Claudiu Zamfir

Fonduri europene 2024: Câte 25.000-70.000 EUR pentru ONG-uri românești, să-și cumpere computere, softuri și alte mijloace IT

fonduri-calculator-dreamstime.

Organizațiile neguvernarmentale (ONG) din România vor putea obține fonduri nerambursabile de câte 25.000-70.000 EUR, să-și cumpere calculatoare, softuri și alte mijloace IT, printr-o nouă linie de finanțare care urmează să se deschidă în anul 2024, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a scos în consultare publică proiectul de ghid al solicitantului pentru apelul Investiția I9. Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale, finanțat cu fonduri europene din PNRR.

Obiectivul apelului îl reprezintă sprijinirea sectorului organizațiilor neguvernamentale pentru transformarea digitală și creșterea nivelului de alfabetizare digitală a lucrătorilor/ voluntarilor din cadrul organizațiilor.

Potrivit calendarului orientativ, ONG-urile din România vor putea depune cererile de finanțare în sistemul electronic PNRR în perioada februarie – aprilie 2024.

Între timp, cei interesați pot transmite propuneri de modificare a ghidului în termen de 10 zile lucrătoare (începând din 16 ianuarie 2024), pe e-mail la: contact.implementarepnrr@mfe.gov.ro .

Bugetul alocat acestui apel este de 9 milioane EUR.

Din acești bani, ONG-urile vor putea obține granturi de câte 25.000 – 70.000 EUR pe proiect. Suma variază în funcție de nivelul de digitalizare (DESI) pe care îl prevede proiectul. Beneficiarul va  asigura din surse proprii o cofinanțare de minim 5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente ajutorului de minimis.

MIPE își propune să finanțeze 200 de organizații neguvernamentale prin acest apel de proiecte.

Granturi PNRR pentru ONG-uri: condiții de eligibilitate a organizațiilor

Conform propunerii oficiale de ghid PNRR, beneficiarii trebuie să îndeplinească  o serie de condiții de eligibilitate, cumulative, printre care:

 1. sunt organizaţii neguvernamentale (ONG) constituite conform legislaţiei naţionale în vigoare referitoare la asociaţii şi fundaţii,
 2. au sediul social sau un punct de lucru în România;
 3. sunt înființate cel târziu la data de 31 decembrie 2022;
 4. la data semnării contractului de finanțare nu au obligații de plată nete neachitate în termen, către bugetul consolidat al statului și respectiv bugetul local și nu au fapte înscrise în cazierul fiscal pentru toate punctele de lucru situate pe raza unor unități administrativ teritoriale diferite.

Activități eligibile la ajutoarele PNRR pentru ONG-uri

Vor fi eligibile la ajutoarele de minimis activitățile care au ca scop sprijinirea transformării digitale a organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) și de a spori nivelul de alfabetizare digitală în rândul personalului, astfel:

 1. activități pentru investiții în infrastructura digitală a ONG-urilor: achiziţionarea de echipamente TIC şi periferice (server, calculatoare personale tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de reţea, echipamente periferice, etc.), dezvoltarea de aplicații software dedicate sectorului ONG (soluții de management financiar, administrarea resurselor umane, managementul voluntarilor, managementul și retenția donatorilor etc);
 2. activități privind dezvoltarea competențelor digitale ale personalului și voluntarilor în ceea ce privește furnizarea de servicii la distanță beneficiarilor;
 3. dezvoltarea de platforme și soluții CRM (gestionarea relațiilor cu clienții) și achiziționarea de echipamente aferente;
 4. alte activități privind achiziția de active necorporale: licențe (achiziţionarea licenţelor software pentru server, licenţelor necesare operării calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licenţelor software antivirus precum şi pachetelor software tip office), alte programe informatice în scopul transformării digitale a organizației;
 5. construirea/modernizarea reţelei LAN necesară pentru implementarea proiectului (în interiorul clădirii unde se implementează proiectul şi între corpuri de clădire - dacă aparţin aceluiaşi solicitant şi sunt la aceeaşi adresă poştală);
 6. achiziţionarea/dezvoltarea unui website de prezentare a ONG-ului;
 7. achiziţionarea unui nume de domeniu nou “.ro” - în cazul în care beneficiarul nu are un domeniu la data depunerii cererii de finanţare;
 8. achiziţionarea şi implementarea soluţiei de semnătură electronică (de la furnizori autorizaţi) – activitate eligibilă înainte de semenarea contractului de finanțare;
 9. achiziţionarea de aplicaţii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilităţi în scopul creșterii nivelului de accesibilizare a serviciilor digitale pentru persoanele vulnerabile;
 10. activități privind asigurarea accesului la bănci de date, servicii de cloud computing (Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS)) și de stocare a datelor, biblioteci sau alte servicii conexe.
Parallax

Vizualizari
18657
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri