Claudiu Zamfir

Descarcă Legea telemuncii: Reguli pentru firmele cu angajați care lucrează de acasă. Definiția în care pot intra și programatorii

Thumbnail

Firmele care au angajați ce lucrează de acasă sau altă din alt loc, la distanță de locul de muncă, cum ar putea fi, de exemplu, programatorii saua lți IT-iști, vor avea de respectat o serie de reguli ale activității de telemuncă, concept normativ introdus printr-o nouă lege adoptată miercuri de Parlament.

Legea privind reglementarea activităţii de telemuncă definește telemunca astfel:

Forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puţin o zi pe lună, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor”.

Parlamentul a eliminat astfel o limitare a telemuncii la contractele cu normă întreagă, așa cum era prevăzută în proiectul de lege plecat din Guvern. Astfel, telemunca va fi reglementată și pentru contractele part-time. Această modificare a fost cerută expres de Consiliul Economic și Social, așa cum a arătat StartupCafe.ro, la vremea respectivă.

Angajații care desfășoară activități de telemuncă se numesc telesalariați.

Din definiția telemuncii, care implică tehnolologia informației, precum și din practica pieței muncii, putem recunoaște angajați care s-ar putea încadra în activitatea de telemuncă: programatorii, content marketerii, specialiștii în SEO (oprimizarea site-urilor pe motoarele de căutare), social media etc.

Pentru a se putea aplica, legea mai trebuie promulgată de președintele țării și publicată în Monitorul Oficial.

(Recrutezi? Postează joburile tale pe Startupcafe și fă-le cunoscute către profesionistii care ne citesc.  Secțiunea „Locuri de munca, oferte de lucru”)

Contractul de TELEMUNCA - din cuprinsul legii:

Telesalariaţii organizează programul de lucru de comun acord cu angajatorul, în conformitate cu prevederile contractului individual de muncă, regulamentului intern şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil, în condiţiile legii.

Angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului, în condiţiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern şi/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, în condiţiile legii.

În cazul activităţii de telemuncă, contractul individual de muncă
conţine, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (3) din Legea
nr. 53/2003, următoarele:

a) precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă;

b) perioada şi/sau zilele în care telesalariatul îşi desfăşoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator;

c) locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, convenite de părţi;

d) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului şi modalitatea concretă de realizare a controlului;

e) modalitatea de evidenţiere a orelor de muncă prestate de telesalariat;

f) responsabilităţile părţilor convenite în funcţie de locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, inclusiv responsabilităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în conformitate cu prevederile art. 7 şi 8;

g) obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la locul desfăşurării activităţii de telemuncă a materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz;

h) obligaţia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispoziţiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi/sau regulamentul intern, în materia protecţiei datelor cu caracter personal, precum şi obligaţia telesalariatului de a respecta aceste prevederi;

i) măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul să nu fie izolat de restul angajaţilor şi care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat;

j) condiţiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activităţii în regim de telemuncă.

Angajatorul are următoarele obligaţii specifice privind securitatea şi sănătatea în muncă a telesalariatului:

a) să asigure mijloacele aferente tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel;

b) să instaleze, să verifice şi să întreţină echipamentul de muncă
necesar, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel;

c) să asigure condiţii pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de desfăşurare a activităţii de telemuncă şi utilizării echipamentelor cu ecran de vizualizare:

 • la angajare,
 • la schimbarea locului de desfăşurare a activităţii de telemuncă,
 • la introducerea unui nou echipament de muncă,
 • la introducerea oricărei noi proceduri de lucru.

Telesalariatul are următoarele obligaţii:

a) să informeze angajatorul cu privire la echipamentele de muncă utilizate şi la condiţiile existente la locurile desfăşurării activităţii de telemuncă şi să îi permită acestuia accesul, în măsura în care este posibil, în vederea stabilirii şi realizării măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, necesare conform clauzelor din contractul individual de muncă ori în vederea cercetării evenimentelor;

b) să nu schimbe condiţiile de securitate şi sănătate în muncă de la locurile în care desfăşoară activitatea de telemuncă;

c) să utilizeze numai echipamente de muncă care nu prezintă pericol pentru securitatea şi sănătatea sa;

d) să îşi desfăşoare activitatea cu respectarea dispoziţiilor privind obligaţiile lucrătorilor, aşa cum sunt ele prevăzute în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, precum şi în conformitate cu clauzele contractului individual de muncă;

e) să respecte regulile specifice şi restricţiile stabilite de către angajator cu privire la reţele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispoziţie.

Amenzi la TELEMUNCĂ

Constituie contravenţie şi se sancţionează astfel următoarele fapte:

 • nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (2) lit. a) din Legea telemuncii, referitoare la obligaţia de a prevedea în mod expres în contractul individual de muncă sau în actul adiţional la acesta prestarea unei activităţi în regim de telemuncă, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană;

 

 • cu amendă de 5.000 lei, desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă fără respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) din lege (Activitatea de telemuncă se bazează pe acordul de voinţă a părţilor şi se prevede în mod expres în contractul individual de muncă odată cu încheierea acestuia pentru personalul nou angajat sau prin act adiţional la contractul individual de muncă existent).

 

 • 5000 lei, amendă, pentru nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) - inexistența acordului în scris al telesalariatului cu normă întreagă pentru  efectuarea de muncă suplimentară.

 

 • 5.000 lei amendă pentru încheierea contractului individual de muncă fără stipularea clauzelor enumerate mai sus, pentru contractul de telemuncă.

 

 • amendă de 2.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 7 lit. a) din lege - obligaţia angajatorului de a asigura mijloacele aferente tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel.

 

 • 2.000 de lei amendă pentru nerespectarea prevederilor art. 7 lit. b) referitoare la obligaţia angajatorului de a instala, verifica şi întreţine echipamentul de muncă necesar, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel.

 

 • amendă de 2.000 d elei pentru încălcarea de către angajator a obligațiilor de la art. 7 lit. c) din lege,  referitoare la obligaţia angajatorului de a asigura condiţii pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de desfăşurare a activităţii de telemuncă şi utilizării echipamentelor cu ecran de vizualizare.

Lege Telemunca by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
6243
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri