Redacția StartupCafe.ro

Noi reguli de calcul pentru impozitul pe venitul microîntreprinderilor și pentru impozitul pe profit – explicațiile unui consultant

bani-lei-calculator-dreamstime

Ziua de 25 aprilie 2024 reprezintă primul termen la care antreprenorii vor trebui să aplice noile reguli de calcul pentru impozitul pe venitul microîntreprinderilor și pentru impozitul pe profit, iar acum un consultant fiscal explică ce ar trebui să știe aceștia.

Legea 296/2023, OUG 115/2023, OUG 30/2024, OUG 31/2024 și o serie de ordine ale Ministrului Finanțelor Publice au instituit reguli noi pentru calcularea impozitului datorat de contribuabilii persoane juridice în 2024 (atât microîntreprinderi, cât și plătitori de impozit pe profit).

Nadia Oanea, consultant fiscal, expert contabil și fondatoare Tax & Training, explică, într-un articol transmis StartupCafe.ro, care sunt aceste noi reguli care se aplică pentru prima dată pentru impozitul cu termen de declarare și de plată la 25 aprilie 2024. Redăm analiza:

Noutăți la calculul impozitului pe venitul microîntreprinderilor

„Dacă, până la termenul de 15 aprilie 2024, ați decis că vă încadrați pentru aplicarea regimului de impozitare a microîntreprinderilor, și că optați în continuare pentru acest regim, pentru că:

 • Firma este singura care aplică acest regim dintre toate persoanele juridice române în care un asociat/acţionar deţine, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot și a fost stabilită de către asociaţi/acţionari să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
 • Firma nu a depășit, la 31.12.2023, împreună cu întreprinderile sale legate, pragul de venituri totale de 500.000 EURO;
 • Firma a îndeplinit la 31.12.2023 și celelalte condiții pentru aplicarea regimului (adică:
  • capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale,
  • firma nu se află în dizolvare, urmată de lichidare,
  • firma a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi/sau management, cu excepţia veniturilor din consultanţă fiscală, în proporţie de peste 80% din veniturile totale,
  • firma are minim 1 salariat,
  • firma nu desfășoară activități excluse,
  • firma a depus în termen sau cel târziu până la 31.03.2024 situaţiile financiare anuale pentru anii antteriori lui 2023);
 • Firma îndeplinește aceste condiții și pe tot parcursul trimestrului I 2024, atunci societatea datorează, la 25 aprilie 2024, impozit pe venitul microîntreprinderilor, pentru calculul căruia trebuie să țină cont de câteva reguli noi:

- Cota de impozit aplicabilă poate fi 1% sau 3%. Dacă depășim plafonul de 60.000 EURO total venituri sau realizam venituri din activități încadtate pe codurile CAEN menționate de Legea 296/2023 (i.e., activități IT, HoReCa, juridice, medicale), atunci cota de impozit datorată este de 3% pentru toate veniturile și pentru întreg trimestrul. 

- Firmele din HoReCa nu mai pot aplica regimul micro decât dacă îndeplinesc condițiile.

- Nu mai putem deduce sponsorizările efectuate, și nici casele de marcat achiziționate ca și credit fiscal.

Noutăți la calculul impozitului pe profit, aplicabile atât contribuabililor care nu intră sub incidența impozitului minim, cât și celor care aplică IMCA / ICAS, impozit minim pentru instituții de credit

Începând cu 1 ianuarie 2024, OUG 115/20023 a modificat regulile privind calculul impozitului pe profit.

Mai jos detaliem pe scurt aceste reguli, precum și unele măsuri tranzitorii:

1. S-au introdus limitări de deductibilitate pentru firmele care au sedii (sociale sau secundare) în locuința proprietate personală a unei persoane fizice folosită şi în scop personal, sau au sediul social achiziţionat în clădiri de locuinţe sau în clădiri individuale de locuit, din ansambluri rezidenţiale definite potrivit prevederilor legale, și care nu este utilizat exclusiv în scopul activităţii economice

Cheltuielile de funcționare, întreținere și reparații pentru asemenea sedii sunt 50% nedeductibile începând din 2024. Măsurile sunt destinate să prevină abuzurile (i.e., tendința de a declara o suprafață ocupată de activitate economică mai mare în locuința proprietate personală, proporțional cu care se acordă deducerea cheltuielilor, sau tendința de a achiziționa apartamente pe firmă, pentru avantajul deductibilității cheltuielilor). Și amortizarea fiscală a sediului social situat în complexe rezidențiale, care nu e folosit 100% pentru activități economice, este  50% nedeductibilă.

Se elimină majorarea, în scop fiscal, cu 10%, a suprafeţelor construite prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996 la calculul deductibilității cheltuielilor cu funcționarea, întreținerea și repararea locuințelor de serviciu.

2. S-au introdus noi tipuri de cheltuieli în categoria cheltuielilor sociale, deductibile limitat la 5% din cheltuielile cu salariile personalului

Astfel, din 2024, sunt considerate cheltuieli sociale, și următoarele:

 • Cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a creşelor sau grădiniţelor din administrarea contribuabilului;
 • Sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaților în unități de educație timpurie, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil. La salariat, aceste sume vor fi considerate avantaje în natură neimpozabile, care nu intră nici în baza de calcul a contribuțiilor sociale, în aceleași condiții cu alte beneficii care pot fi acordate în limita a 33% din salariul de bază brut.
 • Cheltuielile cu bursele private, în limita a 1.500 lei/fiecare bursă acordată. Excepție fac bursele acordate pentru învăţământului profesional şi tehnic, învăţământului dual preuniversitar şi universitar, care sunt deductibile nelimitat, în condițiile art. 25 (9) din Codul Fiscal.

3. Deductibilitate mai mică pentru cheltuielile cu ajustarea creanțelor clienți înregistrate după 1 ianuarie 2024

 • Deducerea pentru ajustările pentru deprecierea creanțelor, înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, reprezentând sume datorate de clienții interni şi externi pentru produse, semifabricate, materiale, mărfuri vândute, lucrări executate şi servicii prestate, se reduce de la 50% din valoarea creanțelor la 30% din valoarea ajustărilor de depreciere.
 • Prevederea se aplică pentru creanțe înregistrate după 1 ianuarie 2024, condițiile fiind aceleași ca și până la 31.12.2023. Totuși, dacă în trimestrul I 2024 se împlinește termenul de 270 de zile de neîncasare la scadență a creanțelor mai vechi, se aplică regula de deductibilitate de 50%, ca măsură tranzitorie.

4. Reguli noi de deducere a costurilor îndatorării pe relația cu afiliații

 • Se modifică regulile de deductibilitate a dobânzilor și a costurilor nete ale îndatorării, prin introducerea unui plafon suplimentar pentru costul excedentar al îndatorării rezultat din tranzacții cu afiliații.

5. Eliminarea creditului fiscal pentru casele de marcat achiziționate, dar menținerea creditului fiscal pentru sponsorizare

 • Începând cu 01.01.2024, valoarea caselor de marcat electronice fiscale achiziționate nu se mai scade din valoarea impozitului pe profit de plată. În consecință, cheltuiala cu valoarea aparatelor de marcat de natura obiectelor de inventar, sau cu amortizarea acestora, când ele sunt considerate mijloace fixe, vor fi considerate deductibile fiscal.
 • Ca și până acum, cheltuielile cu sponsorizarea sau mecenatul sunt nedeductibile fiscal, dar se pot scădea din impozit în limita sumei minime dintre 0,75% (0,15% la cifra de afaceri pentru operatorii economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară) din cifra de afaceri și, respectiv, 20% din impozitul pe profit. În aceeași limită intră și bunurile, mijloacele financiare sau serviciile acordate către UNICEF sau alte organizații internaționale care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte. Reținem că, dacă firma nu consumă creditul fiscal pe parcursul anului, încă mai poate redirecționa sume din impozit pentru sponsorizarea ONG-urilorînscrise în Registrul ANAF, dar doar până la termenul de depunere a declarației anuale de impozit, nu în 6 luni de la acest termen.

6. Posibilitatea compensării pierderilor fiscale reportate cu 70% din profiturile impozabile din perioadă

 • Pierderile fiscale anuale stabilite prin declarația de impozit pe profit, aferente anilor precedenți anului 2024/anului care începe în 2024, rămase de recuperat la data de 31 decembrie 2023, se recuperează din profiturile impozabile realizate începând cu anul 2024, în limita a 70% din profiturile impozabile respective, pe perioada rămasă de recuperat din cei 7 ani consecutivi ulteriori anului înregistrării pierderilor respective.
 • Acest lucru înseamnă că, dacă la 31.12.2023, firma are pierdere fiscală declarată din perioade în care a fost plătitoare de impozit pe profit, iar la 31.03.2024 firma are profit impozabil, pentru 30% din acesta se va calcula 16% impozit pe profit, iar pierderea fiscală reportată se va putea compensa doar din 70% profit impozabil la 31.03.2023.
 • Reținem că pierderile fiscale de până la 31.12.2023 inclusiv se reportează pe 7 ani fiscali consecutivi, în timp ce pierderile fiscale înregistrate începând cu 2024 se reportează doar pe 5 ani fiscali consecutivi. 

Noutăți privind calculul impozitului pe profit pentru contribuabilii care cad sub incidența impozitului minim

Trimestrul I 2024 (pentru contribiabilii instituții de credit, respectiv pentru contribuabilii care au anul fiscal egal cu anul calendaristic) este primul în care se aplică prevederile impozitului minim introdus de Legea 296/2023.

Despre calculul IMCA puteți citi AICI și AICI.

Cum ar trebui să își modifice firmele care sunt susceptibile de a aplica IMCA procesul de calcul al impozitului pe profit:

 1. Să calculeze cifra de afaceri la 31.12.2023 (sau la sfărșitul anului fiscal modificat care începe în 2023) pentru comparație cu plafonul de 50 milioane de EURO de la care se aplică prevederile legate de IMCA / ICAS. Cifra de afaceri a anului precedent reprezintă diferenţa dintre veniturile totale (VT) şi veniturile care se scad din veniturile totale (Vs) (Dacă firmele fac parte dintr-un grup fiscal, calculează cifra de afaceri prin cumulare la nivelul membrilor grupului) Dacă plafoul este depășit, prevederile privind IMCA / ICAS se aplică în 2024.
 2. Să calculeze impozitul pe profit la trim. I 2024 (sau trim. I din anul modificat care începe în 2024) în funcție de sistemul de calcul și plată a impozitului declarat la ANAF:
  • Dacă aplică sistemul de calcul trimestrial -  se face calculul impozitului ținând cont și de regulile enunțate la punctul 2 din acest articol.
  • Dacă aplică sistemul de calcul anual, cu plăți anticipate trimestrial -  impozitul pe profit la trim. I 2024 se calculează ca 16% din profitul contabil al trimestrului. Începând cu al doilea trimestru, impozitul este egal cu ¼ din impozitul anual din 2023, înmulțtit cu indicele prețurilor de consum de 106% (OMFP 475/2024).
 3. Să calculeze IMCA, după formula IMCA = 1% x (VT - Vs - I - A).  Reamintim că OMPF 10/2024 stabilește activele care se cuprind în indicatorii I şi A prevăzuţi la art. 181 alin. (3) şi art. 183 alin. (2) din Codul fiscal. Ideea principală este că se scade din baza de calcul a IMCA fie valoarea cumulată a investițiilor în curs realizate după 1 ianuarie 2024 (sau după prima zi a anului fiscal care începe în 2024), fie amortizarea aferentă investițiilor realizate după această dată, dacă ele sunt deja puse în funcțiune.
 4. Să compare impozitul pe profit cu IMCA. Pentru comparație, din impozitul pe profit se scad:
  • Creditul fiscal sub forma sponsorizărilor
  • Alte sume care se scad din impozitul pe profit
  • Reducerea impozitului pe profit pentru creșterile de capital (OUG 153/2020),

dar nu se scad:

  • Creditul fiscal extern
  • Impozitul pe profit reinvestit, scutit conform art. 22 din Codul Fiscal
  • Impozitul pe profit scutit conform Legii cooperației agricole.

Dacă, în urma comparației impozitului pe profit cu IMCA, IMCA este mai mare, rezultă că impozitul pe profit se datorează la nivelul IMCA, iar din IMCA nu este permisă scăderea:

 • Impozitului pe profit reinvestit, scutit conform art. 22 din Codul Fiscal
 • Reducerii impozitului pe profit pentru creșterile de capital (OUG 153/2020), 

dar este permisă scăderea:

  • Creditului fiscal extern,
  • Creditului fiscal sub forma sponsorizărilor, în limita valorii minime dintre 0,75% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit datorat.

În ceea ce privește contribuabilii din sectoarele de petrol și gaze naturale, reamintim că:

 • OMFP 5433/2023 privind stabilirea persoanelor juridice care desfăşoară activităţi în sectoarele petrol şi gaze naturale potrivit art. 183 alin. (1) din Codul fiscal furnizează lista codurilor CAEN care intră sub incidența ICAS.
 • De asemenea, OUG 31/ 2024 stabilește că, contribuabilii reglementaţi/licenţiaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei care, în anul precedent, au obţinut venituri din activităţi de distribuţie/furnizare/transport de energie electrică şi gaze naturale în proporţie de peste 95% (anterior, legea prevedea un procent de 100%) din veniturile totale din care se scad veniturile cuprinse în indicatorul Vs, nu intră sub incidenţa IMCA și ICAS”, arată Nadia Oanea.
Parallax

Vizualizari
33447
Conţinut
Parerea ta despre articol
1.594
Just for testing :

interaction: 0.75

popularity: 0.94

publishing: 3.1

expertise: 0.08

rating: 1.594

Articole publicate : 949
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri