Thumbnail

Formularul electronic de înscriere în cadrul programului EletricUp va fi activ pe link-ul granturi.imm.gov.ro , începând din 4 decembrie 2020, ora 10.00, pe o perioadă de 60 de zile - conform Ministerului Economiei.

Reamintim că prin programul Electric-Up, în prima fază, Ministerul Economiei pune la bătaie un buget de aproape 100 de milioane de euro, în anul 2021, din care ar urma să se acorde fonduri nerambursabile de până la 100.000 de euro fiecare pentru microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) din aproape toate domeniile (cu unele excepții) și pentru firme HoReCa indiferent de dimensiune (restaurante, pensiuni, hoteluri etc).

„Prin Programul de finanțare se acordă un ajutor de minimis beneficiarilor întreprinderi mici și mijlocii în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și beneficiarilor operatori economici care activează în domeniul HORECA, conform Clasificării activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, astfel cum a fost actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007, una dintre activitățile corespunzătoare domeniului HORECA, în sumă maximă de 100.000 euro/beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile” - se arată în Ghidul de finanțare ElectricUp.

Procedura de înscriere la finanțarea ElectricUp

Așa cum am anunțat anterior, joi, 19 noiembrie 2020, a început pre-înscrierea în programul Electric-Up, în care potențialii solicitanți au început să-și facă profiluri pe portalul de granturi al Ministerului Economiei - etapa 1.

Ceea ce urmează să înceapă pe 4 decembrie 2020 este etapa 2 - înscrierea efectivă la finanțare pe portalul de granturi.

Extrase din Ghid, pentru înscrieri:

ART. 12 Înscrierea solicitanţilor și validarea înscrierii acestora
(1) Solicitanții, IMM-uri și operatori economici din domeniul HoReCa se înscriu în Program prin completarea cererii de înscriere în aplicația informatică, conform formularului prevăzut în Anexa nr. 2 la ghid.
(2) Cererea de înscriere se semnează electronic de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia.
(3) În cazul în care cererea de înscriere este semnată de către persoana împuternicită de reprezentantul legal, se va atașa împuternicirea notarială, scanată sau semnată digital.
(4) Datele introduse de solicitant se validează automat de către aplicația informatică.
(5) În urma validării, solicitantului i se generează automat un număr de identificare (profil, user și parolă).

ART. 13 - Depunerea, evaluarea proiectelor și atribuirea CPP
(1) Depunerea proiectelor se efectuează prin intermediul aplicației informatice în sesiunea de depunere.
(2) Proiectele vor îndeplini criteriile de eligibilitate şi cerinţele tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice și stațiilor de reîncărcare din prezentul ghid;
(3) Procedura de depunere a proiectului constă în:
a) completarea, de către solicitant, a câmpurilor obligatorii generate de platforma informatică;
b) prezentarea proiectului în format .csv, prin încărcarea simulării proiectului realizată în PVGIS pe platforma informatică, cu respectarea criteriilor de eligibilitate și specificațiilor tehnice prevăzute la art. 14.
(4) Solicitantul va semna electronic depunerea proiectului;
(5) Proiectul depus prin intermediul aplicației informatice, va primi o recipisă electronică care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei/sesiunii de depunere, pe care vor fi menționate coeficientul de performanță al proiectului (CPP) și numărul de ordine eliberat de aplicația informatică;
(6) În cazul în care se constată neclarităţi în documentele depuse, acestea prezintă neconcordanţe sau au fost depuse într-o altă formă decât cea prevăzută de ghid, Autoritatea aduce la cunoştinţă operatorilor economici motivele invalidării, prin intermediul platformei informatice, iar aceştia, în termen de 15 zile lucrătoare, au posibilitatea de a completa/transmite documentele în forma corectă şi/sau a clarificărilor, cu condiţia ca documentele şi/sau clarificările să dovedească eligibilitatea solicitantului la data depunerii.
(7) Atrag respingerea dosarului de validare următoarele:
a) nerespectarea termenului de depunere a proiectului;
b) lipsa unui document, neprezentarea acestuia la termenul stabilit ori depășirea perioadei de valabilitate a acestuia;
c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate sau a unei cerințe tehnice;
d) solicitarea pentru instalare doar a sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, fără stația/staţiile de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.
e) solicitarea pentru instalare doar a stației/staţiilor de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, fără sistemul de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică.

Proiectele  vor  fi  departajate  prin Coeficientul  de  Performanță  al Proiectului  (CPP),  calculat  prin  aplicația  informatică  conform  specificațiilor  din Anexa 1 la ghid.

Pentru departajarea unor solicitanți cu CCP egal, se folosește Puterea însumată AC și DC a punctelor de reîncărcare solicitate pentru instalare prin program de către fiecare solicitant.

În situația egalității perfecte după aplicarea ambelor criterii anterioare, solicitanții vor fi departajați în funcție de Valoarea proiectului de fotovoltaice și încărcare prezentat și apoi de Ordinea depunerii documentelor în program.

Descarcă de AICI Ghidul de finanțare ElectricUp în forma finală.

 

Ghid-ElectricUp-03-12-2020 by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
15243
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Filip
One
La inscrieri nu ne bate nimeni! Mai ales inainte de alegeri. Sa ne inscriem la tot ce se poate, zic.
Altfel, platile pentru masura 2 o sa se faca la anul si ajutorul pentru HORECA vine prin iunie-septembrie 2021, dupa ce se depun bilanturile pe 2020.
O sa-si puna restaurantele si pensiunile panouri solare si puncte de incarcare auto in locatii abandonate.
Astia stiu ca pandemia a inceput acum 9 luni? NOUA LUNI!! Noi facem inscrieri peste inscrieri.
poza de profil
Alex
Smeu
Poate cineva sa spuna daca a aplicat pentru aceste fonduri avand o pensiune mai mica (nu ceva gigantic precum o sala de evenimente sau pensiune pe cateva hectare?). Intreb pentru ca si eu eram interesat, nu cat pentru castig, caci nu castigi nimic in afara de onoarea de a ingriji o intreaga instalatie timp de 10 ani, dar pentru factorul de noutate, si din pacate nu pot participa pentru ca puterea minima e de 27 kW (ceea ce inseamna peste 100 mp de panouri) si efectiv nu am suprafata decat daca ma baricadez cu panouri peste tot :)
poza de profil
Alexandra
Dragomir
Exista urmatoarele neconcordante intre Ghidul programului Electric Up publicat pe site-ul energie.gov.ro si platforma de aplicare https://granturi.imm.gov.ro/:
- Nu exista Anexele sau posibilitatea de atasare a anexelor prevazute in ghid: Anexa 1,2,3
- La "Dovada forma de proprietate"in Ghid este specificat ca " În cazul în care beneficiarul nu este proprietarul imobilului pe care se implementează proiectul, documentele doveditoare ale calității de administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie vor fi însoțite de extrasul de carte funciară (nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii) al respectivului imobil, precum și de acordul proprietarului cu privire la implementarea proiectului". Aplicatia nu da posibilitatea incarcarii mai multor documente cu aceeasi tip.
- In Ghid la Art. 8 sunt specificate Etapele Programului. Alin. 3 specifica sesiunea de inscriere cu pasii aferenti si de asemenea ca "Sesiunea de depunere a proiectelor se va desfășura timp de minim 2 luni (60 de zile), ulterior demarării sesiunii de înscriere". Aceste etape nu se respecta.
- Singura informare oficiala cu privire la deschiderea programului existenta pe site-ul ïmm.gov.ro este ca se deschide Sesiunea de Inscriere care, in baza definitiei din Ghid, nu se desfasoara simultan cu depunerea.

Avand in vedere ca Programul de finantare "Electric Up" este reglementat de catre OUG 159/03.09.2020 care mentioneaza la Art. 1 ca programul se implementeaza in baza unui ghid de finantare, cum este posibil si legal ca implementarea propriu-zisa sa difere de ghid?

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri