Claudiu Zamfir

Vin fondurile PNRR de max. 70.000 EUR pentru ONG-uri: Schemă de ajutoare publicată în Monitorul Oficial. eFactura, printre cheltuielile eligibile

fonduri-calculator-dreamstime.

Fondurile europene de câte 25.000-70.000 EUR pentru organizațiile neguvernamentale (ONG) românești urmează să se deschidă în curând, fiind publicată în Monitorul oficial o schemă de ajutoare de minimis în acest sens.

Încă din ianarie 2024 am scris pe StartupCafe.ro despre proiectul de ghid al solicitantului pentru apelul Investiția I9. Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale, finanțat cu fonduri europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

De atunci, ne-au tot întrebat oamenii din ONG-uri când se deschide apelul de proiecte, că au nevoie de bani pentru a își digitaliza acitivitățile.

Conform calendarului estimativ PNRR publicat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) joi, apelul de proiecte pentru ONG-uri urmează să se deschidă luni, 22 aprilie 2024 (dată estimativă). Proiectele se vor depune pe platforma online PNRR.

Între timp, MIPE a publicat în Monitorul Oficial schema de ajutor de minimis pentru ONG-urile cu activitate economică. Valoarea totală a acestei scheme este de 5,3 milioane EUR (4,5 milioane EUR fără TVA).

Separat, ONG-urile fără activiatte economică vor avea la dispoziție un buget de 4,5 milioane EUR (fără TVA), dar pentru acestea nu este nevoie de schemă de ajutor de minimis, au explicat, pentru StartupCafe.ro, oficiali din  MIPE.

Din acești bani, ONG-urile vor putea obține granturi de câte 25.000 – 70.000 EUR pe proiect. Suma variază în funcție de nivelul de digitalizare (DESI) pe care îl prevede proiectul. Beneficiarul va  asigura din surse proprii o cofinanțare de minim 5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente ajutorului de minimis.

Condiții de eligibilitate ONG

Beneficiarii trebuie să îndeplinească  o serie de condiții de eligibilitate, cumulative, printre care:

 •     sunt organizaţii neguvernamentale (ONG) constituite conform legislaţiei naţionale în vigoare referitoare la asociaţii şi fundaţii,
 •     au sediul social sau un punct de lucru în România;
 •     sunt înființate cel târziu la data de 31 decembrie 2022;
 •     la data semnării contractului de finanțare nu au obligații de plată nete neachitate în termen, către bugetul consolidat al statului și respectiv bugetul local și nu au fapte înscrise în cazierul fiscal pentru toate punctele de lucru situate pe raza unor unități administrativ teritoriale diferite.

Sistemele eFactura, incluse în cheltuielile eligibile

Schema de ajutor de minimis (pentru ONG-urile cu activitate economică) include o listă lungă de cheltuieli eligibile:

 • a) cheltuieli privind consultanța pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării (servicii de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie ONG-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare) și pentru implementarea proiectului, în procent de maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
 • b) cheltuieli privind investițiile în infrastructura digitală a ONG-urilor: achiziționarea de echipamente TIC și periferice (server, calculatoare personale tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de rețea, echipamente periferice etc.) — cheltuială obligatorie;
 • c) cheltuieli privind participarea la programe de dezvoltare a competențelor digitale (programe furnizate de instituții/ organizații de formare/formatori specializați în domeniu) ale personalului și voluntarilor, în scopul furnizării de servicii la distanță adresate beneficiarilor organizației, în valoare eligibilă de maximum 1.500 lei/persoană — cheltuială obligatorie;
 • d) cheltuieli cu serviciile de dezvoltare de platforme și soluții CRM (gestionarea relațiilor cu clienții) și participarea angajaților la programe de formare/instruire privind gestionarea de platforme și soluții CRM, în valoare eligibilă de maximum 1.000 lei/persoană;
 • e) cheltuieli privind achiziția de active necorporale: licențe (achiziționarea licențelor software pentru server, licențelor necesare operării calculatoarelor personale tip desktop/portabile și pachetelor software tip office), alte programe informatice, în scopul transformării digitale a organizației;
 • f) cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software dedicate sectorului ONG — soluții de management financiar (inclusiv compatibile cu sistemul RO e-factura), pentru administrarea resurselor umane, managementul voluntarilor, managementul și retenția donatorilor etc., aplicații informatice/licențe specifice pentru persoanele cu dizabilități în scopul creșterii nivelului de accesibilizare a serviciilor digitale pentru persoanele vulnerabile, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora în BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;
 • g) cheltuieli privind realizarea/modernizarea rețelei LAN necesare pentru implementarea proiectului;
 • h) cheltuieli cu achiziționarea serviciilor de dezvoltare aferente unui website de prezentare a ONG-ului;
 • i) cheltuieli aferente achiziționării/închirierii, pe perioada de implementare și sustenabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou;
 • j) cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/ dosare/hârtie în digital indexabil;
 • k) cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/rețele, pe perioada de implementare și sustenabilitate a proiectului;
 • l) cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip cloud computing [software ca serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS) și infrastructură ca serviciu (IaaS)] pe perioada de implementare și sustenabilitate a proiectului;
 • m) cheltuieli cu serviciile pentru auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT); entitățile care furnizează astfel de servicii nu pot avea calitatea de furnizori și pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul unui proiect — cheltuială obligatorie, în procent de maximum 5% din valoarea proiectului;
 • n) cheltuielile cu resursele umane implicate în managementul de proiect (în procent de maximum 10% din valoarea eligibilă);
 • o) valoarea TVA aferente cheltuielilor eligibile de la lit. a)—n), în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile, este suportată din bugetul de stat, în baza schemei de ajutor de minimis, în conformitate cu art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021.

Cheltuielile cu resursele umane se stabilesc proporțional cu timpul efectiv alocat activităților în proiect și includ remunerația netă și contribuțiile/taxele aferente.

Achiziția de echipamente (hardware) este eligibilă în valoare maximă de 1/3 din bugetul total eligibil al proiectului.

Cheltuielile cu activitățile obligatorii de informare și publicitate, ce derivă exclusiv din Manualul de identitate vizuală privind operațiunile finanțate din Mecanismul de redresare și reziliență, definite în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) 2021/241 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare, vor fi suportate de beneficiar.

Beneficiarii care nu finalizează proiectul în perioada de implementare a proiectului vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului după această perioadă.

Parallax

Vizualizari
10065
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri