Claudiu Zamfir

Noi fonduri europene de pana la 200.000 Euro pentru mici afaceri: De la pensiuni si service-uri auto pana la firme de software, in Delta Dunarii. S-a stabilit cand se cer acesti bani

Imagine principala
Noi fonduri europene de pana la 200.000 Euro pentru mici afaceri: De la pensiuni si service-uri auto pana la firme de software, in Delta Dunarii. S-a stabilit cand se cer acesti bani
Antreprenorii din Romania care au microintreprinderi vor putea obtine in anul 2017 fonduri europene de pana la 200.000 de euro, pentru afaceri diverse, de la pensiuni turistice si service-uri auto pana la croitorii si firme de software, in mediul urban din zona Deltei Dunarii. Firmele isi vor putea cumpara diverse echipamente sau isi vor putea face site-uri de prezentare ori magazine on-line, de exemplu. Ministerul Dezvoltarii Regionale a anuntat oficial perioada in care antreprenorii vor putea depune proiectele in cadrul liniei de finantare 2.1 microintreprinderi in ITI Delta Dunarii, din cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.

Vorbim despre apelul de proiecte nr. POR 2017/2/2.1.A/ITI/1, aferent Axei prioritare 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatii de investitii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, apel dedicat zonei de Investitie Teritoriala Integrata Delta Dunarii. Acesta reprezinta varianta destinata zonei Deltei Dunarii a mai celebrei linii de finantare 2.1 A - Microintreprinderi, deschise anul trecut pentru toata tara (cu exceptia ITI Delta Dunarii si a regiunii Bucuresti-Ilfov).

 • Data de la care pot fi depuse cereri de finantare: 10.05.2017 ora 12.00
 • Data pana la care pot fi depuse cereri de finantare: 10.09.2017, ora 12.00
Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusa in cazul in care bugetul apelului este consumat mai devreme.

Proiectele se vor putea on-line, prin sistemul MySMIS 2014.

In cadrul prezentului apel se pot depune numai proiecte pentru investitiile localizate pe teritoriul acoperit de instrumentul Investitii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunarii:

 • municipiul Tulcea,
 • orasul Babadag,
 • orasul Isaccea,
 • orasul Macin
 • orasul Sulina
 • satele apartinatoare acestora.

Investitiile vor fi facute pentru afaceri in anumite domenii precizate in anexa cu codurile CAEN la ghidul solicitantului. Aici regasim domenii din cele mai diverse, insa grila de punctaj favorizeaza anumite diviziuni, cum ar fi: hoteluri si pensiuni, ateliere de mobila, editarea de software sau de jocuri pe calculator, administrare site-urilor, activitati ale portalurilor web, design si arhitectura, fotografie etc.

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 24,56 milioane euro, din care 20,88 milioane  euro contributia Fondului European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si 3,68 milioane euro contributia Bugetului de Stat (Aici, ghidul oficial publicat de Ministerul Dezvoltarii regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prezinta o eroare: in loc de 24,56 milioane euro scrie 24,56 euro).

Valoarea eligibila a proiectului trebuie sa fie de minimum 25.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansarii apelului de proiecte.

Cuantumul finantarii nerambursabile solicitate este de maximum 200.000 de euro.

In plus, cuantumul finantarii nerambursabile solicitate trebuie sa reprezinte maximum 90% din valoarea eligibila a proiectului, ceea ce inseamna ca antreprenorul trebuie sa asigure restul de 10% din cheltuielile eligibile din proiect.

Ce firme vor putea lua banii europeni si de la stat - conditii de eligibilitate

Acest ajutor de minimis finantat de Uniunea Europeana si de statul roman va putea fi accesat de firme care indeplinesc cumulativ o serie de conditii, printre care:

 • Sa fie microintreprinderi (nu au mai mult de 9 angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane de euro, echivalent in lei).
 • Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.
 • O firma care depune cererea de finantare in cursul anului 2017, trebuie sa fi fost infiintata cel mai tarziu la 3 ianuarie 2016 (prima zi lucratoare din anul 2016) si sa fi inregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2016. Criteriile privind durata de activitate si profitul din exploatare se refera la intreaga activitate a solicitantului (i.e. indiferent de domeniul de activitate.
 • Solicitantul a avut cel putin un salariat in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare (ca numar mediu de salariati) sau are cel putin un salariat cu norma intreaga pe perioada nedeterminata, la data depunerii cererii de finantare. In plus, firm trebuie sa tina cel putin un salariat pe toata peroada de la depunerea proiectului si pana ulterior platii finale inca 3 ani.

Ce isi vor putea cumpara firmele cu acesti bani europeni

Programul finanteaza doar anumite tipuri de investitii, care conduc la dezvoltarea microintreprinderii, cum ar fi:

 • lucrari de construire/ extindere/ modernizare a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale microintreprinderilor, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);
 • achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc in Subgrupa 2.1. "Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru", Subgrupa 2.2. "Aparate si instalatii de masurare, control si reglare", Clasa 2.3.6. "Utilaje si instalatii de transportat si ridicat", sau Grupa 3 "Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale" din Hotararea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare si care se incadreaza in limita valorica aferenta mijloacelor fixe, stabilita prin reglementarile legale in vigoare la data depunerii cererii de finantare.
 • achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului.
 • Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solara (utilizata la producerea de caldura sau la furnizarea de energie electrica prin sisteme fotovoltaice); energia eoliana; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermala.
 • Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare.
 • Investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) in care sunt implementate diferite functionalitati specifice comertului electronic: publicarea cataloagelor de articole, preturi si stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plata electronica.

Pentru proiecte care implica executia de lucrari de constructii, indiferent daca se supun sau nu autorizarii) proiectul propus prin cererea de finantare nu a mai beneficiat de finantare publica in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare, pentru acelasi tip de activitati (constructie/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiasi infrastructuri/ aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare.

In acest sens, solicitantul va completa, pe proprie raspundere, Declaratia de eligibilitate. Realizarea unor lucrari de extindere a unui spatiu de productie a carui construire a beneficiat de finantare publica in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare se considera a respecta aceasta conditie de eligibilitate.

Resurse utile:
Parallax

Vizualizari
4744
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri