Claudiu Zamfir

Noua perioadă de înscrieri la fondurile de max. 1,4 milioane EUR pentru eoliene și panouri solare în agricultură și industria alimentară

panouri-mori-vant-floarea soarelui-dreamstime

La presiunea solicitanților revoltați de termenul scurt de înscrierie, Ministerul Agriculturii a mai amânat puțin sesiunea de depunere a proiectelor la finanțările de max. 1 milion de euro pentru panouri solare și 1,4 milioane euro pentru generatoare eoliene de energie, prin Fondul de Modernizare, destinate fermierilor și antreprenorilor din industria alimentară.

UPDATE 17.11.2023: Prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 493/2023 a fost aprobată modificarea Schemei de energie cu privire la faptul că, dovada înscrierii în statutul societăţii, între altele, a activității privind producerea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: "Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat", clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică, se va prezenta la momentul contractării. Versiunea a treia a Ghidului de finanțare poate fi accesată de pe site-ul AFIR, AICI

Sesiunea de înscrieri este 20.11.2023 ora 8:00 - 15.12.2023, ora 23:59,

----

Știrea inițială:

Noua perioadă de „ofertare concurențială”, pe site-ul AFIR, este 20.11.2023 ora 8:00 - 15.12.2023, ora 23:59, la Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare.

Astfel, s-a modificat și Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor, prin Ordinul ministrului agriculturii 484/2023. Ghidul solicitantului (revizia 2) poate fi consultat AICI, împreună cu anexele necesare.

Reamintim că StartupCafe a atras atenția asupra faptului că Ministerul Agriculturii (prin agenția AFIR) a publicat Ghidul solicitantului cu numai 8 zile înainte de deschiderea sesiunii de înscrieri, fermierii și antreprenorii din sectorul alimentar neavând timp suficient să-și pregătească proiectele pentru granturile de maximum 1,4 milioane de euro fiecare. Sesiunea urma să se deschidă în perioada 9-23 noiembrie, dar acum, în urma protestelor potențialilor beneficiari, perioada de înscrieri a fost amânată și lărgită în intervalul 20.11.2023- 15.12.2023.

„Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a primit mai multe solicitări din partea unor potențiali beneficiari pentru modificarea perioadei de depunere a propunerilor de proiecte de producție de energie din surse regenerabile în cadrul procedurii de ofertare concurențială, în sensul stabilirii unei date de deschidere ulterioară datei de 09.11.2023. Motivul invocat a fost că perioada cuprinsă de la data afisării pe site a Ghidului și data deschiderii sesiunii este insuficientă pentru pregatirea acestor proiecte. Totodată, a fost solicitată și acordarea unui interval mai mare de 15 zile pentru depunerea acestor proiecte” - a informat, miercuri, AFIR, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Schema de energie regenerabilă în agricultură: Buget de 150 milioane EUR în 2023

Cererile de finanțare se vor depune doar online, pe site-ul AFIR.

Documente necesare la depunerea Cererii de finanțare:

1. Trei oferte conforme (conțin toate elementele pentru care s-a solicitat ofertare) cu respectarea confidențialității privind datele comerciale, cu excepția indicatorilor de scorare;

2. Decizia de alegere a ofertei câștigătoare;
Planul de afaceri care să includă memoriu tehnic propus de ofertant și date privind:

  • a. denumirea solicitantului şi dimensiunea întreprinderii;
  • b. descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a finalizării acestuia;
  • c. obiectivele proiectului și rezultatele așteptate;
  • d. localizarea proiectului;
  • e. bugetul proiectului;
  • f. lista costurilor proiectului (eligibile și neeligibile);
  • g. valoarea ajutorului de stat solicitat pentru proiect, inclusiv grant euro/MW;
  • h. analiza cost beneficiu.

3. Memoriu tehnic descrie soluția tehnică a capacității de producere a energiei electrice din surse regenerabile propusă de ofertant, respectiv descrierea componentelor capacității de producere a energie din RES și caracteristicile tehnice ale acestora.

4. Dovada consumurilor actuale, probată prin facturi și curbe de consum emise de furnizorul de energie pe parcursul ultimului an calendaristic, iar în cazul în care nu există facturi la momentul depunerii cererii de finanțare, consumul va fi estimat de către proiectant;

5. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerţului sau adeverință privind înscrierea în Registrul Național al Organizațiilor de Îmbunătățiri Funciare;

6. Actul constitutiv, Actul de înființare/Statutul sau documente echivalente, valabile la data depunerii documentelor însoţitoare ale cererii de finanțare;

7. Alte documente care demonstrează eligibilitatea solicitantului și a proiectului, documente aferente achiziției ofertei câștigătoare, astfel cum sunt descrise în Anexa la Cererea de Finanțare și în prezentul Ghid, în secțiunile specifice.

Alocarea totală estimată pentru perioada 2023 – 2028 aferentă schemei de ajutor de stat este de 500 de milioane de euro. Sursa finanțării pentru Schema de energie o reprezintă Fondul pentru modernizare, gestionat de Ministerul Energiei, iar administratorul schemei va fi Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Pentru sesiunea din 2023, alocarea de 150 de milioane de euro este defalcată astfel: 100 de milioane de euro pentru capacități instalate mai mici de 1MW (energie eoliană și solară) și 50 de milioane de euro capacități instalate mai mari de 1MW (energie eoliană și solară).

Valoarea ajutorului de stat este 100% nerambursabilă și nu poate depăși 20 de milioane de euro pentru un beneficiar.

  • Pentru energie eoliană, finanțarea este de maxim 1.400.000 de euro/ MW pentru capacități instalate mai mici sau egale de 1 MW și de maxim 700.000 euro/ MW capacități instalate mai mari de 1 MW.
  • Pentru energia solară, valoarea sprijinului este de până la 1.000.000 euro/ MW  pentru capacități instalate mai mici sau egale de 1 MW și de maxim 500.000 euro/ MW pentru capacități instalate mai mari de 1 MW.

Schema de ajutor de stat bazată pe procedură de ofertare concurențială se aplică pentru proiectele care vizează realizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse solare (sub 1 MW inclusiv și peste 1 MW), cu sau fără capacități de stocare integrate. De asemenea, prin schemă se urmărește realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din surse eoliene (sub 1 MW inclusiv și peste 1 MW), cu sau fără capacități de stocare integrate.

Beneficiarii eligibili pentru acest tip de sprijin pot fi întreprinderile din sectorul agricol, întreprinderile din sectorul industriei alimentare (inclusiv SRL, PFA, II, IF) legal constituite și înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), precum și Organizații/ federații de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare (OUAI/ FOUAI), constituite conform legii.

Prezenta schemă se aplică numai instalațiilor noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu sau fără capacitate de stocare integrată.

Parallax

Vizualizari
1493
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri