Claudiu Zamfir

Cum se va impozita bacșișul la restaurant și bar: Proiectul oficial de ordonanță

Thumbnail

Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de ordonanță pentru înregistrarea bacșișului în contabiltate, la restaurante, baruri și alte localuri, astfel încât să poată fi impozitat ca atare.

Proiectul de fost solicitat de reprezentanți ai patronilor din domeniul HoReCa și are nevoie de aprobare în Guvern și publicare în Monitorul oficial pentru a intra în vigoare.

Impozitul pe bacșiș va fi de 10% din valoarea bacșișului. Valoarea bacșișului supusă acestei impozitări nu va putea depăși 15% din nota de plată.

Proiectul de ordonanță pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale cuprinde următoarele reglementări:

- definirea bacșișului în vederea evidențierii acestor sume pe bonul fiscal, cu scopul delimitării clare a acestora de veniturile încasate de operatorii economici pentru livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor direct către populație și asigurării fiscalizării bacșișului potrivit Codului fiscal;
       

- instituirea obligației de evidențiere pe bonul fiscal a bacșișului încasat de la clienți, în cazul serviciilor de restaurant, baruri și alte activități de servire a băuturilor, indiferent de modalitatea de plată a acestuia (card/numerar/substitute de numerar);
       

- evidențierea bacșișului pe bonul fiscal nu este obligatorie pentru livrările la domiciliu;
       

- se interzice condiționarea, sub orice formă, a livrărilor de bunuri sau a prestărilor de servicii de acordarea bacșișului;
       

- se instituie obligația operatorului economic de a înmâna clientului  o notă de plată, în prealabil emiterii bonului fiscal.

- Nota de plată va conține rubrici destinate alegerii de către  client, a nivelului bacșișului pe care acesta dorește să îl ofere.

- Nivelul bacșișului oferit de client poate varia între 0% și 15%;

- se instituie obligația operatorului economic de a distribui sumele provenite din încasarea bacșișului, integral salariaților, potrivit unui regulament intern și de a le înregistra în  contabilitate pe seama conturilor de datorii/analitic distinct;
       

- în situația în care plata contravalorii consumației se face prin ordin de plată și se emite factură, bacșișul se evidențiază distinct pe aceasta;
       

- se lasă la opțiunea operatorului economic, posibilitatea marcării bacșișului pe același bon fiscal cu bunurile livrate/serviciile prestate sau pe un bon fiscal distinct, în funcție de situația de fapt, respectiv de momentul în care valoarea bacșișului este cunoscută de către emitentul bonului fiscal;
       

- bacșișul se introduce în baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale sub formă de articol, cu denumirea „bacșiș”.

 - Pentru salariat, sumele provenite din bacșiș sunt calificate ca venituri din alte surse, fiind supuse impunerii prin reținere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorii de venituri. Astfel, veniturile NU se cuprind în baza de calcul a contribuției de asigurări sociale.

„Veniturile menționate sunt calificate ca venituri din alte surse pentru care sunt aplicabile prevederile cap. X – Venituri din alte surse, din Titlul IV – Impozitul pe venit al Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, fiind supuse impunerii prin reținere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorii de venituri, în conformitate cu prevederile art. 115 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare”, mai prevede proiectul de ordonanță.

Potrivit HotNews.ro, din punct de vedere al contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), veniturile se iau în considerare la calculul plafonului de 12 salarii minime brute pe țară, peste care se datorează CASS. Astfel, se datorează CASS pentru veniturile realizate sub forma bacșișului, doar dacă împreună cu celelalte categorii de venituri cum ar fi cele din activități independente, agricultură, silvicultură, piscicultură, cedarea folosinței bunurilor, investiții sau alte surse, însumează mai mult de 12 salarii minime brute pe țară pe an. În această situație, beneficiarul veniturilor depune „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, până la data de 15 martie a anului următor celui în care au fost realizate veniturile, în care se declară depășirea plafonului anual, se calculează și se declară CASS. Contribuția se calculează ca procent de 10% din 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează.

Pe actualele reglementări în vigoare, în urma unor controale ANAF în restaurante și baruri, „există riscul  ca veniturile din bacsis distribuite angajaților să fie considerate venituri de natura salarială” - s-au plâns, încă de anul trecut,  patronii de restaurante și baruri membri ai patronatului HORA.

Ca venit de natură salarială, bacșișul e taxat cu:

  • 10% impozit pe venit
  • 25% contribusții la asigurările sociale (CAS)
  • 10% contribuții la sănătate (CASS)
  • 2,25% contribuție asigurătoare de muncă.

Proiect bacsis 2019 by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
1821
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri