Claudiu Zamfir

Fonduri europene de 25.000 Euro - 3 milioane Euro pentru mici afaceri in tehnologie. Descarca propunerile de ghiduri ale solicitantului

Imagine principala
Fonduri europene de 25.000 Euro - 3 milioane Euro pentru mici afaceri in tehnologie. Descarca propunerile de ghiduri ale solicitantului
​Microintreprinderile si firmele mici si mijlocii (IMM) vor putea obtine fonduri europene intre 25.000 de euro si 200.000 de euro, respectiv 100.000 de euro - 3 milioane de euro, din doua linii de finantare destinate afacerilor cu tehnologii noi, cercetare si inovare. Banii vor fi disponibili in Programul Operational Regional, coform proiectelor de ghiduri ale solicitantului scoase in dezbatere publica, deocamdata.

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene pregatste 2 apeluri de proiecte in valoare totala de peste 120 de milioane de euro, fonduri europene nerambursabile:

 • POR 1.1 C - Promovarea trasnferului tehnologic - Investitii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetarii - inovarii. Aici IMM-urile vor putea sa participe doar in parteneriat cu o entitate de transfer tehnologic.

 • Programul Operational Regional (POR) 1.1A - infrastructura de inovare si transfer tehnologic la care IMM-urile, dar si firmele mari vor putea participa singure sau in parteneriat cu institute de cercetare, camere de comert, universitati etc.

Cererile de finantare, planurile de afaceri si celelalte documente necesare vor putea fi depuse prin sistemul electronic MySMIS 2014.

POR 1.1 C - pana la 200.000 euro

In cadrul liniei de finantare POR 1.1 C - Promovarea transferului tehnologic IMM in parteneriat cu entitatile de inovare si transfer tehnologic (ITT) vor fi disponibili 55,1 milioane de euro pentru proiecte derulate in aproape toata tara, cu exceptia regiunii Bucuresti-Ilfov. Vor putea participa firme din toata tara, inclusiv IMM-urile din Bucuresti si Ilfov, insa proiectele trebuie sa fie realizate in celelalte 7 regiuni de dezvoltare ale tarii.

Firmele eligibile vor fi societati comerciale care au ca principal obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea sau care au in obiectul de activitate si cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora, legal constituite. Acestea trebuie sa realizeze proiectul in parteneriat cu o entitate de transfer tehnologic (centre de transfer tehnologc, incubatoare tehnologice si de afaceri, huburi etc.)

Valoarea finantarii nerambursabile va fi situata intre 25.000 euro  si 200.000 euro. Intensitatea ajutorului de minimis este de 90%, ceea ce inseamna ca IMM-ul beneficiar trebuie sa vina cu restul de 10%.

Pentru a putea beneficia de finantare, firmele trebuie sa indeplineasca si o serie intreaga de conditii, printre care:

 • A inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1 in anul fiscal anterior cererii de finantare.
 • A desfasurat activitate pentru care solicita investitia pe o perioada corespunzatoare a cel putin un an fiscal integral.
 • Firma sa fi fost infiintata cel tarziu pe 4 ianuarie 2016 si sa fi avut profit din exploatare la 31 decembrie 2016.

Cheltuieli eligibile:

 • Lucrari de construire / extindere  modernizare a spatiilor de productie / prestare servicii, inclusiv a utilitatilor generale aferente, in limita a 40% din valoarea eligibila a proiectului.
 • Achizitia de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, echipamente informattice, birotica.
 • Achizitia de echipamente si instalatii pentru economie de energie (max 10% din valoarea eligibila a proiectului).
 • Surse regenerabile de energie: solara eoliana, hidroenergie, biomasa, energie geotermala.
 • Cunostinte tehnice, brevete, drepturi de utilizare, licente, marci comerciale, programe informatice strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv.
 • Realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor / produselor proprii solicitantului. Crearea unui magazin virtual (e-shop).
 • Investitii de dezvoltare experimentala sau achizitionarea de servicii de acest tip (cum ar fi testarea de prototipuri), achizitia de servicii de consultanta etc.
 • Investitii in alte activitati de inovare: studii tehnice (de fezabilitate), obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industriala. consultata manageriala, asitenta tehnologica etc.
 • Investitii in activitati de realizare a produsului, serviciului sau procesului: elaborarea documentatiei de fabricare, pregatirea fabricarii, punerea in fabricatie, exploatarea rezultatului cercetarii, realizarea de servicii noi imbunatatite pentru IMM.

POR 1.1 A - infrastructura de inovare si transfer tehnologic - pana la 3 milioane de euro

In cadrul apelului de proiecte pregatit pentru linia de finantare POR 1.1 A - infrastructura de inovare si transfer tehnologic vor fi pusi la bataie 66 de milioane de euro, in total.
Alocarile pe regiuni

Beneficiarii vor putea fi, printre altii, firme mici si mijlocii, dar si companiile mari, singure, in parteneriat cu alte firme sau cu institute de cercetare, laboratoare, universitati etc.

Nu toate firmele de acest fel vor putea participa, pentru ca acest apel reprezina o etapa superioara a altor proceduri. Asadar, vor fi eligibili solicitantii care au parcurs urmatoarele etape:

 • apel de scrisori de intentie din partea ITT (entitate de transfer tehnologic), pe o metodologie standard.
 • prioritizarea proiectelor conform inormatiilor din scrisorile de intentie. Scrisorile de intentie au fost analizate si prioritizate de catre stuctura parteneriala care a elaborat concept-note-ul.

In cadrul apelului, se vor acorda ajutoare regionale si ajutoare de minimis care vor putea fi de minimum 100.000 de euro si maximum 3 milioane de euro.

Intr-un proiect vor putea fi accesate ajutoare regionale sau ajutoare regionale plus ajutoare de minimis cu valoare cumulata de 100.000 euro - 3 milioane euro.

De asemenea, se vor putea accesa si numai ajutoare de minimis, cu valoare de intre 100.000 euro si 200.000 euro.

La ajutorul de minimis este mai simplu: intensiatea este de maximum 90%, adica solicitantul va veni cu restul de minimum 10% din valoarea ajutorului de minimis.

La ajutorul regional, intensitatea variaza intre 35% si 70%, in functie de tipul intreprinderii si de regiunea de dezvoltare unde se va desfasura proiectul. De aceea, investitia va trebui mentinuta cel putin 5 ani in regiunea de dezvoltare respectiva.
Intensitatea ajutorului regional

Cu ajutorul regionale se vor finanta investitii in active corporale si necorporale, respectiv pentru crearea si dezvoltarea infrastructurilor de inovare si transfer tehnologic (ITT), pentru constructia, extinderea si dotarea acestora:


 • Lucrari de construire / extindere a infrastructurilor de inovare si transfer tehnologic, inclusiv a unitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI).
 • Achizitionarea de echipamente informatice, echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, instrumente (pentru executarea si / sau exploatarea seriei zero a produsului ori a instalaiei-pilot / testarea prototipurilor pentru produse / procese ), de natura mijloacelor fixe.
 • Achizitionarea de instalatii / echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile / alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului.
 • Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solara, eoliana, hidroenergia, biomasa, energia geotermala.
 • Investitii si active necorporale - berevete, licente, mari comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare.


Cu ajutorul de minimis se vor putea finanta cheltuieli pentru sprijinirea personalului entitatilor de transfer tehnologic, inclusiv achizitionarea de servicii specifice de transfer tehnologic in domeniile de specializare inteligenta nationale sau regionale (altele decat cele realizate cu personalul propriu):

 • activitati de transfer tehnologoc specific: dezvoltare de baze de date cu informatii privind ofertele de cercetare - dezvoltare, portofoliul de brevete si licente ale centrelor CI, facilitatile existente in laboratoare de cercetare - demonstratii - incercari care pot fi comercializate;
 • elaborarea de analize studii, cercetari de piata, prognoze pe teme legate de CDI sau transfer tehnologic la solicitarea mediului privat;
 • orgaizarea si participarea la targuri, conferinte, vizite de studiu, intalniri intre actorii din domeniu.
 • acorarea de sprijin IMM inovatpare pentru recrutarea de personal calificat, plasarea studentilor si a celor din invatamantul vocational in mediul de afaceri.
 • elaboarea, realizarea, experimentarea modelului sa a solutiei noi pentru produs / metoda,/ sistem / tehnologie / serviciu etc.
 • Activitati de internationalizare - participare la targuri in afata tarii, misiuni comerciale, expozitii, in calitate de expozant. Taxele de participare la aceste evenimente pot fi cosiderate cheltuieli eligibile.
 • Drepturi salariale pentru personalul implicat in activitatea de transfer tehnologic, in limita a 20% din valoarea cheltuileilor eligibile aferente ajtorului de minimis.

Domenii in care vor putea fi facute investitiile vor cuprinde:

 • Bioeconomie
 • Tehnologii informationale si de comunicatii, spatiu si securitate.
 • Energie, mediu, schimbari climatice.
 • Eco-nanotehnologii si materiale avansate
 • Sanatate.


Resurse utile:

Descarca de AICI propunerea de Ghid al solicitantului POR 1.1 C

Descarca de AICI modelul de plan de afaceri si celelalte documente scoase in consultare POR 1.1 C

Descarca de AICI propunerea de Ghid al solicitantului POR 1.1A

Descarca de AICI modelul de plan de afaceri si celelalte documente scoase in consultare POR 1.1A

Parallax

Vizualizari
696
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri