Claudiu Zamfir

Salariile IT-iștilor 2018: Ce fac firmele pentru facilitatea CASS și pe ianuarie. Verificări ANAF pe analiză de risc

Thumbnail

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a elaborat proiectul de norme de aplicare a ordonanței 3/2018, prin care statul plătește o parte din contribuția la sănătate a angajaților din firmele private, din domeniile IT și cercetare sau cu dizabilități.

Pentru ca salariații din IT, cercetare și cei cu dizabilități, din firmele private, să nu piardă la salariul net odată cu mutarea contribușiilor sociale de la angajator la sangajat și nici firmele să nu suporte pierderi pentru menținerea remunerațiilor nete, Guvernul a dat ordonanța de urgență 3/2018.

Aceasta constă în suportarea de la bugetul de stat a unei părți din contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă cu normă întreagă aflate în derulare la data de 31 decembrie 2017 și care se încadrează în categoriile de persoane scutite de la plata impozitului pe venit potrivit art. 60 din Codul fiscal”.

Cealaltă parte de contribuții este reținută la sursă și plătită de angajator.

Noile norme de aplicare, propuse de ANAF, detaliază modul în care se va aplica această facilitate fiscală:

  • Sumele deduse de către angajatori se vor înscrie în Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, Formular 112.
  • Pentru ca angajații să beneficieze de prevederile Ordonanței de urgență 3/2018 în cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor realizate în anul 2018, înainte de data intrării în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă, angajatorul poate efectua regularizarea prin depunerea unei declaraţii rectificative, până la 31 decembrie 2018.

Verificările ANAF pe analiză de risc la firmele de IT beneficiare:

Potrivit OUG 3/2018, valoarea reprezentând diferenţa pozitivă dintre contribuţia de asigurări sociale de sănătate calculată la nivelul întreg (conform Codului fiscal) şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate redusă conform acestei ordonanțe de urgență se stabilește de către firmă și se evidenţiază distinct ca sumă dedusă în Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

 Conform normelor de aplicare, verificarea modului de determinare a acestei diferenţe se va realiza de către organele fiscale pe baza unei analize de risc specifice, după cum urmează:  

a) Organul fiscal va proceda la identificarea contribuabililor/plătitorilor, după caz, care au obligaţia de stabilire, reţinere la sursă şi plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

b) După identificarea contribuabililor/plătitorilor, organul fiscal va proceda la efectuarea unei analize de risc specifice, în vederea identificării riscurilor de neconformare în ceea ce priveşte îndeplinirea de către contribuabilii/plătitorii în cauză a obligaţiilor.

c) Urmare analizei de risc specifice se va stabili gradul de risc fiscal pentru fiecare dintre contribuabilii/plătitorii supuşi analizei, precum şi nivelul riscului.

d) Funcţie de gradul de risc identificat şi de nivelul de risc stabilit, urmare analizei de risc specifice, se vor dispune măsuri în ceea ce priveşte modul de evaluare, gestionare şi tratare a riscurilor stabilite. 

Astfel, organul fiscal, după caz, va proceda fie la notificarea contribuabililor/plătitorilor în cauză, în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale referitoare la stabilirea corectă a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate, prin depunerea de declaraţii rectificative, fie la efectuarea de controale fiscale potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.  

În situaţia efectuării controalelor fiscale vor fi avute în vedere prevederile legale referitoare la prescrierea dreptului organului fiscal de a stabili diferenţe de obligaţii fiscale - mai prevăd normele propuse de ANAF.

Norme Ordin Aplic OUG3 by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
10568
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri