Claudiu Zamfir

Fonduri pentru firme: Ghid propus la ElectricUp. Câte 100.000 Euro pentru panouri solare și chargere de mașini electrice

Thumbnail

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din diverse domenii, precum și pensiunile, hotelurile, restaurantele și alte companii HoReCa de toate dimensiunile sunt invitate să-și pregătească deja proiectele pentru a obține fonduri nerambursabile de la stat de câte 100.000 de euro pentru a-și instala panouri fotovoltaice și stații de alimentare a mașinilor electrice. Condițiile de eligibilitate, procedurile de înscriere și alte detalii sunt disponibile în proiectul de Ghid de finanțare pentru programul Electric Up.

Ministerul Economiei invită deja posiblii beneficiari să-și pregătească documentațiile pentru accesarea programului Electric-Up în baza proiectului provizoriu de Ghid de finanțare.

În vederea pregătirii tehnice a proiectelor, vă invităm să consultați proiectul ghidului de finanțare ElectricUp, pentru întreprinderi mici și mijlocii și domeniul HORECA, privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și a staţiilor de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in” - a transmis Ministerul Economiei, în condițiile în care este publicat un proiect de Ghid, nu Ghidul oficial.

Finanţarea nerambursabilă se acordă în cuantum de maximum 100.000 de euro pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată de 100 kWp și cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile.

Se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile.

Bugetul total al programului pe anul 2021 este de circa 100 milioane euro. Programul de finanțare se aplică pe perioada 2021- 2027, în mai multe cicluri de finanțare.

Condiții de eligibilitate pentru firme în programul ElectricUp

Vor fi 2 categorii principale de beneficiari ai finanțării ElectricUp:

 • Microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) din aproape toate domeniile, cu excepția celor prevăzute în anexa 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (vor fi excluse firmele din agricultură, producție de tutun, de vin, de băuturi spirtoase etc.).
 • Persoane juridice române din sectorul HoReCa (activitate principală sau secundară) - codurile CAEN: 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată, 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 - Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație, 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 - Alte activități de alimentație, 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a., 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

În plus, solicitanții trebuie să îndeplinească o serie întreagă de condiții, printre care:

 • să aibă îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale în vigoare;
 • să se angajeze că vor întocmi, prin instalatorul ales, toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare, respectând legislaţia în vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie energie electrică şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
 • Să se angajeze că vor instala sistemul de panouri fotovoltaice și stațiile de reîncărcare prin instalatorul ales, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare.

Cheltuieli eligibile ElectricUp:

- cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ

- cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare;

- cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

- cheltuieli de consultanță și management de proiect de maxim 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

- cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare figura 1;

- cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare figura 2;

- 30% din cheltuielile cu achiziția acumulatorilor de stocare (maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice), opțional.

- este considerată cheltuială eligibilă taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă.

Cheltuielile aferente branşamentului la reţeaua de energie electrică NU sunt eligibile pentru finanţarea din Program.

Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, cu excepția cheltuielilor cu proiectarea, de consultanță și management de proiect contractate începând cu maxim 30 zile anterior înscrierii în program, dovedite cu înscrisurile aferente.

Înscrierea în programul ElectricUp și celelalte etape

 1. publicarea pe pagina de internet a Autorităţii, www.energie.gov.ro a informaţiilor necesare demarării programului;
 2. înscrierea solicitanţilor și validarea înscrierii acestora;
 3. depunerea, evaluarea proiectelor și atribuirea unui coeficient de performanță al proiectului (CPP);
 4. solicitarea de informații suplimentare și clarificări;
 5. analiza și aprobarea proiectelor;
 6. publicarea listei proiectelor eligibile și respinse pe pagina de internet energie.gov.ro;
 7. depunerea și soluționarea contestațiilor de către comisia de soluționare a contestațiilor;
 8. publicarea listei finale ca urmare a rezultatelor contestațiilor pe pagina de internet energie.gov.ro;
 9. încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă;
 10. publicarea listei contractelor de finanțare semnate pe pagina de internet energie.gov.ro;
 11. acceptarea solicitărilor de avans și plata acestora;
 12. implementarea proiectelor de către Beneficiari;
 13. decontarea sumelor solicitate de către Beneficiari;
 14. monitorizarea implementării proiectului la Beneficiari;
 15. monitorizarea durabilității proiectului la Beneficiari.

Depunerea proiectelor se va face prin intermediul aplicației informatice în sesiunea de depunere (va fi un anunț pe site-ul oficial energie.gov.ro).

Procedura de depunere a proiectului constă în:

 • completarea, de către solicitant, a câmpurilor obligatorii generate de platforma informatică;
 • prezentarea proiectului în format .csv, prin încărcarea simulării proiectului realizată în PVGIS pe platforma informatică, cu respectarea criteriilor de eligibilitate și specificațiilor tehnice prevăzute la art. 14.
 • solicitantul va semna electronic depunerea proiectului;

Proiectul depus prin intermediul aplicației informatice va primi o recipisă electronică care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate (Ministerul Economiei) în interiorul perioadei/sesiunii de depunere, pe care vor fi menționate coeficientul de performanță al proiectului (CPP) și numărul de ordine eliberat de aplicația informatică.

Proiectele vor fi departajate prin Coeficientul de Performanță al Proiectului (CPP), calculat prin aplicația informatică conform specificațiilor din Anexa 1 la ghid.

Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a Autorităţii, energie.gov.ro.

Descarcă de AICI propunerea oficială de Ghid ElectricUp sau vizualizează documentul mai jos:

 

Ghid Finantare Eletric Up Panouri Charger Masini Electrice by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
16189
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
De ce
nu merge?
Multumim pentru invitatie, dar ce proiecte sa pregatesti in conditiile in care am mai pregatit proiecte si pentru Masura 3, iar in acest moment pare ca nu se mai intampla nimic. Ce facem, pregatim proiecte si apoi stam si ne uitam la ele pentru ca nu le mai finanteaza nimeni?
poza de profil
Tomoiaga
Mihaela

Daca terenul este cu sarcini ( este girat la banca) se pot monta panourile?

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri